Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Importanța învățăturii sănătoase

21Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura

2:1
1Tim. 1:10
6:32Tim. 1:13
sănătoasă! 2Cei bătrâni să fie cu mintea trează, demni, chibzuiți, sănătoși în credință
2:2
Cap. 1:13.

, în dragoste, în răbdare! 3De asemenea, femeile
2:3
1Tim. 2:9,10
3:111Pt. 3:3,4
în vârstă să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie bârfitoare sau înrobite de vin, să‑i învețe pe alții ce este bine, 4ca să le îndrume pe femeile tinere să‑și
2:4
1Tim. 5:14
iubească bărbații și copiii, 5să fie chibzuite, cu viața curată, să îngrijească de treburile casei, să fie bune, supuse
2:5
Ef. 5:22Col. 3:181Tim. 2:111Pt. 3:1,5
bărbaților lor, ca să nu fie vorbit de rău Cuvântul lui Dumnezeu!

6De asemenea, sfătuiește‑i pe tineri să fie chibzuiți 7în toate privințele și fii tu însuți un model de fapte bune

2:7
1Tim. 4:121Pt. 5:3
! În învățătură, dă dovadă de integritate2:7 Gr. aphthoría, „nestricăciune”. Învățătura dată de Tit trebuie să fie sănătoasă (cap. 1:9) și în acord cu evlavia (1Tim. 6:3)., demnitate, 8vorbire
2:8
1Tim. 6:3
sănătoasă și ireproșabilă, pentru ca
2:8
1Tim. 5:141Pt. 2:12,15
3:16
potrivnicii să
2:8
2Tes. 3:14
rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău de noi!

9Robilor

2:9
Ef. 6:5Col. 3:221Tim. 6:1,21Pt. 2:18
spune‑le să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, 10să nu fure nimic2:10 Sau: „să nu pună deoparte nimic în mod ilicit”. Același verb este folosit în Fap. 5:2‑3, pentru a descrie păcatul comis de Anania și Safira., ci să dea dovadă de o credincioșie desăvârșită, ca
2:10
Mt. 5:16
în toate privințele să facă cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru!

11Căci harul

2:11
Cap. 3:4,5.
Rom. 5:151Pt. 5:12
lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost
2:11
1Tim. 2:4
arătat 12și
2:12
Rom. 6:19Ef. 1:4Col. 1:221Tes. 4:7
ne învață s‑o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu chibzuință, dreptate și evlavie, 13așteptând
2:13
1Cor. 1:7Flp. 3:202Pt. 3:12
fericita noastră nădejde – arătarea
2:13
2Tim. 4:1,81Pt. 1:71In. 3:2
slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos. 14El S‑a
2:14
Gal. 1:4
2:20Ef. 5:21Tim. 2:6
dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere
2:14
1Pt. 2:9
din orice fărădelege și să‑Și curățească un popor ales2:14 Sau: „popor special”. Gr. perioúsios este preluat din Ex. 19:5; 23:22. Dt. 7:6; 14:2; 26:18 (Septuaginta)., plin de râvnă pentru fapte bune. 15Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră
2:15
2Tim. 4:2
cu toată autoritatea! Nimeni
2:15
1Tim. 4:12
să nu te disprețuiască!