Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
1

Dumnezeu a vorbit prin Fiul Său

11De multe ori şi în multe feluri le-a vorbit Dumnezeu părinţilor noştri, prin profeţi, în trecut, 2dar în aceste zile din urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor peste toate şi prin care a creat şi lumea. 3El este strălucirea slavei lui Dumnezeu şi chipul fiinţei Sale şi ţine totul prin cuvântul Său puternic. El a înfăptuit curăţirea păcatelor şi s-a aşezat la dreapta slavei în cerurile preaînalte, 4cu mult mai presus decât îngerii, pentru că Numele pe care l-a moştenit este un Nume cu mult mai strălucit decât al lor.

Fiul este mai presus de îngeri

5Într-adevăr, căruia dintre îngeri i-a spus Dumnezeu vreodată:

Tu eşti Fiul Meu,

Eu astăzi Te-am născut,

sau, la fel:

Eu îi voi fi Tată,

iar El îmi va fi Fiu!

6Iar când Îl aduce în lume pe Fiul Său întâi născut, El zice:

Lui să I se închine toţi îngerii lui Dumnezeu!

7În vreme ce despre îngeri spune:

El îi face pe îngerii Săi suflare de vânt,

şi pe slujitorii Lui, văpăi de foc,

8despre Fiul spune:

Tronul Tău, Dumnezeule, este veşnic

şi sceptrul Împărăţiei Tale este sceptrul dreptăţii.

9Tu ai iubit dreptatea şi ai urât nelegiuirea.

De aceea, Dumnezeul Tău Te-a uns pe Tine, Dumnezeule,

cu untdelemnul bucuriei, mai presus decât pe părtaşii Tăi.

10Şi, încă:

Tu, Doamne, ai întemeiat de la început pământul

şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.

11Ele pier, dar Tu dăinuieşti;

toate se vor învechi ca o haină,

12le vei strânge ca pe o manta, le vei înfăşura

şi le vei schimba la fel ca pe o haină.

Dar Tu eşti acelaşi

şi anii Tăi nu se vor sfârşi.

13Căruia dintre îngeri i-a spus El vreodată:

Şezi la dreapta Mea până când îi voi pune

pe toţi vrăjmaşii Tăi aşternut sub picioarele Tale?

14Oare nu sunt toţi îngerii nişte duhuri slujitoare trimise să-i slujească pe cei ce vor moşteni mântuirea?