Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
3

31Vedeţi cât de mult ne-a iubit Tatăl, încât să fim numiţi copii ai Lui Dumnezeu. Şi suntem! Dar lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 2Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar ce vom fi nu s-a arătat încă. Ştim că atunci când se va arăta vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea aşa cum este. 3Şi oricine are această nădejde în El devine curat, aşa cum El este curat.

Trăirea în dreptate

4Oricine săvârşeşte păcat, săvârşeşte nelegiuire, căci păcatul este nelegiuire. 5Ştiţi că El s-a arătat ca să ridice păcatele. Şi în El nu este păcat. 6Oricine rămâne în El nu păcătuieşte. Oricine păcătuieşte nu L-a văzut şi nici nu L-a cunoscut. 7Copiii mei, să nu vă înşele nimeni. Cel care înfăptuieşte dreptatea este drept, aşa cum El este drept. 8Cel care săvârşeşte păcatul este de la Diavol, pentru că Diavolul a păcătuit încă de la început. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să nimicească lucrările Diavolului. 9Oricine s-a născut din Dumnezeu nu săvârşeşte păcat, căci sămânţa Lui rămâne în el şi nu poate păcătui, pentru că s-a născut din Dumnezeu. 10Prin aceasta se arată care sunt copiii lui Dumnezeu şi care sunt copiii diavolului: oricine nu săvârşeşte dreptatea şi nu-l iubeşte pe fratele său, nu este din Dumnezeu.

Iubirea frăţească

11Pentru că aceasta este vestea pe care aţi auzit-o de la început: să ne iubim unii pe alţii. 12Nu asemenea lui Cain, care era de la cel Rău şi care l-a ucis pe fratele său. Şi din ce cauză l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte. 13Să nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă urăşte lumea. 14Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă fiindcă îi iubim pe fraţi. Cel care nu iubeşte rămâne în moarte. 15Oricine nu-l iubeşte pe fratele său este un ucigaş. Şi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţa veşnică în el, viaţă care să rămână în el. 16Prin aceasta am cunoscut iubirea: El şi-a dat viaţa pentru noi. De aceea, şi noi trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi. 17Dacă cineva are bogăţiile lumii şi îl vede pe fratele său că se află în nevoie şi îşi închide inima faţă de el, cum să rămână în el iubirea lui Dumnezeu? 18Copiii mei, să nu iubim cu vorba, nici prin cuvinte, ci cu fapta şi cu adevărul.

Încrederea în Dumnezeu

19Şi prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi ne vom linişti inimile noastre înaintea Lui, 20căci, chiar dacă inimile noastre ne condamnă, Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre şi cunoaşte totul. 21Preaiubiţilor, dacă inima noastră nu ne condamnă, avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. 22Şi orice i-am cere vom primi de la El, pentru că păzim poruncile Lui şi înfăptuim ceea ce este plăcut înaintea Lui. 23Şi aceasta este porunca Lui: să credem în Numele Fiului Său Iisus Hristos şi să ne iubim unii pe alţii, după cum ne-a dat poruncă. 24Şi cel ce păzeşte poruncile Lui rămâne în El şi Dumnezeu rămâne în el. Din aceasta cunoaştem că rămâne în noi: din Duhul pe care ni L-a dat.

4

Discernerea duhurilor

41Preaiubiţilor, să nu vă încredeţi în orice duh, ci puneţi duhurile la încercare şi vedeţi dacă sunt de la Dumnezeu; fiindcă mulţi profeţi falşi au apărut în lume. 2Prin aceasta cunoaşteţi Duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. 3Şi orice duh care nu Îl mărturiseşte pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci duhul Antihristului, despre care aţi auzit că vine, iar acum este deja în lume. 4Copiii mei, voi sunteţi de la Dumnezeu şi i-aţi învins pe aceştia, pentru că Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. 5Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume, iar lumea îi ascultă. 6Noi suntem din Dumnezeu. Cel care-L cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă, cel care nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem Duhul adevărului şi duhul înşelăciunii.

Iubirea şi credinţa

7Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că iubirea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte s-a născut din Dumnezeu şi Îl cunoaşte pe Dumnezeu. 8Cel care nu iubeşte nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire. 9Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi, că Dumnezeu L-a trimis în lume pe Fiul Său, Unul Născut,Sau: „singurul Său Fiu”. ca să trăim prin El. 10În aceasta stă iubirea: nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în aceea că El ne-a iubit pe noi şi L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 11Preaiubiţilor, dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, şi noi trebuie să ne iubim unul pe altul. 12Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată. Dar dacă ne iubim unii pe alţii Dumnezeu rămâne în noi şi iubirea Lui în noi este desăvârşită.

13Din aceasta cunoaştem că rămânem în El şi El în noi, fiindcă ne-a dat din Duhul Său. 14Iar noi L-am văzut şi dăm mărturie că Tatăl L-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al lumii. 15Oricine dă mărturie că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el şi el în Dumnezeu. 16Noi am cunoscut şi am crezut iubireaVariantă: „în iubirea lui Dumnezeu”. pe care o are Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeu este iubire, iar cel care rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el. 17Astfel se desăvârşeşte iubirea în noi, că să avem îndrăzneală în ziua judecăţii, pentru că aşa cum este El, le fel suntem şi noi în această lume. 18În iubire nu există teamă; dimpotrivă, iubirea desăvărşită alungă teama, căci teama presupune pedeapsă, iar cel care se teme nu este desăvârşit în iubire. 19Noi Îl iubim fiindcă El ne-a iubit mai întâi. 20Dacă cineva spune: „Eu Îl iubesc pe Dumnezeu”, dar îl urăşte pe fratele său, este mincinos. Căci cel care nu-l iubeşte pe fratele său, pe care îl vede, nu-L poate iubi pe Dumnezeu, pe care nu-L vede. 21Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: cel care Îl iubeşte pe Dumnezeu să-l iubească şi pe fratele său.

5

Credinţa în Iisus şi izvorul iubirii

51Oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu şi oricine Îl iubeşte pe Cel care a născut îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din El. 2Prin aceasta cunoaştem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă Îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile Lui. 3Căci aceasta înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu: să păzim poruncile Lui; iar poruncile Lui nu sunt grele. 4Fiindcă oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi aceasta este biruinţa care a învins lumea: credinţa noastră. 5Dar cine este cel ce învinge lumea, dacă nu cel care crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?

6Acesta este cel care a venit prin apă şi sânge, Iisus Hristos. Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge. Iar Duhul este cel care dă mărturie, pentru că Duhul este adevărul. 7Căci trei sunt cei care dau mărturie:Unele manuscrise mai târzii adaugă: „în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt şi aceştia trei sunt una. Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ.” 8Duhul, apa şi sângele. Şi acestea trei sunt una. 9Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este şi mai mare, fiindcă aceasta este mărturia lui Dumnezeu: El a dat mărturie despre Fiul Său. 10Cel care crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el însuşi. Cel care nu Îl crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, pentru că nu a crezut în mărturia pe care a dat-o Dumnezeu despre Fiul Său. 11Şi aceasta este mărturia că Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. 12Cel care Îl are pe Fiul are viaţa. Cel care nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa.

Rugăciunea

13V-am scris acestea, vouă, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă veşnică. 14Aceasta este încrederea pe care o avem înaintea Lui: dacă cerem ceva potrivit voinţei lui, El ne ascultă. 15Iar dacă ştim că ne ascultă orice am cere, ştim că am dobândit ce am cerut de la El.

16Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să ceară pentru fratele său şi Dumnezeu îi va da viaţă; dar aceasta pentru cei ce nu păcătuiesc de moarte. Există şi păcate care duc la moarte. Nu spun să se roage cineva pentru acestea. 17Orice nedreptate este păcat, dar există şi păcat care nu duce la moarte.

Epilog

18Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte; însă Cel care este născut din Dumnezeu îl păzeşte, iar cel Rău nu se atinge de el. 19Ştim că noi suntem din Dumnezeu şi că întreaga lume zace sub puterea celui Rău. 20Dar ştim şi că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat înţelegere, ca să-L cunoaştem pe Cel Adevărat. Iar noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul Său Iisus Hristos. Acesta este Dumnezeul cel Adevărat şi aceasta este viaţa cea veşnică. 21Copiii mei, feriţi-vă de idoli!