Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Importanța învățăturii sănătoase

21Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura

2:1
1Tim. 1:10
6:32Tim. 1:13
sănătoasă! 2Cei bătrâni să fie cu mintea trează, demni, chibzuiți, sănătoși în credință
2:2
Cap. 1:13.
, în dragoste, în răbdare! 3De asemenea, femeile
2:3
1Tim. 2:9,10
3:111Pt. 3:3,4
în vârstă să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie bârfitoare sau înrobite de vin, să-i învețe pe alții ce este bine, 4ca să le îndrume pe femeile tinere să-și
2:4
1Tim. 5:14
iubească bărbații și copiii, 5să fie chibzuite, cu viața curată, să îngrijească de treburile casei, să fie bune, supuse
2:5
Ef. 5:22Col. 3:181Tim. 2:111Pt. 3:1,5
bărbaților lor, ca să nu fie vorbit de rău Cuvântul lui Dumnezeu!

6De asemenea, sfătuiește-i pe tineri să fie chibzuiți 7în toate privințele și fii tu însuți un model de fapte bune

2:7
1Tim. 4:121Pt. 5:3
! În învățătură, dă dovadă de integritate2:7 Gr. aphthoría, „nestricăciune”. Învățătura dată de Tit trebuie să fie sănătoasă (cap. 1:9) și în acord cu evlavia (1Tim. 6:3)., demnitate, 8vorbire
2:8
1Tim. 6:3
sănătoasă și ireproșabilă, pentru ca
2:8
1Tim. 5:141Pt. 2:12,15
3:16
potrivnicii să
2:8
2Tes. 3:14
rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău de noi!

9Robilor

2:9
Ef. 6:5Col. 3:221Tim. 6:1,21Pt. 2:18
spune-le să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, 10să nu fure nimic2:10 Sau: „să nu pună deoparte nimic în mod ilicit”. Același verb este folosit în Fap. 5:2-3, pentru a descrie păcatul comis de Anania și Safira., ci să dea dovadă de o credincioșie desăvârșită, ca
2:10
Mt. 5:16
în toate privințele să facă cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru!

11Căci harul

2:11
Cap. 3:4,5.
lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost
2:11
1Tim. 2:4
arătat 12și
2:12
Rom. 6:19Ef. 1:4Col. 1:221Tes. 4:7
ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu chibzuință, dreptate și evlavie, 13așteptând
2:13
1Cor. 1:7Flp. 3:202Pt. 3:12
fericita noastră nădejde – arătarea
2:13
2Tim. 4:1,81Pt. 1:71In. 3:2
slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos. 14El S-a
2:14
Gal. 1:4
2:20Ef. 5:21Tim. 2:6
dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere
2:14
1Pt. 2:9
din orice fărădelege și să-Și curățească un popor ales2:14 Sau: „popor special”. Gr. perioúsios este preluat din Ex. 19:5; 23:22. Dt. 7:6; 14:2; 26:18 (Septuaginta)., plin de râvnă pentru fapte bune. 15Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră
2:15
2Tim. 4:2
cu toată autoritatea! Nimeni
2:15
1Tim. 4:12
să nu te disprețuiască!

3

Trăirea creștină

31Adu-le aminte să

3:1
Rom. 13:11Pt. 2:13
fie supuși stăpânirilor și autorităților, să le dea ascultare, să
3:1
2Tim. 2:21
fie gata pentru orice faptă bună, 2să nu defăimeze
3:2
Ef. 4:31
pe nimeni, să nu fie certăreți
3:2
2Tim. 2:24,25
, ci pașnici, arătând blândețe
3:2
Flp. 4:5Col. 3:12
față de toți oamenii, 3căci și noi eram
3:3
1Cor. 6:9-11Col. 1:21
3:71Pt. 4:3
cândva fără minte, răzvrătiți, rătăciți, înrobiți de tot felul de pofte și plăceri, trăind în răutate și în invidie, vrednici de dispreț și urându-ne unii pe alții!

4Dar când s-au arătat bunătatea

3:4
Cap. 2:11.
și dragostea de oameni

a lui Dumnezeu

3:4
1Tim. 2:3
, Mântuitorul nostru,

5El ne-a mântuit nu

3:5
Rom. 3:20Gal. 2:16Ef. 2:4-9
pentru faptele făcute de noi în dreptate,

ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou

3:5
In. 3:3,5Ef. 5:261Pt. 3:21

și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,

6pe care L-a

3:6
Ioel 2:18Fap. 2:23Rom. 5:5
revărsat peste noi din belșug

prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru,

7pentru ca

3:7
Rom. 3:24
, odată îndreptățiți prin harul Lui,

să ajungem moștenitori

3:7
Rom. 8:17,23
ai vieții veșnice, după care nădăjduim
3:7
Cap. 1:2.
.

8Adevărat

3:8
1Tim. 1:15
este cuvântul acesta, și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei care au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în
3:8
Cap. 2:14.
fapte bune. Acestea sunt bune și de folos pentru oameni! 9Dar de
3:9
Cap. 1:14.
întrebările prostești, de genealogii, de certuri și controverse despre Lege să te ferești, căci sunt nefolositoare și zadarnice! 10După prima și a doua mustrare, depărtează-te
3:10
2Tes. 3:6,142Tim. 3:52In. 1:10
de cel ce aduce dezbinări3:10 Gr. hairetikós denumește persoana care are păreri sectare ori disidente și care le promovează în interiorul comunității, amenințând unitatea și creând dezbinare (vezi Rom. 16:17)., 11căci știi că un astfel de om este sucit și păcătuiește, scriindu-și el însuși condamnarea!

Îndemnuri personale și salutări

12Când îi voi trimite la tine pe Artemas sau pe Tihic

3:12
Fap. 20:42Tim. 4:12
, grăbește-te să vii la mine în Nicopole3:12 În Antichitate existau cel puțin trei cetăți cu acest nume, în diferite regiuni ale imperiului: Epir (Grecia), Bitinia (Asia Mică) și Armenia. Cel mai probabil, Pavel se referă la cetatea din Epir (astăzi Smyrtoula)., căci m-am hotărât să petrec iarna acolo! 13Asigură-te degrabă că Zenas, juristul3:13 Gr. nomikós este folosit în NT și cu sensul de „cărturar” sau „învățător al Legii” (Lc. 7:30; 10:25; 11:45)., și Apolo
3:13
Fap. 18:24
își pot continua călătoria, ca să nu ducă lipsă de nimic! 14Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să
3:14
Vers. 8.
fie cei dintâi în fapte bune pentru nevoile arzătoare, ca să nu
3:14
Flp. 1:11Col. 1:102Pt. 1:8
fie neroditori.

15Toți cei ce sunt cu mine îți trimit salutări. Spune-le salutări celor ce ne iubesc în credință!

Harul să fie cu voi toți! [Amin!]