Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
5

51Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi; rămâneţi, aşadar, tari şi nu luaţi din nou jugul robiei.

Libertatea creştină

2Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă circumcideţi, Hristos nu vă foloseşte la nimic. 3Şi încă o dată, spun deschis oricărui om care se circumcide că este dator să împlinească toată Legea. 4Voi, căutând să deveniţi drepţi prin Lege, v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi pierdutLit.: „aţi căzut”. harul. 5Pe când noi aşteptăm cu nădejde, în Duhul, dreptatea care vine din credinţă. 6Căci în Hristos Iisus nu au nici o putere nici circumcizia, nici lipsa ei, ci credinţa care lucrează prin iubire.

7Cândva voi alergaţi bine: cine v-a oprit să vă încredeţi în adevăr? 8Insistenţa lor nu vine de la Cel care v-a chemat. 9Doar puţină drojdie dospeşte tot aluatul. 10Eu, în Domnul, am încredere că nu veţi gândi altfel: iar cel care vă tulbură, va suferi pedeapsa, oricine ar fi el. 11Iar eu, fraţilor, dacă încă vestesc circumcizia, atunci de ce mai sunt persecutat? Ar însemna că piatra de poticnire a crucii a fost înlăturată. 12Mai bine s-ar tăia de tot cei ce vă tulbură!

13Voi însă, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate. Numai să nu faceţi din această libertate un prilej să slujiţi trupului, ci slujiţi-vă prin iubire unii pe alţii. 14Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: Iubeşte-l pe aproapele tău ca pe tine însuţi! 15Dar dacă vă muşcaţi unul pe altul şi vă mâncaţi între voi, vedeţi să nu vă distrugeţi unii pe alţii!

Rodul Duhului şi rodul păcatului

16Aşadar vă spun: umblaţi în Duhul şi nu împliniţi poftele trupului! 17Fiindcă trupul pofteşte împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, se împotrivesc unul altuia şi vă împiedică să faceţi ceea ce doriţi. 18Iar dacă sunteţi conduşi de Duhul Sfânt, nu sunteţi sub Lege. 19Şi faptele trupului sunt cunoscute: desfrânarea, necurăţia, destrăbălarea, 20idolatria, vrăjitoria, duşmănia, cearta, gelozia, mâniile, ambiţiile egoiste, dezbinările, ereziile, 21invidiile, beţiile, orgiile şi altele asemănătoare cu acestea. Vă spun dinainte, după cum v-am mai spus: cei care fac astfel de fapte nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 22Iar rodul Duhului este iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, binefacerea, credinţa, 23blândeţea, înfrânarea. Împotriva acestora nu există lege. 24Cei care sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi poftele lui. 25Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm. 26Să nu fim trufaşi, provocându-ne şi invidiindu-ne unii pe alţii.

6

Relaţiile dintre creştini

61Fraţilor, chiar dacă un om a greşit, voi, cei duhovniceşti, aduceţi-l înapoi cu duhul blândeţii, păzindu-se fiecare să nu fie ispitit. 2Purtaţi-vă greutăţile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos. 3Căci dacă i se pare cuiva că este cineva, cu toate că nu e, se înşeală. 4Fiecare să-şi cântărească faptele şi să se laude doar cu sine, nu cu altul, 5pentru că fiecare îşi va purta povara lui însuşi. 6Ucenicul care învaţăLit.: „catehumenul”. cuvântul Domnului să dea învăţătorului său din toate bunurile. 7Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu poate fi batjocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va şi secera. 8Pentru că cel ce seamănă în pornirile trupului, din trup va secera putreziciune, dar cel ce seamănă în Duhul, va secera din Duh viaţa veşnică. 9Să nu încetăm să facem binele, pentru că noi, cei care vom răbda până la sfârşit, vom secera la vremea potrivită. 10Deci acum, cât mai avem timp, să facem bine tuturor şi mai ales celor ce sunt de o credinţă cu noi.

Îndemnuri finale

11Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris, chiar cu mâna mea. 12Cei care vor să se laude cu trupul vostru vă silesc să vă circumcideţi numai ca să nu fie ei prigoniţi pentru crucea lui Hristos. 13Pentru că nici măcar ei, cei circumcişi, nu păzesc Legea, dar vor să vă circumcideţi voi, ca să se mândrească ei cu trupul vostru. 14Iar eu cu nimic nu m-aş mândri – Doamne fereşte!Lit.: „să nu fie!” – în afară de crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume. 15Căci nici circumcizia, nici lipsa ei nu înseamnă nimic, ci să fii o făptură nouă. 16Şi pentru cei ce vor respecta regula aceasta, pacea şi mila să fie peste ei şi peste Israelul lui Dumnezeu.

17De acum înainte nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că eu port semnele lui Iisus în trupul meu. 18Fraţilor, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.