Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
4

41Şi vă spun că atâta vreme cât moştenitorul este copil, nu se deosebeşte cu nimic de un sclav, chiar dacă este stăpân peste toate, 2ci este sub tutori şi administratori, până la vremea hotărâtă de tatăl său. 3La fel şi noi, când eram copii, eram sub robia superstiţiilor lumii. 4Dar când s-a împlinit timpul hotărât, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, 5să-i răscumpere pe cei care erau sub Lege, ca să primim înfierea. 6Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu L-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului Său, care strigă: „Avva”, adică „Tată!” 7Aşadar, nu mai eşti sclav, ci fiu, iar dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor al lui Dumnezeu prin harul Lui.În alte manuscrise: „moştenitor al lui Dumnezeu prin Hristos”; sau: „moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Hristos”.

Grija lui Pavel pentru galateni

8Odinioară, pe când nu-L cunoşteaţi pe Dumnezeu, slujeaţi celor care nu sunt dumnezei prin firea lor. 9Dar acum, după ce L-aţi cunoscut pe Dumnezeu sau, mai bine zis, după ce aţi fost cunoscuţi de El, cum de vă întoarceţi la puterile neputincioase şi sărace ale lumii, cărora vreţi să le slujiţi din nou? 10Voi ţineţi zile, luni, anotimpuri şi ani. 11Mă tem să nu mă fi trudit degeaba cu voi. 12Fraţilor, vă rog fiţi ca mine, pentru că şi eu sunt ca voi! Nu m-aţi nedreptăţit cu nimic. 13Ci ştiţi că într-o stare de slăbiciune trupească v-am vestit evanghelia prima oară 14şi, faţă de ceea ce era în trupul meu o încercare pentru voi, nu aţi arătat nici dispreţ, nici dezgust. Dimpotrivă, m-aţi primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Hristos Iisus. 15Unde este, aşadar, bucuria voastră? Vă mărturisesc că dacă s-ar fi putut v-aţi fi scos până şi ochii din cap şi mi i-aţi fi dat. 16Oare am ajuns vrăjmaşul vostru pentru că v-am spus adevărul? 17Ei sunt plini de zel pentru voi, dar nu cu un zel bun, ci vor să vă despartă de mine ca să fiţi plini de râvnă pentru ei. 18Este bine să fiţi întotdeauna plini de zel în cele bune, şi nu doar când sunt eu cu voi. 19Copiii mei, pentru care sufăr din nou durerile naşterii, până când Hristos va lua chip în voi, 20cum aş vrea să fiu acum la voi, să-mi schimb tonul, fiindcă mă întreb, ce se întâmplă cu voi!

Alegoria Sarei şi Agarei

21Spuneţi-mi, voi, care vreţi să fiţi sub Lege, nu auziţi ce spune Legea? 22Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul de la sclavă şi unul de la femeia liberă. 23Dar cel născut din sclavă s-a născut simplu, ca orice om, pe când cel din femeia liberă, prin făgăduinţă. 24Acestea au un înţeles alegoric pentru că reprezintă două legăminte. Cel de pe muntele Sinai, care naşte pentru sclavie, este Agar. 25Agar este muntele Sinai din Arabia şi corespunde Ierusalimului de acum, care este în sclavie împreună cu copiii săi. 26Iar cea liberă este Ierusalimul de sus; aceasta este mama noastră. 27Căci este scris:

Bucură-te, tu, cea stearpă, care nu naşti,

izbucneşte de bucurie şi strigă,

tu, care nu ai cunoscut durerile naşterii,

căci sunt mai mulţi copiii celei părăsite

decât ai celei care are bărbat.

28Iar voi, fraţilor, sunteţi copii ai făgăduinţei, asemenea lui Isaac. 29Dar aşa cum, atunci, cel născut simplu, trupeşte, îl prigonea pe cel născut prin Duhul, la fel este şi acum. 30Dar ce spune Scriptura? Alung-o pe sclavă şi pe fiul ei, căci nu va moşteni fiul sclavei împreună cu fiul celei libere. 31De aceea, fraţilor, nu suntem copiii sclavei, ci ai celei libere.