Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Salutări

11Pavel, Silvan şi Timotei către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru şi în Domnul Iisus Hristos, 2har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos.

Mulţumiri lui Dumnezeu

3Suntem datori să-I mulţumim mereu lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, aşa cum se cuvine, căci credinţa voastră creşte tot mai mult, iar iubirea pe care o aveţi unii pentru alţii sporeşte în fiecare dintre voi. 4Astfel, noi înşine ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră în toate persecuţiile şi necazurile pe care le suferiţi. 5Ele sunt dovada judecăţii drepte a lui Dumnezeu, ca să vă învredniciţi de împărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi suferiţi.

Judecata lui Dumnezeu

6Într-adevăr este drept ca Dumnezeu să-i răsplătească cu necazuri pe cei care vă fac necazuri, 7iar vouă, celor care suferiţi, să vă dea alinare împreună cu noi, când se va arăta Domnul Iisus din cer, cu îngerii puterii Sale, 8într-o văpaie de foc, ca să-i pedepsească pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi nu se supun evangheliei Domnului nostru Iisus. 9Ei vor fi pedepsiţi cu pieirea veşnică, departe de faţa Domnului şi de slava puterii Lui, 10când va veni, în ziua aceea, pentru a fi preaslăvit în sfinţii Lui şi privit cu uimire în toţi cei ce au crezut. Iar voi aţi crezut mărturia pe care v-am adus-o. 11De aceea ne şi rugăm mereu pentru voi, pentru ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa şi să împlinească cu putere orice dorinţă de a face binele şi orice faptă de credinţă, 12ca să fie preaslăvit Numele Domnului nostru Iisus în voi şi voi în El, prin harul Dumnezeului nostru şi al Domnului nostru Iisus Hristos.

2

Semnele venirii lui Hristos

21Cu privire la venirea Domnului nostru Iisus Hristos şi întâlnirea noastră cu El, vă rugăm fraţilor, 2să nu vi se tulbure aşa de uşor mintea şi să nu vă înspăimântaţi de vreun duh, nici de vreun cuvânt şi nici de vreo scrisoare care ar părea venită de la noi, cum că ziua Domnului ar fi sosit deja. 3Nimeni să nu vă amăgească în nici un fel, pentru că ziua Domnului nu va veni înainte de părăsirea credinţei şi de dezvăluirea omului fărădelegii, a nimicitorului, 4a potrivnicului, a celui care se înalţă peste tot ceea ce se numeşte Dumnezeu sau este vrednic de închinare. Astfel, el se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. 5Nu vă aduceţi aminte că v-am spus acestea pe când eram încă la voi? 6Şi acum ştiţi ce-l împiedică să nu se arate decât la timpul lui.Lit.: „timpul hotărât pentru el”. 7Căci taina fărădelegii lucrează deja; trebuie doar să fie dat la o parte cel care o împiedică acum. 8Atunci se va arăta cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici prin arătarea venirii Sale. 9Venirea celui nelegiuit va fi prin lucrarea Satanei, cu toată puterea, cu semne şi minuni false, 10cu toată amăgirea adusă de nedreptatea celor care sunt nimiciţi pentru că nu au primit iubirea adevărului ca să fie mântuiţi. 11De aceea, Dumnezeu le trimite o putere care înşealăLit.: „o înşelăciune puternică”. ca să ajungă să creadă o minciună, 12aşa încât să fie pedepsiţi toţi cei care nu s-au încrezut în adevăr, ci s-au complăcut în nelegiuire.Lit.: „nedreptate”.

Stăruinţa în credinţă

13Noi însă trebuie să-I mulţumim mereu lui Dumnezeu pentru voi, fraţi iubiţi de Domnul, căci Dumnezeu v-a ales de la început pentru mântuire, prin sfinţirea Duhului şi prin credinţa în adevăr. 14La aceasta v-a chemat prin evanghelia noastră, ca să dobândiţi slava Domnului nostru Iisus Hristos. 15Aşadar, fraţilor, rămâneţi neclintiţi şi ţineţi ceea ce v-am transmis şi aţi primit fie prin cuvânt fie prin scrisoarea noastră. 16Şi Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, în har, o mângâiere veşnică şi o nădejde bună, 17să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice faptă şi cuvânt bun.