Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Salutări

11Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voinţa lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi care cred în Hristos Iisus, 2har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos.

Binecuvântări în Hristos

3Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos care ne-a binecuvântat, în Hristos, cu toată binecuvântarea duhovnicească, în ceruri, 4după cum ne-a ales în El, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi nevinovaţi înaintea Lui. Din iubire, 5Dumnezeu a hotărât de mai înainte să ne înfieze pentru Sine, prin Iisus Hristos, după cum a vrut în bunăvoinţa sa, 6spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dăruit în Fiul Său cel iubit.Lit.: „în Cel preaiubit”. 7În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său 8pe care l-a revărsat cu prisosinţă asupra noastră, în toată înţelepciunea şi priceperea. 9Dumnezeu ne-a făcut cunoscută, după bunăvoinţa sa, taina voii Lui, pe care a hotărât-o de mai înainte în Hristos, 10pentru a o aduce la desăvârşire la împlinirea vremurilor: să adune toate în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ, în El. 11Dumnezeu a hotărât mai dinainte, conform planului Său – căci El înfăptuieşte totul după hotărârea voinţei Lui – să ne aleagă în El, 12ca să fim spre lauda slavei Lui, noi, primii care am nădăjduit în Hristos. 13În El, şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre, şi aţi crezut în El, aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt cel făgăduit. 14Duhul Sfânt este garanţia moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de El, spre lauda slavei Lui.

Rugăciunea lui Pavel

15De aceea, de când am auzit despre credinţa voastră în Domnul Iisus şi despre iubirea pe care o aveţi pentru toţi sfinţii, 16nu încetez să mulţumesc pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele, 17pentru ca Tatăl slavei, Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, să vă dea Duhul înţelepciunii şi al revelaţiei, ca să-L cunoaşteţi. 18Mă rog ca înţelegereaLit.: „ochii inimii”. voastră să fie iluminată astfel încât să cunoaşteţi nădejdea la care El v-a chemat, bogăţia slavei moştenirii Lui în cei sfinţi, 19şi măreţia covârşitoare a puterii Lui în noi, cei credincioşi, potrivit cu lucrarea puterii Lui celei mari. 20Prin ea, Dumnezeu a lucrat în Hristos, înviindu-L din morţi şi aşezându-L la dreapta Lui, în ceruri,Sau: „în cele cereşti”. 21mai presus decât orice stăpânire, putere, tărie şi domnie, şi mai presus de orice nume invocat, nu numai în lumea de acum, ci şi în cea viitoare. 22Şi Dumnezeu a supus toate lucrurile la picioarele lui Hristos şi pe El L-a dat mai presus de toate cap Bisericii, 23care este trupul Său, plinătatea celui ce împlineşte totul în toţi.