Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
2

Semnele venirii lui Hristos

21Cu privire la venirea Domnului nostru Iisus Hristos şi întâlnirea noastră cu El, vă rugăm fraţilor, 2să nu vi se tulbure aşa de uşor mintea şi să nu vă înspăimântaţi de vreun duh, nici de vreun cuvânt şi nici de vreo scrisoare care ar părea venită de la noi, cum că ziua Domnului ar fi sosit deja. 3Nimeni să nu vă amăgească în nici un fel, pentru că ziua Domnului nu va veni înainte de părăsirea credinţei şi de dezvăluirea omului fărădelegii, a nimicitorului, 4a potrivnicului, a celui care se înalţă peste tot ceea ce se numeşte Dumnezeu sau este vrednic de închinare. Astfel, el se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. 5Nu vă aduceţi aminte că v-am spus acestea pe când eram încă la voi? 6Şi acum ştiţi ce-l împiedică să nu se arate decât la timpul lui.Lit.: „timpul hotărât pentru el”. 7Căci taina fărădelegii lucrează deja; trebuie doar să fie dat la o parte cel care o împiedică acum. 8Atunci se va arăta cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici prin arătarea venirii Sale. 9Venirea celui nelegiuit va fi prin lucrarea Satanei, cu toată puterea, cu semne şi minuni false, 10cu toată amăgirea adusă de nedreptatea celor care sunt nimiciţi pentru că nu au primit iubirea adevărului ca să fie mântuiţi. 11De aceea, Dumnezeu le trimite o putere care înşealăLit.: „o înşelăciune puternică”. ca să ajungă să creadă o minciună, 12aşa încât să fie pedepsiţi toţi cei care nu s-au încrezut în adevăr, ci s-au complăcut în nelegiuire.Lit.: „nedreptate”.

Stăruinţa în credinţă

13Noi însă trebuie să-I mulţumim mereu lui Dumnezeu pentru voi, fraţi iubiţi de Domnul, căci Dumnezeu v-a ales de la început pentru mântuire, prin sfinţirea Duhului şi prin credinţa în adevăr. 14La aceasta v-a chemat prin evanghelia noastră, ca să dobândiţi slava Domnului nostru Iisus Hristos. 15Aşadar, fraţilor, rămâneţi neclintiţi şi ţineţi ceea ce v-am transmis şi aţi primit fie prin cuvânt fie prin scrisoarea noastră. 16Şi Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, în har, o mângâiere veşnică şi o nădejde bună, 17să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice faptă şi cuvânt bun.

3

Sfaturi şi îndemnuri

31În sfârşit, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, astfel încât cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie slăvit aşa cum e la voi 2şi să fim izbăviţi de oamenii vicleni şi răi, pentru că nu toţi au credinţă. 3Domnul este credincios, El vă va întări şi vă va păzi de cel Rău. 4Cât despre voi, suntem încredinţaţi în Domnul că faceţi şi veţi continua să faceţi ceea ce vă poruncim. 5Domnul să vă îndrepte inimile spre iubirea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos.

6Fraţilor, vă poruncim, în Numele Domnului Iisus Hristos, să vă feriţi de orice frate care trăieşte în lenevie, şi nu după învăţăturile primite de la noi. 7Voi înşivă ştiţi cum trebuie să ne urmaţi exemplul, căci noi n-am trândăvit între voi. 8Nici nu am mâncat de la nimeni pâine de pomană, ci am muncit cu trudă şi osteneală zi şi noapte, ca să nu împovărăm pe nimeni dintre voi. 9Deşi aveam acest drept, am vrut să vă dăm un exemplu pe care să-l urmaţi. 10Într-adevăr, pe când eram la voi aşa v-am poruncit: dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce! 11Am auzit însă că unii dintre voi trăiesc în lenevie, nu muncesc deloc, şi se mai amestecă şi în treburile altora. 12Acestora le poruncim şi îi îndemnăm în Domnul Iisus Hristos să-şi câştige pâinea muncind în linişte. 13Iar voi, fraţilor, să nu vă descurajaţi în facerea binelui. 14Dacă cineva nu se supune poruncii din această epistolă, însemnaţi-l şi să nu mai aveţi de-a face cu el, ca să-i fie ruşine. 15Dar nu-l socotiţi duşman, ci mustraţi-l ca pe un frate.

Salutări finale

16Însuşi Domnul păcii să vă dea pacea întotdeauna şi în orice fel. Domnul să fie cu voi toţi!

17Eu, Pavel, am scris cu mâna mea salutarea, acesta este semnul meu în toate scrisorile. Aşa scriu. 18Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toţi.