Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Salutări

11Pavel, apostol netrimis de oameni, nici numit de vreun om, ci de Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat din morţi, 2şi toţi fraţii care sunt împreună cu mine, către Bisericile din Galatia: 3har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos, 4Cel care s-a dat pentru păcatele noastre ca să ne scoată din veacul rău de acum, după voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru. 5A Lui să fie slava în vecii vecilor, amin!

Mustrare pentru părăsirea evangheliei

6Mă mir că vă întoarceţi aşa de repede de la Cel care v-a chemat prin harul lui Hristos şi treceţi la o altă evanghelie. 7De fapt, nu există alta, dar s-au găsit unii care să vă tulbure şi care vor să strâmbe evanghelia lui Hristos. 8Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer v-ar vesti altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o noi, să fie anatema!„Anatema” înseamnă „blestemat”; „demn de a fi respins”; „vrednic de refuzat”. 9Aşa cum v-am mai spus, vă spun încă o dată: oricine vă vesteşte altceva decât ceea ce aţi primit, să fie anatema! 10Pe cine încerc să câştig eu, pe oameni sau pe Dumnezeu? Caut cumva să plac oamenilor? Dacă aş fi vrut să plac oamenilor nu aş mai fi robul lui Hristos.

Autoritatea lui Pavel

11Fraţilor, vă fac cunoscut că evanghelia pe care aţi auzit-o de la mine nu este după mintea omenească, 12fiindcă eu nu am primit-o de la vreun om, nici nu am învăţat-o de la cineva, ci o am de la Iisus Hristos, prin revelaţie. 13Aţi auzit despre purtarea mea de altădată, când eram în iudaism: cum persecutam peste măsură Biserica lui Dumnezeu şi o nimiceam, 14cât de învăţat eram în iudaism, cum îi întreceam pe mulţi din generaţia mea şi din poporul meu, şi cum eram plin de zel pentru tradiţia strămoşilor mei. 15Iar când a hotărât Dumnezeu în bunătatea Lui, El care m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Lui 16să mi-L descopere pe Fiul Său,Lit.: „să Îl descopere pe Fiul Său în mine”. ca să-L vestesc neamurilor, nu m-am sfătuit deloc, cu nici un om, 17nici nu m-am dus la Ierusalim la cei care erau apostoli înainte de mine, ci am plecat în Arabia şi mai târziu m-am întors în Damasc.

18Abia după trei ani m-am dus la Ierusalim ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile. 19Nu m-am întâlnit cu nici un alt apostol, în afară de Iacov, fratele Domnului. 20Ce vă scriu, iată, vă scriu înaintea lui Dumnezeu, nu mint. 21După aceea am plecat în ţinuturile Siriei şi Ciliciei, 22fără ca Bisericile lui Hristos din Iudeea să mă fi cunoscut în persoană. 23Ele doar auziseră despre mine zicându-se „cel care ne persecuta odată vesteşte acum credinţa pe care altădată o nimicea” 24şi, astfel, Îl slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate cu mine.