Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
2

Semnele venirii lui Hristos

21Cu privire la venirea Domnului nostru Iisus Hristos şi întâlnirea noastră cu El, vă rugăm fraţilor, 2să nu vi se tulbure aşa de uşor mintea şi să nu vă înspăimântaţi de vreun duh, nici de vreun cuvânt şi nici de vreo scrisoare care ar părea venită de la noi, cum că ziua Domnului ar fi sosit deja. 3Nimeni să nu vă amăgească în nici un fel, pentru că ziua Domnului nu va veni înainte de părăsirea credinţei şi de dezvăluirea omului fărădelegii, a nimicitorului, 4a potrivnicului, a celui care se înalţă peste tot ceea ce se numeşte Dumnezeu sau este vrednic de închinare. Astfel, el se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. 5Nu vă aduceţi aminte că v-am spus acestea pe când eram încă la voi? 6Şi acum ştiţi ce-l împiedică să nu se arate decât la timpul lui.Lit.: „timpul hotărât pentru el”. 7Căci taina fărădelegii lucrează deja; trebuie doar să fie dat la o parte cel care o împiedică acum. 8Atunci se va arăta cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici prin arătarea venirii Sale. 9Venirea celui nelegiuit va fi prin lucrarea Satanei, cu toată puterea, cu semne şi minuni false, 10cu toată amăgirea adusă de nedreptatea celor care sunt nimiciţi pentru că nu au primit iubirea adevărului ca să fie mântuiţi. 11De aceea, Dumnezeu le trimite o putere care înşealăLit.: „o înşelăciune puternică”. ca să ajungă să creadă o minciună, 12aşa încât să fie pedepsiţi toţi cei care nu s-au încrezut în adevăr, ci s-au complăcut în nelegiuire.Lit.: „nedreptate”.

Stăruinţa în credinţă

13Noi însă trebuie să-I mulţumim mereu lui Dumnezeu pentru voi, fraţi iubiţi de Domnul, căci Dumnezeu v-a ales de la început pentru mântuire, prin sfinţirea Duhului şi prin credinţa în adevăr. 14La aceasta v-a chemat prin evanghelia noastră, ca să dobândiţi slava Domnului nostru Iisus Hristos. 15Aşadar, fraţilor, rămâneţi neclintiţi şi ţineţi ceea ce v-am transmis şi aţi primit fie prin cuvânt fie prin scrisoarea noastră. 16Şi Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, în har, o mângâiere veşnică şi o nădejde bună, 17să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice faptă şi cuvânt bun.