Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
4

41Stăpânilor, daţi-le robilor voştri ceea ce este drept şi potrivit muncii lor, ştiind că şi voi aveţi un Stăpân în cer.

Sfaturi şi îndemnuri

2Stăruiţi în rugăciune şi vegheaţi în ea cu mulţumire. 3Rugaţi-vă în acelaşi timp şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă să vestim cuvântul, taina lui Hristos, pentru care şi sunt în lanţuri. 4Rugaţi-vă să o fac cunoscută aşa cum trebuie să o vestesc. 5Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei din afara Bisericii! Nu pierdeţi nici o ocazie! 6Cuvântul vostru să fie întotdeauna blând şi dres cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.

7Tihic vă va spune tot ce se întâmplă cu mine; el este un frate preaiubit, slujitor credincios şi rob în Domnul, împreună cu mine. 8Tocmai pentru aceasta l-am trimis la voi, ca să ştiţi despre noi şi ca să vă încurajeze inimile. 9El vine împreună cu Onisim, fratele credincios şi preaiubit, care este unul dintre ai voştri; ei vă vor face cunoscute toate lucrurile de aici.

Salutări finale

10Vă îmbrăţişează Aristarh, cel întemniţat împreună cu mine, şi Marcu, vărul lui Barnaba – în privinţa căruia aţi primit porunci: dacă vine la voi, primiţi-l bine; 11şi Iisus, cel numit Iustus. Aceştia sunt singurii dintre cei circumcişi care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi ei au fost o încurajare pentru mine. 12Vă îmbrăţişează Epafras, care este dintre voi, slujitor al lui Iisus Hristos; el se luptă pentru voi întotdeauna în rugăciune, ca să staţi neclintiţi în toată voinţa lui Dumnezeu, desăvârşiţi şi plini de încredere. 13Fiindcă mărturisesc despre el că se străduieşte mult pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi din Hierapolis. 14Vă îmbrăţişează preaiubitul medic Luca şi Dimas.

15Îmbrăţişaţi-i pe fraţii din Laodiceea, pe Nimfa şi Biserica din casa ei. 16Şi după ce scrisoarea aceasta se va citi la voi, faceţi în aşa fel ca ea să fie citită şi în Biserica Laodiceenilor; iar pe cea din Laodiceea citiţi-o şi voi. 17Şi spuneţi-i lui Arhip: ai grijă să împlineşti slujirea pe care ai primit-o în Domnul.

18Eu, Pavel, vă scriu această salutare cu mâna mea. Aduceţi-vă aminte de lanţurile mele! Harul să fie cu voi!