Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Trăirea creștină

31Adu‑le aminte să

3:1
Rom. 13:11Pt. 2:13
fie supuși stăpânirilor și autorităților, să le dea ascultare, să
3:1
2Tim. 2:21
fie gata pentru orice faptă bună, 2să nu defăimeze
3:2
Ef. 4:31
pe nimeni, să nu fie certăreți
3:2
2Tim. 2:24,25
, ci pașnici, arătând blândețe
3:2
Flp. 4:5Col. 3:12
față de toți oamenii. 3Căci și noi eram
3:3
1Cor. 6:9‑11Col. 1:21
3:71Pt. 4:3
cândva fără minte, răzvrătiți, rătăciți, înrobiți de tot felul de pofte și plăceri, trăind în răutate și în invidie, vrednici de dispreț și urându‑ne unii pe alții!

4Dar când s‑au arătat bunătatea

3:4
Tit 2:11
și dragostea de oameni

a lui Dumnezeu

3:4
1Tim. 2:3
, Mântuitorul nostru,

5El ne‑a mântuit nu

3:5
Rom. 3:20Gal. 2:16Ef. 2:4‑9
pentru faptele făcute de noi în dreptate,

ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou

3:5
In. 3:3,5Ef. 5:261Pt. 3:21

și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,

6pe care L‑a

3:6
Ioel 2:18Fap. 2:23Rom. 5:5
revărsat peste noi din belșug

prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru,

7pentru ca

3:7
Rom. 3:24
, odată îndreptățiți prin harul Lui,

să ajungem moștenitori

3:7
Rom. 8:17,23
ai vieții veșnice, după care nădăjduim
3:7
Tit 1:2
.

8Adevărat

3:8
1Tim. 1:15
este cuvântul acesta, și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei care au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în
3:8
Tit 2:14
fapte bune. Acestea sunt bune și de folos pentru oameni! 9Dar de
3:9
Tit 1:141Tim. 1:42Tim. 2:23
întrebările prostești, de genealogii, de certuri și controverse despre Lege să te ferești, căci sunt nefolositoare și zadarnice! 10După prima și a doua mustrare, depărtează‑te
3:10
2Tes. 3:6,142Tim. 3:52In. 1:10
de cel ce aduce dezbinări3:10 Gr. hairetikós denumește persoana care are păreri sectare ori disidente și care le promovează în interiorul comunității, amenințând unitatea și creând dezbinare (vezi Rom. 16:17)., 11căci știi că un astfel de om este sucit și păcătuiește, scriindu‑și el însuși condamnarea!

Îndemnuri personale și salutări

12Când îi voi trimite la tine pe Artemas sau pe Tihic

3:12
Fap. 20:42Tim. 4:12
, grăbește‑te să vii la mine în Nicopole3:12 În Antichitate existau cel puțin trei cetăți cu acest nume, în diferite regiuni ale imperiului: Epir (Grecia), Bitinia (Asia Mică) și Armenia. Cel mai probabil, Pavel se referă la cetatea din Epir (astăzi Smyrtoula)., căci m‑am hotărât să petrec iarna acolo! 13Asigură‑te degrabă că Zenas, juristul3:13 Gr. nomikós este folosit în NT și cu sensul de „cărturar” sau „învățător al Legii” (Lc. 7:30; 10:25; 11:45)., și Apolo
3:13
Fap. 18:24
își pot continua călătoria, ca să nu ducă lipsă de nimic! 14Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să
3:14
Tit 3:8
fie cei dintâi în fapte bune pentru nevoile arzătoare, ca să nu
3:14
Flp. 1:11Col. 1:102Pt. 1:8
fie neroditori.

15Toți cei ce sunt cu mine îți trimit salutări. Spune‑le salutări celor ce ne iubesc în credință!

Harul să fie cu voi toți! [Amin!]