Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
13

Îndemnuri la statornicie şi sfinţenie

131Rămâneţi în dragostea frăţească! 2Nu uitaţi primirea de oaspeţi, căci astfel, unii, fără să ştie, au găzduit îngeri. 3Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri ca şi cum aţi fi puşi în lanţuri împreună cu ei, şi de cei care trec prin chinuri, căci şi voi trăiţi în trup! 4Căsătoria să fie trăită cu cinste, iar patul nespurcat, căci pe desfrânaţi şi pe adulteri îi va judeca Dumnezeu. 5Trăiţi-vă viaţa fără iubire de bani şi fiţi mulţumiţi cu ce aveţi, fiindcă El a zis: Nicidecum nu am să te las şi cu nici un chip nu te voi părăsi! 6Aşa că putem zice şi noi cu îndrăzneală:

Domnul este ajutorul meu,

nu îmi va fi teamă:

ce îmi poate face omul?

7Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, de cei care v-au spus cuvântul lui Dumnezeu, şi priviţi cum şi-au sfârşit viaţa şi urmaţi-le credinţa! 8Iisus Hristos este acelaşi, ieri şi azi şi în veci! 9Nu vă lăsaţi rătăciţi de feluritele învăţături străine! Este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri care n-au fost de folos celor ce le-au ţinut. 10Noi avem un altar de la care nu au dreptul să mănânce slujitorii cortului. 11Căci trupurile animalelor, al căror sânge îl aduc jertfă pentru păcate preoţii în cortul sfânt, sunt arse în afara taberei. 12De aceea şi Iisus, ca să sfinţească poporul cu sângele Său, a pătimit dincolo de poarta cetăţii. 13Să ieşim, astfel, la El, afară din tabără, luând asupra noastră ocara Lui. 14Căci noi nu avem aici cetate statornică, ci o căutăm pe cea viitoare. 15Prin El, aşadar, să aducem întotdeauna jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui. 16Nu vă lăsaţi de înfăptuirea binelui şi de întrajutorare, căci astfel de jertfe îi plac lui Dumnezeu.

17Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi supuşi faţă de ei, căci ei veghează asupra sufletelor voastre şi vor da socoteală. Şi faceţi în aşa fel ca ei să poată veghea cu bucurie, nu cu suspine – căci aceasta nu v-ar folosi la nimic. 18Rugaţi-vă pentru noi, fiindcă suntem încredinţaţi că avem o conştiinţă bună şi dorim ca în toate lucrurile să ne purtăm aşa cum se cuvine. 19Încă mai mult, vă rog să faceţi aşa ca să vă fiu înapoiat mai repede.

Salutări finale

20Iar Dumnezeul păcii, cel care L-a înviat din morţi pe Păstorul cel mare al oilor, pe Domnul nostru Iisus, prin sângele legământului veşnic, 21să vă desăvârşească în tot ce este bun, aşa încât să faceţi voia Lui, a Celui ce lucrează în noi ce-I este plăcut, prin Iisus Hristos, căruia i se cuvine slava în vecii vecilor, amin.

22Vă rog, fraţilor, să primiţi bine cuvântul acesta, deşi v-am scris doar pe scurt. 23Să ştiţi că fratele nostru Timotei a fost eliberat. Am să vă văd împreună cu el, dacă vine mai repede.

24Salutaţi-i pe toţi mai-marii voştri şi pe toţi sfinţii! Vă salută toţi cei din Italia. 25Harul să fie cu voi toţi!