Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
4

41Să ne temem, aşadar, ca nu cumva, atâta vreme cât ne-a fost lăsată făgăduinţa intrării în odihna Lui, să pară că vreunul dintre voi a rămas în urmă, 2căci şi noi am primit vestea cea bună, la fel ca şi ei; dar lor nu le-a folosit cuvântul auzit, pentru că nu a fost primit cu credinţă de cei ce l-au ascultat. 3Noi însă, cei care am crezut, intrăm în odihna Lui, despre care spusese:

Cum am jurat în mânia Mea:

„Nu vor intra în odihna Mea!”

deşi lucrările Lui de la crearea lumii, erau împlinite. 4Şi în altă parte se spune astfel despre ziua a şaptea: Şi Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui 5iar, tot aici, se zice, mai departe: Nu vor intra în odihna Mea! 6Aşadar, dacă cei dintâi care au primit vestirea nu au intrat din cauza neascultării, a rămas ca alţii să poată intra în această odihnă. 7El hotărăşte din nou o zi, vorbind prin David:

Astăzi, după atâta vreme, la fel cum s-a spus şi mai înainte,

astăzi, dacă auziţi glasul Lui, ascultaţi,

nu vă împietriţi inimile!

8Dacă Iosua le-ar fi dat odihna, nu ar fi zis aici nimic despre o altă zi, după atâta timp. 9Mai rămâne deci o altă sărbătoare de odihnă pentru poporul lui Dumnezeu. 10Iar cel ce a intrat în odihna lui Dumnezeu s-a odihnit şi el de lucrările făcute, după cum şi Dumnezeu s-a odihnit de lucrările Sale. 11Să ne străduim deci să intrăm în această odihnă ca să nu cădem în acelaşi fel de neascultare!

12Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic, mai tăios decât orice sabie cu două tăişuri, el pătrunde până unde se despart sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, şi este în stare să judece gândurile şi dorinţele inimii. 13Nici o fiinţă nu este ascunsă de El, toate sunt goale şi descoperite înaintea ochilor Săi, în faţa Lui vom da socoteală.

Iisus este marele preot

14Având, aşadar, un mare preot care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem cu putere mărturia, 15căci noi nu avem un mare preot care să nu poată suferi împreună cu noi, în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate, asemenea nouă, dar fără păcat. 16Să ne apropiem, aşadar, cu îndrăzneală de tronul harului, ca să primim milă şi să găsim har, ca să primim ajutorul Lui, la timpul potrivit.