Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
3

Sfaturi şi îndemnuri

31În sfârşit, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, astfel încât cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie slăvit aşa cum e la voi 2şi să fim izbăviţi de oamenii vicleni şi răi, pentru că nu toţi au credinţă. 3Domnul este credincios, El vă va întări şi vă va păzi de cel Rău. 4Cât despre voi, suntem încredinţaţi în Domnul că faceţi şi veţi continua să faceţi ceea ce vă poruncim. 5Domnul să vă îndrepte inimile spre iubirea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos.

6Fraţilor, vă poruncim, în Numele Domnului Iisus Hristos, să vă feriţi de orice frate care trăieşte în lenevie, şi nu după învăţăturile primite de la noi. 7Voi înşivă ştiţi cum trebuie să ne urmaţi exemplul, căci noi n-am trândăvit între voi. 8Nici nu am mâncat de la nimeni pâine de pomană, ci am muncit cu trudă şi osteneală zi şi noapte, ca să nu împovărăm pe nimeni dintre voi. 9Deşi aveam acest drept, am vrut să vă dăm un exemplu pe care să-l urmaţi. 10Într-adevăr, pe când eram la voi aşa v-am poruncit: dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce! 11Am auzit însă că unii dintre voi trăiesc în lenevie, nu muncesc deloc, şi se mai amestecă şi în treburile altora. 12Acestora le poruncim şi îi îndemnăm în Domnul Iisus Hristos să-şi câştige pâinea muncind în linişte. 13Iar voi, fraţilor, să nu vă descurajaţi în facerea binelui. 14Dacă cineva nu se supune poruncii din această epistolă, însemnaţi-l şi să nu mai aveţi de-a face cu el, ca să-i fie ruşine. 15Dar nu-l socotiţi duşman, ci mustraţi-l ca pe un frate.

Salutări finale

16Însuşi Domnul păcii să vă dea pacea întotdeauna şi în orice fel. Domnul să fie cu voi toţi!

17Eu, Pavel, am scris cu mâna mea salutarea, acesta este semnul meu în toate scrisorile. Aşa scriu. 18Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toţi.