Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
3

Misiunea lui Timotei

31De aceea, nemaiavând răbdare, ne-am hotărât să rămânem singuri în Atena 2şi l-am trimis pe Timotei, fratele nostru, care lucrează împreună cu Dumnezeu pentru evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească şi să vă încurajeze în credinţa voastră, 3ca nimeni să nu se clatine în aceste necazuri, fiindcă ştiţi şi voi că pentru aceasta am fost meniţi.Sau: „destinaţi”. Sau: „acestea ne aşteaptă.” 4Şi când eram la voi, v-am spus de mai înainte că va trebui să îndurăm necazuri, după cum s-a şi întâmplat, şi ştiţi. 5De aceea şi eu, nemaiavând răbdare, am trimis după veşti despre credinţa voastră, ca nu cumva să vă fi ademenit Ispititorul şi astfel munca noastră să devină zadarnică.

6Dar acum s-a întors Timotei de la voi şi ne-a adus veşti bune despre credinţa şi iubirea voastră şi că vă amintiţi întotdeauna cu iubire de noi, dorind să ne vedeţi, aşa cum şi noi dorim să vă vedem. 7Din pricina aceasta, fraţilor, suntem mângâiaţi prin voi în orice strâmtorare şi necaz al nostru, prin credinţa voastră, 8fiindcă acum parcă prindem viaţă dacă voi rămâneţi tari în Domnul. 9Ce mulţumire putem să-I aducem lui Dumnezeu pentru voi, pentru toată bucuria pe care o avem datorită vouă înaintea Dumnezeului nostru? 10Zi şi noapte, fără încetare Îl implorăm să vă putem vedea la faţă şi să împlinim ceea ce încă lipseşte credinţei voastre.

11Însuşi Dumnezeu, Tatăl nostru şi Domnul nostru Iisus să ne călăuzească pe calea spre voi. 12Iar pe voi să vă facă Domnul să creşteţi şi să prisosiţi în iubire unii faţă de alţii şi pentru toţi, aşa cum suntem şi noi faţă de voi, 13ca să vă întărească inimile şi să fie fără vină, în sfinţenie, în faţa lui Dumnezeu, Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toţi sfinţii Săi. Amin.

4

Îndemnuri la sfinţenie

41În rest, fraţilor, vă rugăm şi vă îndemnăm în Domnul Iisus să trăiţi aşa cum aţi învăţat de la noi, ca unii care trebuie să-I fiţi plăcuţi lui Dumnezeu – precum şi faceţi – şi să sporiţi tot mai mult în aceasta. 2Ştiţi ce porunci v-am dat în Numele Domnului Iisus. 3Căci voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră. Feriţi-vă de desfrânare! 4Fiecare să ştie să-şi stăpânească propriul trupLit.: „vas”. în sfinţenie şi cinste, 5nu în patima poftei, ca neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu. 6Nimeni să nu fie viclean şi să-l înşele pe fratele său într-un asemenea lucru,Lit.: „în lucru”. Pot fi lucrurile vieţii, în general, sau patima descrisă mai sus. fiindcă Domnul răzbună toate aceste fapte, aşa cum v-am spus şi v-am arătat mai înainte. 7Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţenie. 8De aceea, cel care dispreţuieşte toate acestea, nu dispreţuieşte un om, ci pe Dumnezeu, care vi-L dă pe Duhul Său Sfânt.

9Despre iubirea frăţească nu mai aveţi nevoie să vă scriem, fiindcă voi aţi învăţat de la Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii 10şi fiindcă aşa vă purtaţi faţă de toţi fraţii din întreaga Macedonie. Totuşi, vă îndemnăm, fraţilor, să prisosiţi şi mai mult în iubire 11şi să căutaţi să vă purtaţi astfel: să trăiţi în pace, să vă vedeţi de treburile voastre şi să lucraţi cu mâinile voastre, aşa cum v-am poruncit, 12să vă purtaţi cuviincios faţă de cei din afară şi să nu depindeţi de nimeni.

Despre înviere şi venirea Domnului

13Fraţilor, cu privire la cei ce au murit nu vreau să vă las în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi asemenea celor care nu au nădejde. 14Fiindcă dacă noi credem că Iisus a murit şi a înviat, la fel, Dumnezeu, prin Iisus, îi va aduna împreună cu El pe cei care au murit.

15Iar acestea vi le spunem după cuvântul Domnului: noi, care trăim şi care vom mai trăi încă la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor morţi. 16Căci Domnul, la porunca lui Dumnezeu,Sau: „Domnul, cu porunca sa, cu glas de arhanghel, etc.” cu glas de arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, va coborî din cer şi îi va învia mai întâi pe cei morţi în Hristos. 17Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi cu ei în nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi cu Domnul pentru totdeauna. 18Aşadar încurajaţi-vă unul pe altul cu aceste cuvinte.

5

Despre venirea Domnului

51Cât despre timpuri şi vremuri, fraţilor, nu aveţi nevoie să vă scriu, 2căci voi ştiţi bine că ziua Domnului va veni pe neaşteptate, ca hoţul noaptea. 3Când se va zice: „Pace şi linişte!”Sau: „Pace şi siguranţă”., atunci, pe neaşteptate, îi va lovi nimicireaLit.: „ruina”., ca durerile pe femeia însărcinată, şi nu vor putea scăpa. 4Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, ca ziua aceea să vă prindă pe neaşteptate, ca hoţul noaptea. 5Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem nici ai nopţii, nici ai întunericului. 6Aşadar, să nu dormim, ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. 7Căci cei care dorm, noaptea dorm, iar cei care se îmbată, noaptea se îmbată. 8Noi, care suntem ai zilei, să veghem îmbrăcaţi cu platoşa credinţei şi a iubirii, având drept coif nădejdea mântuirii. 9Căci Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru mânie, ci ca să dobândim mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, 10care a murit pentru noi aşa încât fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 11De aceea, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, aşa cum faceţi deja.

Îndemnuri şi salutări finale

12Vă rugăm, fraţilor, să îi respectaţi pe cei care muncesc în mijlocul vostru şi pe cei care vă călăuzesc în Domnul şi vă îndeamnă. 13Cinstiţi-i mult, cu iubire, pentru lucrarea lor. Trăiţi în pace între voi. 14Vă îndemnăm, fraţilor, să-i mustraţi pe cei care trăiesc în dezordine, să-i încurajaţi pe cei temători, să-i sprijiniţi pe cei slabi şi să aveţi răbdare cu toţi. 15Aveţi grijă ca nimeni să nu răsplătească răul cu rău, ci încercaţi întotdeauna să faceţi binele între voi şi faţă de toţi.

16Bucuraţi-vă întotdeauna! 17Rugaţi-vă fără încetare! 18Mulţumiţi pentru toate! Căci aceasta este, într-adevăr, voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. 19Nu stingeţi Duhul! 20Nu dispreţuiţi profeţiile! 21Puneţi la încercare toate lucrurile, păstraţi ceea ce este bun 22şi staţi departe de orice fel de răuLit.: „de orice înfăţişare a răului”.!

Încheiere

23Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe deplin, iar duhul, sufletul şi trupul vostru să fie păstrate fără pată până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. 24Credincios este Cel care vă cheamă, şi care şi lucrează!

25Fraţilor, rugaţi-vă şi pentru noi!

26Salutaţi-i pe toţi fraţii cu o sărutare sfântă. 27Vă rog stăruitor, pentru Domnul, ca această scrisoare să fie citită tuturor fraţilor.

28Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi.