Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
12

Viziunile şi descoperirile lui Pavel

121Trebuie să mă laud, deşi nu-mi este de nici un folos! Totuşi voi vorbi despre viziunile şi revelaţiile primite de la Domnul. 2Ştiu un om în Hristos care, cu paisprezece ani în urmă – dacă era în trup, nu ştiu; dacă era în afara trupului, nu ştiu, Dumnezeu o ştie – a fost răpit până la al treilea cer. 3Şi ştiu că acest om – dacă era în trup sau în afara trupului, nu ştiu, Dumnezeu o ştie – 4a fost răpit până în paradis şi a auzit cuvinte de negrăit, pe care omului nu îi este îngăduit să le rostească. 5Cu acel om mă voi mândri, dar cu mine nu mă voi mândri, decât în slăbiciunile mele. 6Chiar dacă aş vrea să mă laud, nu aş fi om fără minte, fiindcă aş spune adevărul. Dar mă feresc, ca nu cumva cineva să mă considere mai mult decât ceea ce vede în mine sau aude de la mine. 7Şi datorită măreţiei revelaţiilor, ca să nu devin trufaş, mi-a fost dat un spin în trup, un trimis al Satanei, să mă lovească, aşa încât să nu mă îngâmf. 8De trei ori L-am rugat pe Domnul despre lucrul acesta, ca să-l îndepărteze de la mine, 9dar El mi-a spus: „Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune”. De aceea mai degrabă mă voi mândri bucuros cu slăbiciunile mele, ca să rămână peste mine puterea lui Hristos. 10Deci mă bucur în slăbiciuni, în insulte, în greutăţi, prigoane şi strâmtorări, pentru Hristos: când sunt slab, atunci sunt tare.

Grijă pentru Biserica din Corint

11Am ajuns om fără minte! Voi m-aţi silit! Căci voi eraţi datori să mă recomandaţi pe mine. Fiindcă nu am fost cu nimic mai prejos decât aceşti apostoli nemaipomeniţi, chiar dacă eu nu sunt nimic. 12Într-adevăr, semnele apostolului au fost săvârşite printre voi cu toată statornicia, prin semne, minuni şi fapte pline de putere. 13Prin ce sunteţi voi mai prejos decât celelalte Biserici? Oare pentru că nu v-am fost o povară? Iertaţi-mi, vă rog, această nedreptate! 14Iată, sunt gata să vin la voi pentru a treia oară şi nu voi fi o povară, pentru că eu nu umblu după lucrurile voastre, ci după voi, fiindcă nu copiii sunt datori să adune comori pentru părinţi, ci părinţii pentru copii. 15Iar eu, cu cea mai mare bucurie, voi cheltui şi mă voi cheltui cu totul pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, trebuie să fiu iubit mai puţin? 16Fie! Nu v-am fost o povară, dar fiind priceput, v-am prins prin vicleşug. 17V-am stors eu oare prin vreunul din cei pe care i-am trimis la voi? 18L-am rugat pe Tit, iar cu el am mai trimis un frate. A fost Tit lacom la voi? Nu am umblat noi în acelaşi duh, pe aceleaşi urme?

19De multă vreme vă închipuiţi că ne apărăm în faţa voastră. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos: preaiubiţilor, toate aceste lucruri sunt pentru zidirea voastră. 20Căci mă tem ca atunci când voi veni să nu vă găsesc aşa cum nu vreau, iar eu să fiu găsit de voi aşa cum nu vreţi. Nu cumva să găsesc certuri, invidie, mânie, răzvrătiri, bârfe, şuşoteli, înfumurare şi neînţelegeri! 21Nu cumva, atunci când voi veni din nou, să mă umilească Dumnezeu din cauza voastră şi să trebuiască să-i plâng pe mulţi dintre aceia care au păcătuit înainte şi nu s-au întors de la necurăţia, desfrânarea şi neruşinarea pe care le-au săvârşit.

13

Anunţarea vizitei apropiate

131Aceasta este a treia oară când vin la voi: „orice cuvânt să fie întemeiat pe mărturia a doi sau trei martori.” 2Când am fost cu voi a doua oară, le-am spus acelora care păcătuiseră şi o spun din nou tuturor celorlalţi, acum, când sunt departe, că dacă vin iarăşi, voi fi necruţător, 3de vreme ce căutaţi o dovadă că în mine vorbeşte Hristos, cel care nu este slab faţă de voi, ci este puternic în mijlocul vostru. 4Căci El a fost răstignit din slăbiciune, dar trăieşte prin puterea lui Dumnezeu. Şi noi suntem slabi în El, dar vom trăi cu El prin puterea lui Dumnezeu pentru voi.

5Cercetaţi-vă pe voi înşivă să vedeţi dacă sunteţi în credinţă, puneţi-vă pe voi înşivă la încercare. Oare nu înţelegeţi că Iisus Hristos e în voi? Numai să nu cădeţi la încercare! 6Sper că veţi şti că noi nu suntem nişte căzuţi la încercare! 7Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să nu faceţi nici un rău, nu ca să apărem noi ca trecuţi de încercare, ci ca voi să faceţi binele, iar noi să fim ca nişte căzuţi la încercare. 8Căci noi nu avem nici o putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. 9Noi ne bucurăm când suntem slabi, iar voi puternici şi ne rugăm şi pentru desăvârşirea voastră. 10De aceea vă scriu aceste lucruri fiind departe, ca atunci când voi fi prezent să nu mă port cu asprime, după autoritatea pe care mi-a dat-o Domnul, spre zidire şi nu spre dărâmare.

Salutul final

11În rest, fraţilor, bucuraţi-vă, fiţi desăvârşiţi, încurajaţi-vă, fiţi un singur cuget, iar Dumnezeul iubirii şi al păcii va fi cu voi. 12Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu o sărutare sfântă. Toţi sfinţii vă îmbrăţişează.

13Harul Domnului Iisus Hristos, iubirea lui Dumnezeu şi comuniunea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi!

Prin continuarea utilizării acestui site, sunteți de acord cu plasarea și utilizarea cookie-urilor de către SBIR și terți[ascunde mesajul]