Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
3

31Prin urmare, dacă aţi fost înviaţi împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde Hristos este aşezat la dreapta lui Dumnezeu. 2Cugetaţi la cele de sus, nu la cele de pe pământ! 3Pentru că voi aţi murit, iar viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4Când Hristos se va arăta, El, viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu El, în slavă.

Viaţa nouă creştină

5Aşadar, omorâţi tot ce ţine de natura voastră pământeascăLit.: „mădularele cele de pe pământ”.: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este idolatrie. 6Din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra celor ce sunt neascultători. 7Şi voi făceaţi lucrurile acestea în trecut, pe când trăiaţi în ele. 8Acum însă, părăsiţi toate acestea: mânia, furia, răutatea, blasfemia, şi orice cuvânt obscen din vorbirea voastră. 9Nu vă minţiţi unul pe altul, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui 10şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, pe care Creatorul îl înnoieşte după Chipul Său, pentru cunoaşterea deplină. 11Astfel nu mai există nici grec nici iudeu, circumcis sau necircumcis, barbar, scit, rob sau liber, ci Hristos este totul în toate.

12Aşadar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, să aveţi o inimă milostivă, bunătate, smerenie, blândeţe, răbdare. 13Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi iertaţi-vă unul pe altul, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva. După cum v-a iertat Domnul, aşa să faceţi şi voi! 14Şi mai presus de toate acestea, să aveţi iubire, căci ea este legătura desăvârşirii. 15Iar pacea lui Hristos, la care aţi şi fost chemaţi ca un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi recunoscători. 16Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belşug; învăţaţi-vă şi îndemnaţi-vă unii pe alţii, cu toată înţelepciunea. În har, cântaţi-I lui Dumnezeu în inimile voastre psalmi, laude şi cântări duhovniceşti. 17Şi tot ceea ce faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, pe toate să le faceţi în Numele Domnului Iisus, mulţumind prin El lui Dumnezeu Tatăl.

Viaţa nouă în familie şi societate

18Femeilor, fiţi supuse soţilor voştri, precum se cuvine în Domnul! 19Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile şi nu ţineţi supărare împotriva lor! 20Copiilor, fiţi în toate ascultători faţă de părinţii voştri, pentru că acest lucru este plăcut Domnului. 21Părinţilor, nu-i provocaţi pe copiii voştri, ca să nu se descurajeze.

22Robilor, fiţi în toate ascultători faţă de stăpânii voştri pământeşti, nu doar când vă văd şi nu ca unii care vor să placă oamenilor, ci cu inimă sinceră, temându-vă de Domnul. 23Orice aţi face, să lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24ştiind că veţi primi o moştenire de la Domnul, ca răsplată. Slujiţi Domnului Hristos! 25Fiindcă cel ce face rău va fi răsplătit după răul făcut, fără nici o părtinire.