Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
8

Dărnicia creştinilor din Macedonia

81Fraţilor, vă facem cunoscut harul pe care l-a dat Dumnezeu în Bisericile din Macedonia. 2Căci în mijlocul marii suferinţe cu care au fost încercaţi, belşugul bucuriei şi sărăcia lor grea au prisosit prin bogăţia dărniciei lor. 3Eu dau mărturie că au dat de bunăvoie după puterile lor, ba chiar peste puterile lor 4şi ne-au cerut cu multe rugăminţi harul de a lua parte la ajutorarea sfinţilor. 5Şi nu aşa cum speram noi, ci mai întâi s-au dăruit pe ei înşişi Domnului şi apoi nouă, prin voinţa lui Dumnezeu, 6aşa încât l-am rugat pe Tit să ducă la capăt şi printre voi această strângere de ajutoare pe care o începuse. 7Dar, aşa cum prisosiţi în toate, în credinţă şi în cuvânt, în cunoaştere şi zel şi în dragostea pe care aţi primit-o de la noi, să prisosiţi şi în această binefacere.

8Nu spun aceasta ca pe o poruncă, ci, prin exemplul râvnei altora, vreau să pun la încercare adevărul iubirii voastre. 9Căci voi cunoaşteţi harul Domnului nostru Iisus Hristos care, deşi era bogat, s-a făcut sărac, astfel încât prin sărăcia Lui voi să deveniţi bogaţi. 10În această privinţă vă dau un sfat: această binefacere vă este folositoare vouă care, încă de anul trecut, aţi dorit să faceţi ceva şi aţi şi făcut. 11Acum, din ceea ce aveţi, duceţi la bun sfârşit această lucrare, pentru ca împlinirea ei să fie pe măsura voinţei voastre pline de râvnă. 12Fiindcă dacă există bunăvoinţă, darul este primit, potrivit cu ceea ce are cineva, nu cu ceea ce nu are. 13Nu trebuie să li se aducă uşurare altora prin strâmtorarea voastră, ci să fie un echilibru: 14belşugul vostru de acum să umple sărăcia lor, ca şi belşugul lor să fie pentru sărăcia voastră, să fie un echilibru, 15după cum este scris:

Celui care a strâns mult nu i-a prisosit,

iar cel care a strâns puţin nu a dus lipsă.

Tit şi însoţitorii săi

16Să-I mulţumim lui Dumnezeu, cel care a pus acelaşi zel pentru voi în inima lui Tit, 17căci el nu numai că a primit îndemnul nostru, dar, fiind şi mai plin de râvnă, a plecat la voi de bunăvoie. 18Împreună cu el l-am trimis şi pe fratele care este lăudat în toate Bisericile datorită evangheliei, 19ba, mai mult, a fost şi ales de către Biserici ca însoţitorul nostru de călătorie în această lucrare de binefacere înfăptuită de noi pentru însăşi slava Domnului şi pentru a vă arăta înflăcărarea noastră. 20Prin aceasta ne ferim ca cineva să ne vorbească de rău pentru strângerea de daruri pe care am făcut-o, 21deoarece căutăm să facem ceea ce este bine nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor. 22L-am trimis cu ei şi pe fratele pe care l-am pus la încercare în multe împrejurări, de multe ori, şi a fost plin de zel. Acum însă este şi mai plin de râvnă, prin marea lui încredere pe care o are în voi. 23Astfel, fie pentru Tit, însoţitorul şi colaboratorul meu pe lângă voi, fie pentru fraţii noştri, apostolii Bisericii şi slava lui Hristos, 24arătaţi înaintea Bisericilor dovada iubirii voastre şi motivul pentru care suntem mândri de voi.

9

Răsplata pentru dărnicie

91Despre această slujire în folosul sfinţilor este de prisos să vă mai scriu: 2cunosc bunăvoinţa voastră cu care mă laud în faţa macedonenilor când vine vorba de voi, spunându-le că Ahaia este gata încă de anul trecut, iar zelul vostru i-a încurajat pe mai mulţi. 3I-am trimis pe fraţi pentru ca mândria noastră în ceea ce vă priveşte să nu fie zădărnicită în această privinţă, ci să fiţi gata, aşa cum am spus, 4aşa încât dacă vor veni cu mine nişte macedoneni şi vă vor găsi nepregătiţi, să nu cumva să fim făcuţi noi de ruşine, ca să nu mai spun că şi voi, pentru încrederea avută. 5Aşadar, am socotit că trebuie să îi rog pe fraţi să vină înainte la voi şi să pregătească darul pe care l-aţi promis, ca el să fie gata ca un adevărat dar, nu cu zgârcenie.

6Cine seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va secera, dar cine va semăna din belşug, din belşug va secera. 7Fiecare să dea cum a hotărât în inima lui: nu cu regret, nici din obligaţie, căci Dumnezeu îl iubeşte pe cel care dă cu bucurie. 8Iar Dumnezeu are puterea să vă facă să prisosiţi în orice har, ca să fiţi mereu îndestulaţi în toate şi să prisosiţi în orice faptă bună, 9după cum stă scris:

A împărţit, a dat săracilor,

dreptatea Lui rămâne în veac.

10Cel ce-i dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană vă va da şi vă va înmulţi şi vouă ce aţi semănat şi va face să crească roadele dreptăţii voastre. 11Şi veţi fi îmbogăţiţi în toate ca să puteţi face orice faptă de dărnicie, care, prin noi, îi aduce mulţumire lui Dumnezeu: 12fiindcă împlinirea acestei slujiri nu numai că acoperă nevoile sfinţilor, dar face şi să se înmulţească aducerile de mulţumire către Dumnezeu. 13Prin dovada acestei slujiri ei Îl vor preamări pe Dumnezeu pentru supunerea de care daţi dovadă faţă de evanghelia lui Hristos şi pentru dărnicia venită din comuniunea voastră cu ei şi cu toţi; 14iar prin rugăciunea lor pentru voi vă vor arăta dragostea lor, prin harul îmbelşugat al lui Dumnezeu faţă de voi. 15Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru harul Său nespus de mare.
10

Autoritatea lui Pavel

101Eu însumi, Pavel, vă îndemn, pentru blândeţea şi bunătatea lui Hristos, eu, cel „atât de smerit când sunt în faţa voastră, dar plin de îndrăzneală când sunt departe”, 2vă rog ca atunci când voi fi de faţă să nu fiu nevoit să-mi arăt îndrăzneala pe care am de gând să o folosesc împotriva unora care cred că noi trăim potrivit dorinţelor omeneşti. 3Căci, deşi trăim în trup,Lit.: „în carne”. noi nu ne luptăm trupeşte.Lit.: „carnal”. 4Căci armele luptei noastre nu sunt trupeşti, ci puternice prin Dumnezeu, ca să dărâme întăriturile; noi distrugem argumentele 5şi orice trufie care se ridică împotriva cunoaşterii de Dumnezeu şi supunem orice gând ascultării de Hristos 6şi suntem gata să pedepsim orice neascultare, odată ce ascultarea voastră se va fi împlinit.

7Priviţi lucrurile în faţă! Dacă cineva crede că este al lui Hristos, să se gândească şi aşa: după cum el este al lui Hristos, tot aşa suntem şi noi. 8Şi chiar dacă m-aş mândri mai mult cu autoritatea pe care Domnul ne-a dat-o pentru zidirea, nu pentru dărâmarea voastră, tot nu m-aş ruşina. 9Nu vreau să par că vă înspăimânt cu scrisorile mele, 10fiindcă ei spun: „Da, scrisorile lui sunt grele şi tari, dar când e de faţă e slab, iar cuvântul lui fără greutate”. 11Să ţină seamă aceştia că, aşa cum suntem în cuvânt, în scrisorile noastre, când nu suntem de faţă, tot aşa vom fi în faptă şi când vom fi de faţă.

12Noi nu îndrăznim să ne numărăm printre ei sau să ne comparăm cu unii care se recomandă singuri; fiindcă ei sunt lipsiţi de judecată, căci se măsoară pe ei cu ei înşişi şi se compară tot cu ei înşişi. 13Noi însă nu ne vom mândri peste măsură, ci după măsura hotărâtă de Dumnezeu ca măsură: să ajungem până la voi. 14Fiindcă nu ne întindem peste măsură ca şi cum nu am fi ajuns până la voi, căci până la voi am ajuns cu evanghelia lui Hristos. 15Nu ne mândrim peste măsură cu truda altora, ci avem nădejde, odată cu creşterea credinţei voastre, să devenim şi mai mari printre voi, potrivit măsurii hotărâte nouă, 16pentru a duce vestea cea bună în ţinuturile de dincolo de voi, fără să intrăm peste lucrarea altuia, ca să nu ne mândrim cu lucruri deja făcute. 17Cel care se laudă, să se laude în Domnul, 18fiindcă nu acela care se recomandă singur este recunoscut, ci acela pe care Îl recomandă Domnul!