Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Salutări

11BătrânulÎn comunitatea primară termenul „prezbiter”, care înseamnă „bătrân”, se referea la o funcţie de conducere spirituală. către aleasa Doamnă şi către copiii ei,Cu sensul: „comunitatea creştină şi membrii ei”. pe care eu îi iubesc în adevăr – şi nu numai eu, ci şi toţi cei care cunosc adevărul – 2datorită adevărului care rămâne în noi şi care va fi cu noi în veci. 3Cu noi să fie harul, mila, pacea de la Dumnezeu Tatăl şi de la Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr şi iubire.

4M-am bucurat foarte mult să-I găsesc pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. 5Şi acum îţi cer, Doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci aceea pe care o avem de la început – să ne iubim unii pe alţii! 6Iar iubirea este aceasta: să trăim potrivit poruncilor Lui. Aceasta este porunca, aşa cum aţi auzit de la început, să trăiţi în iubire.

Pericolul ereziei

7Pentru că au ieşit mulţi înşelători, care nu-L mărturisesc pe Iisus Hristos venit în trup. Acesta este înşelătorul şi antihristul. 8Luaţi aminte la voi înşivă, ca să nu pierdeţi ceea ce aţi dobândit, ci să puteţi primi o răsplată deplină. 9Oricine nu rămâne în învăţătura lui Hristos şi se îndepărtează de ea, nu-L are pe Dumnezeu. Cel ce rămâne în învăţătura lui Hristos, acela îi are şi pe Tatăl şi pe Fiul. 10Dacă vine cineva la voi şi nu aduce această învăţătură, să nu-l primiţi în casă şi să nu îi uraţi „bun venit”, 11fiindcă cel care îi spune aşa devine părtaş la faptele lui rele.

Salutări finale

12Aş avea multe să vă spun, dar nu am vrut să vi le scriu cu cerneală pe hârtie; sper să vin la voi şi să vă vorbesc faţă în faţăLit.: „gură către gură”. 13Te îmbrăţişează copiii surorii tale alese.