Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos pentru credința aleșilor lui Dumnezeu și pentru cunoașterea adevărului, care duce la evlavie

1:1
1Tim. 3:16
6:3
, 2în nădejdea
1:2
2Tim. 1:1
vieții veșnice, promise mai înainte de veci
1:2
2Tim. 2:13
de Dumnezeu, care nu minte
1:2
Rom. 16:252Tim. 1:9
3și care
1:3
2Tim. 1:10
Și‑a descoperit Cuvântul la vremea cuvenită prin propovăduirea care
1:3
1Tim. 1:11
mi‑a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4către Tit
1:4
2Cor. 2:13Gal. 2:3
, adevăratul
1:4
1Tim. 1:2
meu copil în credința noastră comună: Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus, Mântuitorul nostru!

Lucrarea lui Tit în Creta

5Te‑am lăsat în Creta ca să pui în rânduială

1:5
1Cor. 11:34
celelalte lucruri și să numești
1:5
Fap. 14:232Tim. 2:2
prezbiteri1:5 Vezi nota la 1Tim. 3:1. În NT „prezbiter” este sinonim cu „episcop”. în fiecare cetate, după cum ți‑am poruncit: 6dacă
1:6
1Tim. 3:2
este cineva fără vină, bărbat
1:6
1Tim. 3:4,12
al unei singure soții, având copii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau nesupunere. 7Căci episcopul, ca
1:7
1Cor. 4:1,2
ispravnic1:7 Gr. oikonómos „administrator”. al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără vină, nu arogant, nici mânios, nici dedat
1:7
Ef. 5:18
la vin, nici bătăuș, nici dornic de câștig mârșav
1:7
1Tim. 3:3,81Pt. 5:2
, 8ci
1:8
1Tim. 3:2
ospitalier, iubitor de bine, chibzuit, drept, devotat, înfrânat, 9să se țină
1:9
2Tes. 2:152Tim. 1:13
de Cuvântul
1:9
2Tim. 2:2
adevărat, după învățătura primită, ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă
1:9
1Tim. 1:10
6:32Tim. 4:3
și să‑i înfrunte1:9 Gr. elénchō denumește acțiunea de a convinge pe cineva de propria sa vinovăție. În context biblic, demonstrația presupune, ca element secundar, și un apel la pocăință. Același verb în Tit 1:13; 2:15. 1Tim. 5:20. 2Tim. 4:2.. pe potrivnici.

10Într‑adevăr, mai ales printre cei circumciși, sunt

1:10
1Tim. 1:6
mulți nesupuși, flecari și amăgitori, 11cărora trebuie să li se astupe gura. Ei răvășesc
1:11
2Tim. 3:6
familii întregi, învățându‑i pe oameni ce nu trebuie, pentru
1:11
1Tim. 6:5
un câștig mârșav. 12Unul
1:12
Fap. 17:28
dintre ei1:12 Referire la cretanii păgâni, nu la cei descriși în Tit 1:10‑11., chiar profet1:12 Aici termenul profet este folosit într‑un mod neconvențional, nu în sens ebraic, cu referire la cineva care are acces la revelații divine, ci în sens grecesc, cu privire la cineva care declară sau proclamă ceva. al lor, a zis: „Cretanii sunt totdeauna mincinoși, fiare rele, pântece leneșe.”1:12 În mod tradițional, citatul a fost pus în seama lui Epimenide din Creta (sec. al IV‑lea î.Hr.). 13Mărturia aceasta este adevărată. De aceea
1:13
2Cor. 13:102Tim. 4:2
mustră‑i cu asprime, ca să fie sănătoși în credință
1:13
Tit 2:2
14și să nu
1:14
1Tim. 1:4
4:7
se țină de povești iudaice și de porunci
1:14
Mt. 15:9Col. 2:22
date de oameni care resping adevărul! 15Totul
1:15
Rom. 14:14,201Tim. 4:3,4
este curat pentru cei curați, dar pentru cei întinați și necredincioși nimic nu este curat: atât mintea, cât și conștiința lor sunt întinate. 16Ei mărturisesc că‑L cunosc pe Dumnezeu, dar cu
1:16
2Tim. 3:5,8Iuda 1:4
faptele Îl tăgăduiesc; sunt josnici, răzvrătiți și nepotriviți pentru vreo faptă bună.