Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
3

Calităţile slujitorilor spirituali

31Vrednic de crezut este cuvântul acesta: „dacă cineva râvneşte să devină episcop, bun lucru doreşte”. 2Dar episcopul trebuie să aibă o viaţă fără reproş, să fie bărbatul unei singure femei, să fie treaz, cumpătat, vrednic de cinste, primitor de oaspeţiLit.: „iubitor de străini”., capabil să-i înveţe pe alţii, 3nu beţiv sau violent, ci blând, paşnic şi să nu fie iubitor de bani. 4El trebuie să îşi conducă bine propria casă, să aibă copii supuşi, cu tot respectul, 5pentru că, dacă cineva nu ştie să îşi conducă propria casă, cum va avea grijă de Biserica lui Dumnezeu? 6El nu trebuie să fie recent convertit, ca nu cumva, mândrindu-se, să cadă în osânda Diavolului. 7Şi trebuie să fie respectatLit.: „să aibă mărturie bună.” şi de cei din afara Bisericii, ca să nu fie dispreţuit şi să cadă în osânda Diavolului.

8Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, sinceri, nu băutori de mult vin,Lit.: „să nu se complacă în vin mult.” nu lacomi de câştig necinstit. 9Ei trebuie să păstreze taina credinţei având conştiinţa curată. 10Să fie mai întâi puşi la încercare şi doar apoi, dacă se dovedesc fără reproş, să îndeplinească slujba de diaconi. 11Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, să nu fie bârfitoare, să fie cumpătate şi credincioase în toate privinţele. 12Diaconul să fie bărbatul unei singure femei şi să îşi conducă bine copiii şi casa. 13Fiindcă cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi mult curaj în credinţa în Hristos Iisus.

Revelarea tainei credinţei

14Nădăjduiesc să vin la tine în curând, însă îţi scriu aceste lucruri pentru ca, 15dacă eu întârzii, tu să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, stâlpul şi temelia adevărului. 16Şi cu adevărat, mare este taina credinţei adevărate:

El s-a arătat în trup,

a fost dovedit drept în Duhul,

a fost văzut de îngeri,

a fost propovăduit între neamuri,

a fost crezut în lume,

a fost înălţat în slavă.