Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
2

21Copiii mei, vă scriu acestea ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva ar păcătui, avem un apărătorSau: „mijlocitor”. la Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. 2El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru cele ale întregii lumi. 3Şi din aceasta ştim că Îl cunoaştem: dacă păzim poruncile Lui. 4Cel care spune „Îl cunosc” şi nu ţine poruncile Lui, este mincinos şi adevărul nu este în el. 5Însă cel care îi păzeşte cuvântul, în el cu adevărat iubirea Lui Dumnezeu este desăvârşită: prin aceasta cunoaştem că suntem în El. 6Cel care spune că rămâne în El este dator să umble aşa cum a umblat El.

Trăirea în dragoste, nu în ură

7Preaiubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci porunca veche, pe care o aveţi de la început. Porunca cea veche este cuvântul pe care l-aţi auzit. 8Dar vă scriu iarăşi porunca cea nouă – ceea ce este adevărat în El şi în voi – că întunericul trece, iar lumina cea adevărată străluceşte deja. 9Cel care spune că este în lumină, dar îl urăşte pe fratele său, este încă în întuneric. 10Cel ce îl iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi în el nu este nici un prilej de poticnire. 11Cel ce îl urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric şi nu ştie unde merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.

Motivele scrierii epistolei

12Vă scriu vouă, copiilor,

fiindcă v-au fost iertate păcatele datorită Numelui Său.

13Vă scriu vouă, părinţilor,

fiindcă L-aţi cunoscut pe Cel ce este de la început.

Vă scriu vouă, tinerilor,

fiindcă l-aţi învins pe cel Rău.

14V-am scris vouă, copii,

fiindcă L-aţi cunoscut pe Tatăl.

V-am scris vouă, părinţilor,

fiindcă L-aţi cunoscut pe Cel ce este de la început.

V-am scris vouă, tinerilor,

fiindcă sunteţi puternici

şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi

şi l-aţi învins pe cel Rău.

15Să nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este în el. 16Căci tot ceea ce este în lume, pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu este de la Tatăl, ci este din lume. 17Iar lumea trece, la fel şi pofta ei; dar cel ce face voia Lui Dumnezeu rămâne în veac.

Avertizări despre Antihrist

18Copii, este ceasul din urmă şi, după cum aţi auzit, vine Antihrist; iar acum au venit mulţi antihrişti. Prin aceasta cunoaştem că este ceasul din urmă. 19Dintre noi au ieşit, dar nu erau dintre ai noştri. Pentru că dacă erau dintre ai noştri ar fi rămas cu noi, dar trebuia să se arate că nu toţi sunt de-ai noştri. 20Voi aveţi ungere de la Cel Sfânt şi toţi cunoaşteţi aceasta. 21Nu v-am scris fiindcă n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că-l cunoaşteţi şi pentru că nici o minciună nu vine din adevăr. 22Cine este mincinosul, dacă nu cel care neagă că Iisus este Hristosul? Acesta este Antihristul, cel care Îi neagă pe Tatăl şi pe Fiul. 23Cine-L neagă pe Fiul, nu-L are nici pe Tatăl. Cel care-L mărturiseşte pe Fiul, Îl are şi pe Tatăl. 24Cât despre voi, să rămână în voi ceea ce aţi auzit de la început. Şi dacă rămâne în voi ceea ce aţi auzit de la început şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl. 25Şi aceasta este făgăduinţa pe care El ne-a făcut-o: viaţa veşnică.

26V-am scris acestea despre cei care vă înşeală. 27Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi nu aveţi nevoie să vă înveţe cineva; ci aşa cum ungerea Lui vă învaţă toate – şi ea este adevărată, nu falsă – aşa cum v-a învăţat, rămâneţi în El.

Nădejdea celor credincioşi

28Şi acum, copiii mei, rămâneţi în El, ca atunci când se va arăta să avem îndrăzneală şi să nu fim făcuţi de ruşine înaintea Lui când va veni. 29Dacă ştiţi că El este drept, ştiţi că oricine înfăptuieşte dreptatea este născut din El.