Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
2

Nevoia de rugăciune pentru toţi oamenii

21Astfel, vă îndemn, mai înainte de toate, să înălţaţi cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii, 2pentru împăraţi şi pentru toţi cei care conduc, ca să trăim în pace şi în linişte, cu toată evlavia şi cuviinţa. 3Acesta este un lucru bun şi plăcut înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să ajungă la cunoaşterea adevărului. 5Fiindcă există un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, omul Iisus Hristos, 6care s-a dat pe Sine ca preţ de răscumpărare pentru toţi – şi ca mărturie adusă la timpul potrivit. 7Pentru acest lucru am fost eu făcut propovăduitor şi apostol – spun adevărul, nu mint – învăţător al neamurilor în credinţă şi adevăr.

Sfaturi pentru rugăciune

8Prin urmare, vreau ca bărbaţii să se roage pretutindeni, înălţându-şi mâinile curate, fără mânie şi fără îndoieli.

9De asemenea, şi femeile, să se roage îmbrăcându-se decent, cu modestie şi cuminţenie, fără pieptănături pretenţioase, aur, mărgăritare sau veşminte costisitoare, 10ci cu fapte bune, aşa cum li se cuvine unor femei care spun că sunt evlavioase. 11Femeia să primească învăţătura în linişte, în deplină supunere. 12Femeia să nu-l înveţe pe bărbat şi nici să-l stăpânească; dimpotrivă, să fie liniştită. 13Fiindcă mai întâi a fost plăsmuit Adam, apoi Eva. 14Şi nu Adam a fost înşelat, ci femeia a fost înşelată şi a păcătuit; 15însă va fi mântuită prin naşterea de copii, dacă rămâne în credinţă, iubire şi sfinţenie, şi în cuminţenie.