Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Avantajul iudeului

31Care este deci avantajul iudeului, sau care este folosul circumciziei? 2Este mare, în toate privințele. Mai întâi, fiindcă

3:2
Cap. 2:18;
9:4Dt. 4:7,8Ps. 147:19,20
lor le‑au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. 3Dar oare, dacă unii
3:3
Cap. 10:16.
Evr. 4:2
n‑au crezut, necredința
3:3
Cap. 9:6;
11:29Num. 23:192Tim. 2:13
lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? 4Nicidecum
3:4
Iov 40:8
! Dimpotrivă, Dumnezeu
3:4
In. 3:33
să fie găsit adevărat și tot
3:4
Ps. 62:9
116:11
omul să fie găsit mincinos, după cum este scris:

Ca să fii îndreptățit prin cuvintele Tale

și să ieși biruitor când vei fi judecat.3:4 Ps. 51:4.

5Dar dacă nedreptatea noastră pune în lumină dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva este nedrept Dumnezeu când Își dezlănțuie mânia? (Omenește vorbesc
3:5
Cap. 6:19.
Gal. 3:15
.) 6Nicidecum! Pentru că, altfel, cum
3:6
Gen. 18:25Iov 8:3
34:17
va judeca Dumnezeu lumea? 7Dar dacă, prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu a prisosit și mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt judecat ca păcătos? 8Și oare „să
3:8
Cap. 5:20;
6:1,15
facem răul ca din el să vină binele”, cum suntem vorbiți de rău și cum pretind unii că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă.

Iudeii și neamurile sunt la fel

9Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum! Fiindcă i‑am învinuit deja pe toți

3:9
Vers. 23.
Gal. 3:22
, atât iudei, cât și greci, că sunt sub păcat, 10după cum este scris:

Nu este niciun om drept, niciunul măcar.3:10 Ecl. 7:20.

11Nu este niciunul care să aibă pricepere.

Nu este niciunul care să‑L caute pe Dumnezeu.

12Toți s‑au abătut și au ajuns netrebnici.

Nu este niciunul care să facă binele,

nici măcar unul.3:12 Ps. 14:2,3; 53:2,3.

13Mormânt deschis este gâtlejul lor;

limbile lor rostesc înșelăciune;3:13 Ps. 5:9.

venin de viperă este sub buzele lor;3:13 Ps. 140:3.

14gura le este plină de blestem și de amărăciune;3:14 Ps. 10:7.

15grabnice sunt picioarele lor la vărsare de sânge;3:15 Pr. 1:16.

16prăpăd și pustiire este în căile lor;

17și calea păcii n‑au cunoscut‑o:3:17 Is. 59:7,8.

18nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor.3:18 Ps. 36:1.

19Știm însă că, ce
3:19
In. 10:34
15:25
spune Legea, pentru cei de sub Lege spune, pentru ca orice
3:19
Cap. 1:20;
2:1Iov 5:16Ps. 107:42Ez. 16:63
gură să fie astupată și întreaga
3:19
Vers. 9,23. Cap. 2:2.

lume să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu: 20căci prin
3:20
Ps. 143:2Fap. 13:39Gal. 2:16
3:11Ef. 2:8,9Tit 3:5
faptele Legii nu va fi îndreptățit nimeni înaintea Lui, fiindcă prin
3:20
Cap. 7:7.

Lege vine cunoștința deplină a păcatului.

Iertarea, prin credință

21Acum însă, fără Lege, s‑a arătat dreptatea

3:21
Cap. 1:17.
Fap. 15:11Flp. 3:9Evr. 11:4
lui Dumnezeu – despre care dau mărturie
3:21
In. 5:46Fap. 26:22
Legea și
3:21
Cap. 1:2.
1Pt. 1:10
Profeții – 22și anume dreptatea lui Dumnezeu prin
3:22
Cap. 4.

credința în Isus Hristos, pentru toți cei ce cred. (Nu
3:22
Cap. 10:12.
Gal. 3:28Col. 3:11
este nicio deosebire, 23căci toți
3:23
Vers. 9. Cap. 11:32.
Gal. 3:22
au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.) 24Ei sunt îndreptățiți fără plată, prin
3:24
Cap. 4:16.
Ef. 2:8Tit 3:5,7
harul Său, prin
3:24
Mt. 20:28Ef. 1:7Col. 1:111Tim. 2:6Evr. 9:121Pt. 1:18,19
răscumpărarea care este în Hristos Isus. 25Pe El, Dumnezeu L‑a
3:25
Lev. 16:151In. 2:2
4:10
înfățișat3:25 Sau: „rânduit”. ca mijloc de ispășire, prin sângele
3:25
Col. 1:20
Lui – prin credință – ca să‑Și dovedească dreptatea, căci Dumnezeu trecuse cu vederea păcatele săvârșite odinioară
3:25
Fap. 13:38,391Tim. 1:15Fap. 17:30Evr. 9:15
, 26în vremea îngăduinței lui Dumnezeu, ca să‑Și dovedească dreptatea în vremea de acum, astfel încât să fie drept și să‑l îndreptățească pe cel ce are credință în Isus.

27Unde este deci

3:27
Cap. 2:17,23;
4:21Cor. 1:29,31Ef. 2:9
temeiul de laudă? S‑a dus! Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței! 28Pentru că noi socotim că prin
3:28
Vers. 20‑22. Cap. 8:3.
Fap. 13:38,39Gal. 2:16
credință este îndreptățit omul, fără faptele Legii. 29Oare Dumnezeu este numai al iudeilor? Nu este El și al neamurilor? Ba da, și al neamurilor, 30de vreme ce Dumnezeu este unul
3:30
Cap. 10:12,13.
Gal. 3:8,20,28
, și El îi va îndreptăți prin credință pe cei circumciși și tot prin credință pe cei necircumciși. 31Așadar, prin credință desființăm Legea? Nicidecum! Dimpotrivă, întărim Legea.