Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
5

Despre venirea Domnului

51Cât despre timpuri şi vremuri, fraţilor, nu aveţi nevoie să vă scriu, 2căci voi ştiţi bine că ziua Domnului va veni pe neaşteptate, ca hoţul noaptea. 3Când se va zice: „Pace şi linişte!”Sau: „Pace şi siguranţă”., atunci, pe neaşteptate, îi va lovi nimicireaLit.: „ruina”., ca durerile pe femeia însărcinată, şi nu vor putea scăpa. 4Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, ca ziua aceea să vă prindă pe neaşteptate, ca hoţul noaptea. 5Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem nici ai nopţii, nici ai întunericului. 6Aşadar, să nu dormim, ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. 7Căci cei care dorm, noaptea dorm, iar cei care se îmbată, noaptea se îmbată. 8Noi, care suntem ai zilei, să veghem îmbrăcaţi cu platoşa credinţei şi a iubirii, având drept coif nădejdea mântuirii. 9Căci Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru mânie, ci ca să dobândim mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, 10care a murit pentru noi aşa încât fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 11De aceea, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, aşa cum faceţi deja.

Îndemnuri şi salutări finale

12Vă rugăm, fraţilor, să îi respectaţi pe cei care muncesc în mijlocul vostru şi pe cei care vă călăuzesc în Domnul şi vă îndeamnă. 13Cinstiţi-i mult, cu iubire, pentru lucrarea lor. Trăiţi în pace între voi. 14Vă îndemnăm, fraţilor, să-i mustraţi pe cei care trăiesc în dezordine, să-i încurajaţi pe cei temători, să-i sprijiniţi pe cei slabi şi să aveţi răbdare cu toţi. 15Aveţi grijă ca nimeni să nu răsplătească răul cu rău, ci încercaţi întotdeauna să faceţi binele între voi şi faţă de toţi.

16Bucuraţi-vă întotdeauna! 17Rugaţi-vă fără încetare! 18Mulţumiţi pentru toate! Căci aceasta este, într-adevăr, voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. 19Nu stingeţi Duhul! 20Nu dispreţuiţi profeţiile! 21Puneţi la încercare toate lucrurile, păstraţi ceea ce este bun 22şi staţi departe de orice fel de răuLit.: „de orice înfăţişare a răului”.!

Încheiere

23Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe deplin, iar duhul, sufletul şi trupul vostru să fie păstrate fără pată până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. 24Credincios este Cel care vă cheamă, şi care şi lucrează!

25Fraţilor, rugaţi-vă şi pentru noi!

26Salutaţi-i pe toţi fraţii cu o sărutare sfântă. 27Vă rog stăruitor, pentru Domnul, ca această scrisoare să fie citită tuturor fraţilor.

28Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi.