Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Judecata dreaptă a lui Dumnezeu

21Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți

2:1
Rom. 1:20
, căci
2:1
2Sam. 12:5‑7Mt. 7:1,2In. 8:9
, prin faptul că judeci pe altul, pe tine însuți te osândești, fiindcă tu, care judeci, faci aceleași lucruri. 2Știm că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce fac astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. 3Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce fac astfel de lucruri și care faci la fel, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 4Sau disprețuiești tu bogățiile
2:4
Rom. 9:23Ef. 1:7
2:4,7
bunătății, îngăduinței
2:4
Rom. 3:25
și îndelungii
2:4
Ex. 34:6
Sale răbdări? Nu vezi
2:4
Is. 30:182Pt. 3:9,15
tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? 5Dar cu împietrirea ta și cu inima ta nepocăită îți
2:5
Dt. 32:34Iac. 5:3
aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, 6care
2:6
Rom. 14:12Iov 34:11Ier. 17:10
32:19Mt. 16:271Cor. 3:82Cor. 5:10Ap. 2:23
20:12
22:12
îi va da fiecăruia după faptele lui2:6 Pr. 24:12. Ps. 62:12.: 7pe de o parte, viață veșnică celor ce, prin stăruința în fapte bune, caută slava, cinstea și nemurirea2:7 Lit. „nestricăciunea” sau „neputreziciunea”.; 8pe de altă parte, mânie și urgie celor ce, din duh de ceartă, se împotrivesc
2:8
Rom. 1:18Iov 24:132Tes. 1:8
adevărului și se lasă înduplecați de nelegiuire. 9Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi
2:9
Am. 3:2Lc. 12:47,481Pt. 4:17
peste iudeu, apoi peste grec. 10Slavă
2:10
1Pt. 1:7
, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec. 11Căci
2:11
Dt. 10:172Cr. 19:7Iov 34:19Fap. 10:34Gal. 2:6Ef. 6:9Col. 3:251Pt. 1:17
Dumnezeu nu caută la fața omului.

12Toți cei ce au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege, și toți cei ce au păcătuit având Legea vor fi judecați după Lege. 13Pentru că nu

2:13
Mt. 7:21Iac. 1:22,23,251In. 3:7
cei ce aud Legea sunt drepți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea vor fi îndreptățiți 14(când neamurile, care nu au Legea, împlinesc din fire cerințele Legii, ele, măcar că nu au Legea, își sunt singure lege 15și dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor, în vreme ce conștiința lor dă și ea mărturie, iar gândurile lor se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele), 16în
2:16
Rom. 3:6Ecl. 12:14Mt. 25:31In. 12:481Cor. 4:5Ap. 20:12
ziua când va judeca Dumnezeu lucrurile ascunse ale oamenilor, după Evanghelia
2:16
In. 5:22Fap. 10:42
17:312Tim. 4:1,81Pt. 4:5
mea, prin
2:16
Rom. 16:251Tim. 1:112Tim. 2:8
Hristos Isus.

Iudeii nu se pot dezvinovăți

17Tu

2:17
Rom. 9:6,7Mt. 3:9In. 8:332Cor. 11:22
însă, care te numești iudeu, te
2:17
Rom. 9:4Mica 3:11
bizui pe Lege, te lauzi
2:17
Is. 45:25
48:2In. 8:41
cu Dumnezeu, 18cunoști
2:18
Dt. 4:8Ps. 147:19,20
voia Lui și știi să faci deosebire între lucruri
2:18
Flp. 1:10
, pentru că ești învățat de Lege, 19ba încă te crezi
2:19
Mt. 15:14
23:16,17,19,24In. 9:34,40,41
călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, 20povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în Lege ai
2:20
Rom. 6:172Tim. 1:13
3:5
întruchiparea cunoașterii și a adevărului, 21tu deci, care înveți pe altul, pe tine însuți nu te înveți? Tu, care propovăduiești: „Să nu furi”, furi? 22Tu
2:22
Ps. 50:16Mt. 23:3
, care zici: „Să nu săvârșești adulter”, săvârșești adulter?
2:22
Mal. 3:8
Tu, care ai oroare de idoli, le jefuiești templele? 23Tu
2:23
Rom. 2:17
, care te lauzi cu Legea, Îl necinstești pe Dumnezeu prin călcarea Legii? 24Căci din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între neamuri2:24 Is. 52:5., după cum este
2:24
2Sam. 12:14Ez. 36:20,23
scris.

Adevărata circumcizie

25Circumcizia

2:25
Gal. 5:3
, negreșit, este de folos dacă împlinești Legea; dar dacă tu calci Legea, circumcizia ta ajunge necircumcizie. 26Și dacă
2:26
Fap. 10:34,35
cel necircumcis păzește cerințele Legii, lipsa circumciziei nu i se va socoti oare ca circumcizie? 27Astfel, cel necircumcis din naștere, care împlinește Legea, te
2:27
Mt. 12:41,42
va osândi pe tine, care – cu toată litera Legii și cu circumcizie – ajungi să calci Legea. 28Nu
2:28
Rom. 9:6,7Mt. 3:9In. 8:39Gal. 6:15Ap. 2:9
cel care se arată astfel pe dinafară este iudeu, nici circumcizia nu este cea exterioară, în carne. 29Ci iudeu este cineva în lăuntrul
2:29
1Pt. 3:4
său, și circumcizia
2:29
Flp. 3:3Col. 2:11
este cea a inimii, prin Duhul
2:29
Rom. 7:62Cor. 3:6
, nu în literă; lauda
2:29
1Cor. 4:52Cor. 10:181Tes. 2:4
lui vine nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.