Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
2

21Căci vreau să ştiţi cât de mare este lupta pe care o duc pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei care nu m-au întâlnit până acum, 2ca inimile lor să fie încurajate, astfel încât, strâns uniţi prin iubire, să aibă toată bogăţia deplinei înţelegeri, pentru cunoaşterea tainei lui Dumnezeu: Hristos. 3În El sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale cunoaşterii. 4Vă spun acestea pentru ca nimeni să nu vă înşele cu vorbe amăgitoare. 5Pentru că, deşi cu trupul sunt departe, cu duhul sunt cu voi, bucurându-mă să văd rânduiala voastră şi tăria credinţei voastre în Hristos.

Viaţă deplină cu Hristos

6Aşadar, precum L-aţi primit pe Hristos Iisus, Domnul, tot aşa să şi trăiţi în El, 7rămânând înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi în credinţă, după cum aţi fost învăţaţi, mulţumind tot mai mult lui Dumnezeu. 8Aveţi grijă să nu vă subjuge nimeni prin filozofie şi argumentări fără conţinut, după învăţăturile oamenilor, după credinţele în forţele cosmiceForţe cosmice: entităţi spirituale despre care se credea că influenţează în bine sau în rău lumea şi viaţa omului., iar nu după Hristos. 9Pentru că în El locuieşte, trupeşte, întreaga plinătate a dumnezeirii, 10iar voi sunteţi deplini în El, cel ce este capul oricărei stăpâniri sau puteriDenumiri de trepte ierarhice ale îngerilor.. 11În El, voi aţi fost circumcişi cu o circumcizie nefăcută de mână omenească, cu circumcizia lui Hristos, prin eliberarea de natura păcătoasăLit.: „dezbrăcarea trupului cărnii”.. 12Prin botez, aţi fost îngropaţi împreună cu Hristos şi aţi fost înviaţi împreună cu El, prin credinţa în lucrarea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi. 13Voi eraţi morţi din cauza păcatelor şi a necircumciziei voastre, însă Dumnezeu v-a făcut vii împreună cu Hristos, iertându-ne toate păcatele. 14El a desfiinţat înscrisul cu datoriile noastre care era împotriva noastră şi ne condamna; l-a înlăturat, pironindu-l pe cruce. 15El a dezbrăcat stăpânirile şi puterile şi le-a făcut de ruşine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce.

Morţi faţă de superstiţii, vii faţă de Hristos

16Prin urmare, nimeni să nu vă judece cu privire la vreo mâncare sau băutură, la vreo sărbătoare, vreun festival de lună nouă sau zile de sâmbătă. 17Acestea sunt doar o umbră a celor ce vor veni; realitateaLit.: „trupul”. însă este Hristos. 18Nimeni din cei ce îşi găsesc plăcerea într-o falsă umilinţă şi în închinarea îngerilorSau: „închinarea la îngeri”. să nu vă smulgă biruinţa; ei se complac în viziunile lor şi se mândresc în zadar cu judecata lor omenească. 19Ei au pierdut legătura cu capul de la care întregul trup, susţinut şi unit prin încheieturi şi ligamente, primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu.

20Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de superstiţiile lumii, atunci de ce, ca şi cum aţi aparţine lumii, încă, vă mai supuneţi unor reguli ca: 21„Nu lua!”, „Nu gusta!”, „Nu atinge!”? 22Toate acestea au în vedere lucrurile care se strică prin folosire şi sunt doar porunci şi învăţături omeneşti. 23Ele par pline de înţelepciune, având propria lor religiozitate, o falsă umilinţă, fiind necruţătoare faţă de trup, când, de fapt, nu au nici o valoare, nici măcar pentru mulţumirea trupului.