Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
2

Nevoia de rugăciune pentru toţi oamenii

21Astfel, vă îndemn, mai înainte de toate, să înălţaţi cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii, 2pentru împăraţi şi pentru toţi cei care conduc, ca să trăim în pace şi în linişte, cu toată evlavia şi cuviinţa. 3Acesta este un lucru bun şi plăcut înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să ajungă la cunoaşterea adevărului. 5Fiindcă există un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, omul Iisus Hristos, 6care s-a dat pe Sine ca preţ de răscumpărare pentru toţi – şi ca mărturie adusă la timpul potrivit. 7Pentru acest lucru am fost eu făcut propovăduitor şi apostol – spun adevărul, nu mint – învăţător al neamurilor în credinţă şi adevăr.

Sfaturi pentru rugăciune

8Prin urmare, vreau ca bărbaţii să se roage pretutindeni, înălţându-şi mâinile curate, fără mânie şi fără îndoieli.

9De asemenea, şi femeile, să se roage îmbrăcându-se decent, cu modestie şi cuminţenie, fără pieptănături pretenţioase, aur, mărgăritare sau veşminte costisitoare, 10ci cu fapte bune, aşa cum li se cuvine unor femei care spun că sunt evlavioase. 11Femeia să primească învăţătura în linişte, în deplină supunere. 12Femeia să nu-l înveţe pe bărbat şi nici să-l stăpânească; dimpotrivă, să fie liniştită. 13Fiindcă mai întâi a fost plăsmuit Adam, apoi Eva. 14Şi nu Adam a fost înşelat, ci femeia a fost înşelată şi a păcătuit; 15însă va fi mântuită prin naşterea de copii, dacă rămâne în credinţă, iubire şi sfinţenie, şi în cuminţenie.

3

Calităţile slujitorilor spirituali

31Vrednic de crezut este cuvântul acesta: „dacă cineva râvneşte să devină episcop, bun lucru doreşte”. 2Dar episcopul trebuie să aibă o viaţă fără reproş, să fie bărbatul unei singure femei, să fie treaz, cumpătat, vrednic de cinste, primitor de oaspeţiLit.: „iubitor de străini”., capabil să-i înveţe pe alţii, 3nu beţiv sau violent, ci blând, paşnic şi să nu fie iubitor de bani. 4El trebuie să îşi conducă bine propria casă, să aibă copii supuşi, cu tot respectul, 5pentru că, dacă cineva nu ştie să îşi conducă propria casă, cum va avea grijă de Biserica lui Dumnezeu? 6El nu trebuie să fie recent convertit, ca nu cumva, mândrindu-se, să cadă în osânda Diavolului. 7Şi trebuie să fie respectatLit.: „să aibă mărturie bună.” şi de cei din afara Bisericii, ca să nu fie dispreţuit şi să cadă în osânda Diavolului.

8Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, sinceri, nu băutori de mult vin,Lit.: „să nu se complacă în vin mult.” nu lacomi de câştig necinstit. 9Ei trebuie să păstreze taina credinţei având conştiinţa curată. 10Să fie mai întâi puşi la încercare şi doar apoi, dacă se dovedesc fără reproş, să îndeplinească slujba de diaconi. 11Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, să nu fie bârfitoare, să fie cumpătate şi credincioase în toate privinţele. 12Diaconul să fie bărbatul unei singure femei şi să îşi conducă bine copiii şi casa. 13Fiindcă cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste şi mult curaj în credinţa în Hristos Iisus.

Revelarea tainei credinţei

14Nădăjduiesc să vin la tine în curând, însă îţi scriu aceste lucruri pentru ca, 15dacă eu întârzii, tu să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, stâlpul şi temelia adevărului. 16Şi cu adevărat, mare este taina credinţei adevărate:

El s-a arătat în trup,

a fost dovedit drept în Duhul,

a fost văzut de îngeri,

a fost propovăduit între neamuri,

a fost crezut în lume,

a fost înălţat în slavă.

4

Timpurile din urmă şi învăţătorii falşi

41Iar Duhul spune lămurit că, în timpurile de pe urmă, unii vor părăsi credinţa şi se vor lua după duhuri înşelătoare şi învăţăturile demonilor, 2din cauza ipocriziei unor mincinoşi însemnaţi cu fierul roşu în conştiinţa lor. 3Aceştia interzic căsătoria şi impun abţinerea de la unele mâncăruri pe care Dumnezeu le-a făcut pentru a fi primite cu mulţumire de către cei care cred şi cunosc adevărul. 4Pentru că orice lucru pe care l-a creat Dumnezeu este bun şi nimic nu este de lepădat, dacă este primit cu mulţumire, 5fiindcă este sfinţit prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

Slujitorul bun

6Dacă îi vei învăţa pe fraţi aceste lucruri vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, hrănit din cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o. 7Iar de basmele lumeşti şi de poveştile băbeşti, fereşte-te! Străduieşte-te să trăieşte în evlavie, 8fiindcă strădania trupeascăLit.: „exerciţiul fizic”; „gimnastica trupului”. nu foloseşte atât de multLit.: „spre puţin folos este.”, dar evlavia este folositoare în toate privinţele, având atât făgăduinţa vieţii de acum, cât şi a celei viitoare. 9Vrednic de crezut şi de primit este acest cuvânt 10şi pentru aceasta lucrăm şi ne luptăm noi, fiindcă nădăjduim în Dumnezeul cel Viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor.

Sfaturi pentru Timotei

11Porunceşte aceste lucruri şi învaţă-i! 12Nimeni să nu te dispreţuiască pentru că eşti tânăr, ci fii un model pentru credincioşi: în cuvânt, în purtare, în iubire, în credinţă, în nevinovăţie. 13Până când voi veni, dedică-te citirii Scripturii, îndemnându-i şi învăţându-i pe cei credincioşi. 14Să nu fii nepăsător faţă de harul care este în tine şi care ţi-a fost dat prin profeţie, prin punerea mâinilor de către prezbiteri. 15Cugetă la aceste lucruri şi stăruie în ele, aşa încât toţi să vadă creşterea ta duhovniceascăLit.: „progresul”; sau: „creşterea”.. 16Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătura pe care o dai, stăruie în acestea, căci dacă faci astfel, te vei mântui şi pe tine şi pe cei care te ascultă.