Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
4

41Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu şi a lui Hristos Iisus, care va judeca viii şi morţii, şi înaintea Împărăţiei Lui şi a venirii Lui: 2vesteşte cuvântul, stăruie la vreme potrivită dar şi nepotrivită, mustră, îndeamnă, cu multă răbdare şi în toată învăţătura. 3Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învăţătura sănătoasă, ci, dornici să îşi desfete auzul, îşi vor lua învăţători după propriile lor pofte 4şi nu vor mai asculta adevărul, ci se vor abate către basmeLit.: „mituri”; „povestiri”.. 5Tu, însă, fii treaz în toate, îndură suferinţele, fă-ţi lucrarea de evanghelist, împlineşte-ţi slujirea!

Încheierea slujirii lui Pavel; rugăminţi

6Cât despre mine, eu sunt oferit deja ca jertfă, iar timpul plecării mele s-a apropiat. 7Am luptat lupta cea bună, mi-am sfârşit călătoria, am păzit credinţa. 8De acum mi s-a pregătit cununa dreptăţii, pe care, în ziua aceea, mi-o va dărui Domnul, Judecătorul cel Drept, nu numai mie, ci şi tuturor celor care îi iubesc venirea.

9Străduieşte-te să vii cât mai curând la mine, 10fiindcă Dimas, din iubire pentru veacul de acum, m-a părăsit şi a plecat la Tesalonic, iar Crescent, în Galatia, Tit, în Dalmaţia. 11Doar Luca a rămas cu mine. Adu-l şi pe Marcu pentru că îmi este de folos în slujire. 12Pe Tihic l-am trimis la Efes. 13Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troas, la Carp, precum şi cărţile, mai ales pergamentele.

14Alexandru, arămarul, mi-a făcut mult rău; îi va răsplăti Domnul după faptele lui. 15Păzeşte-te şi tu de el, fiindcă s-a împotrivit foarte mult cuvintelor noastre.

16La prima mea apărare, nimeni nu mi-a venit în ajutor, dimpotrivă, toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină în socoteală! 17Dar Domnul mi-a stat în ajutor şi m-a întărit, pentru ca prin mine vestirea evangheliei să fie împlinită şi toate neamurile să o audă. Iar eu am fost izbăvit din gura leului. 18Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui pentru Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava, în vecii vecilor. Amin!

Salutări finale

19Îmbrăţişează-i pe Prisca şi pe Acvila, şi pe cei din casa lui Onisifor. 20Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat în Milet, fiind bolnav. 21Străduieşte-te să vii înainte să înceapă iarna. Te îmbrăţişează Eubul, Pudens, Linus, Claudia şi toţi fraţii.

22Domnul să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi!