Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
4

Îndemnuri la sfinţenie

41În rest, fraţilor, vă rugăm şi vă îndemnăm în Domnul Iisus să trăiţi aşa cum aţi învăţat de la noi, ca unii care trebuie să-I fiţi plăcuţi lui Dumnezeu – precum şi faceţi – şi să sporiţi tot mai mult în aceasta. 2Ştiţi ce porunci v-am dat în Numele Domnului Iisus. 3Căci voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră. Feriţi-vă de desfrânare! 4Fiecare să ştie să-şi stăpânească propriul trupLit.: „vas”. în sfinţenie şi cinste, 5nu în patima poftei, ca neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu. 6Nimeni să nu fie viclean şi să-l înşele pe fratele său într-un asemenea lucru,Lit.: „în lucru”. Pot fi lucrurile vieţii, în general, sau patima descrisă mai sus. fiindcă Domnul răzbună toate aceste fapte, aşa cum v-am spus şi v-am arătat mai înainte. 7Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţenie. 8De aceea, cel care dispreţuieşte toate acestea, nu dispreţuieşte un om, ci pe Dumnezeu, care vi-L dă pe Duhul Său Sfânt.

9Despre iubirea frăţească nu mai aveţi nevoie să vă scriem, fiindcă voi aţi învăţat de la Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii 10şi fiindcă aşa vă purtaţi faţă de toţi fraţii din întreaga Macedonie. Totuşi, vă îndemnăm, fraţilor, să prisosiţi şi mai mult în iubire 11şi să căutaţi să vă purtaţi astfel: să trăiţi în pace, să vă vedeţi de treburile voastre şi să lucraţi cu mâinile voastre, aşa cum v-am poruncit, 12să vă purtaţi cuviincios faţă de cei din afară şi să nu depindeţi de nimeni.

Despre înviere şi venirea Domnului

13Fraţilor, cu privire la cei ce au murit nu vreau să vă las în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi asemenea celor care nu au nădejde. 14Fiindcă dacă noi credem că Iisus a murit şi a înviat, la fel, Dumnezeu, prin Iisus, îi va aduna împreună cu El pe cei care au murit.

15Iar acestea vi le spunem după cuvântul Domnului: noi, care trăim şi care vom mai trăi încă la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor morţi. 16Căci Domnul, la porunca lui Dumnezeu,Sau: „Domnul, cu porunca sa, cu glas de arhanghel, etc.” cu glas de arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, va coborî din cer şi îi va învia mai întâi pe cei morţi în Hristos. 17Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi cu ei în nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi cu Domnul pentru totdeauna. 18Aşadar încurajaţi-vă unul pe altul cu aceste cuvinte.