Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
6

Apostolatul lui Pavel

61Ca unii care lucrăm împreună cu El, vă rugăm deci să nu primiţi în zadar harul lui Dumnezeu, 2căci El spune:

La timpul potrivit te-am ascultat

şi în ziua mântuirii te-am ajutat.

Iată, acum este timpul potrivit, iată, acum este ziua mântuirii. 3Nu dăm nimănui nici un prilej de poticnire, ca să nu fie defăimată slujirea, 4ci ne arătăm în toate ca nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare în suferinţe, în nevoi şi strâmtorări, 5în bătăi, temniţe, răscoale, în trudă, vegheri şi posturi, 6prin curăţie, cunoaştere, îndelungă răbdare, bunăvoinţă, prin Duhul Sfânt, prin iubirea neprefăcută, 7prin cuvântul adevărului şi puterea lui Dumnezeu: prin armele dreptăţii, cele de atac şi cele de apărare, 8în cinste, dar şi în dispreţ, în defăimare cât şi în bunul renume; priviţi ca nişte înşelători, deşi suntem sinceri; 9ca nişte necunoscuţi, deşi suntem cunoscuţi; ca nişte muribunzi deşi, iată, trăim; ca nişte condamnaţi, deşi nu suntem încă daţi la moarte; 10ca nişte oameni întristaţi, dar întotdeauna veseli; ca nişte săraci, deşi îi îmbogăţim pe mulţi; ca unii care nu au nimic, deşi stăpânim totul.

11Corintenilor, v-am vorbit deschis, inima noastră s-a deschis larg. 12Nu inima noastră s-a închis pentru voi, ci dragostea voastră pentru noi. 13Vă vorbesc ca unor copii, răsplătiţi-ne la fel, deschideţi-vă şi voi!

Credincioşii sunt Templul lui Dumnezeu

14Nu vă înjugaţi în chip nepotrivit cu necredincioşii: ce legătură este între dreptate şi nelegiuire? Şi ce au în comun lumina şi întunericul? 15Ce înţelegere poate exista între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 16Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Fiindcă noi suntem Templul Dumnezeului celui Viu, după cum a spus Dumnezeu:

Voi locui între ei şi voi umbla în mijlocul lor.

Eu voi fi Dumnezeul lor

şi ei vor fi poporul Meu.

17De aceea, ieşiţi din mijlocul lor

şi despărţiţi-vă de ei, spune Domnul,

nu vă atingeţi de ceea ce este necurat

şi Eu vă voi primi.

18Eu voi fi pentru voi Tată,

iar voi îmi veţi fi fii şi fiice,

spune Domnul cel Atotputernic.