Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
13

Iisus spală picioarele apostolilor, la masa de Paşte

131Înainte de sărbătoarea Paştelui, Iisus ştia că I-a venit ceasul ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl şi, iubindu-i pe ai Săi din lume, i-a iubit până la sfârşit. 2În timpul cinei, cum diavolul pusese deja în inima lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, să-L trădeze, 3Iisus, ştiind că Tatăl Îi dăduse totul în mâinile Sale şi că de la Dumnezeu a ieşit şi la Dumnezeu merge, 4s-a sculat de la cină, şi-a pus veşmintele deoparte, a luat un ştergar şi s-a încins cu el. 5Apoi a turnat apă într-un vas şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins. 6Când a venit la Simon Petru, acesta I-a spus: „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?” 7Iisus i-a răspuns: „Tu nu ştii încă ce fac Eu, dar vei înţelege după aceea.” 8Petru I-a spus: „Nu-mi vei spăla picioarele în veci.” Iisus i-a răspuns: „Dacă nu te voi spăla, nu vei avea parte cu Mine.” 9Simon Petru I-a spus: „Doamne, nu numai picioarele, dar şi mâinile şi capul!” 10Iisus i-a zis: „Cel ce s-a îmbăiat nu are nevoie decât să-i fie spălate picioarele şi este curat în întregime, iar voi sunteţi curaţi, dar nu toţi.” 11Căci El ştia cine avea să-L trădeze, de aceea a spus: „Nu toţi sunteţi curaţi.”

12Aşadar, după ce le-a spălat picioarele, şi-a luat veşmintele şi s-a aşezat din nou şi le-a spus: „Înţelegeţi ce v-am făcut Eu? 13Voi Mă numiţi Învăţător şi Domn şi bine spuneţi, pentru că sunt. 14Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul, v-am spălat picioarele, şi voi trebuie să vă spălaţi picioarele unul altuia. 15V-am dat exemplu ca, după cum v-am făcut Eu, aşa să faceţi şi voi. 16Adevărat, adevărat vă spun: slujitorul nu este mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel care l-a trimis. 17Dacă ştiţi aceste lucruri, fericiţi sunteţi dacă le împliniţi. 18Nu vorbesc despre voi toţi. Eu îi ştiu pe cei pe care i-am ales. Dar, ca să se împlinească Scriptura: Cel care mănâncă pâine împreună cu Mine şi-a ridicat împotriva Mea călcâiul. 19Vă spun de pe acum, înainte să se împlinească, ca atunci când se va împlini să credeţi că Eu sunt. 20Adevărat, adevărat vă spun: Cine îl primeşte pe acela pe care îl voi trimite eu, pe Mine Mă primeşte; şi cine Mă primeşte pe Mine Îl primeşte pe Cel care M-a trimis.”

Descoperirea trădătorului

21După ce a spus acestea, Iisus s-a tulburat în duhul Său, a dat mărturie şi a spus: „Adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi Mă va vinde.” 22Ucenicii se uitau unul la altul, neştiind despre cine vorbeşte. 23Unul dintre ucenicii Lui, acela pe care îl iubea Iisus, era rezemat de pieptul lui Iisus. 24Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este. 25Iar el, fiind rezemat de pieptul lui Iisus, I-a spus: „Doamne, cine este?” 26Iisus i-a răspuns: „Este cel căruia Eu îi voi întinge bucăţica de pâine şi i-o voi da.” Şi, după ce a întins bucăţica, i-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. 27Şi după ce a luat bucăţica de pâine, atunci a intrat în el Satana. Iar Iisus i-a spus: „Ce vrei să faci, fă repede!” 28Şi nimeni dintre cei care stăteau la masă nu a înţeles de ce i-a spus aşa. 29Fiindcă Iuda avea punga, unii credeau că Iisus i-a zis: „Cumpără cele de trebuinţă pentru sărbătoare”, sau să dea ceva săracilor. 30Aşadar, după ce a luat îmbucătura, Iuda a ieşit îndată. Şi era noapte.

Porunca cea nouă

31După ce a ieşit el, Iisus a spus: „Acum a fost preamărit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost preamărit în El. 32Dacă Dumnezeu a fost preamărit în El, şi Dumnezeu Îl va preamări în Sine Însuşi şi îndată Îl va preamări. 33Copiii mei, încă puţin mai sunt cu voi. Mă veţi căuta, dar, aşa cum le-am spus iudeilor, vă spun şi vouă acum: unde Mă duc Eu voi nu puteţi veni. 34Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii! Aşa cum v-am iubit Eu, să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. 35După aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă vă veţi iubi unii pe alţii.”

Prevestirea lepădării lui Petru

36Simon Petru I-a zis: „Doamne, unde Te duci?” Iisus i-a răspuns: „Unde Mă duc Eu tu nu Mă poţi urma acum, dar Mă vei urma mai târziu.” 37Petru I-a zis: „Doamne, de ce nu pot să Te urmez acum? Îmi voi da şi viaţa pentru Tine.” 38Iisus i-a răspuns: „Îţi vei da şi viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun, înainte să cânte cocoşul te vei lepăda de Mine de trei ori.”

14

Iisus este calea, adevărul, viaţa

141„Să nu vi se tulbure inima. Credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine. 2În casa Tatălui Meu sunt multe lăcaşuri. Dacă nu ar fi fost aşa, v-aş mai fi spus oare: Mă duc să vă pregătesc un loc? 3Iar dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, voi veni din nou şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi acolo unde sunt Eu. 4Şi voi ştiţi unde Mă duc, şi ştiţi şi calea.” 5Toma I-a spus: „Doamne, nu ştim unde Te duci. Cum putem şti calea?” 6Iisus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. 7Dacă Mă cunoaşteţi pe Mine Îl veţi cunoaşte şi pe Tatăl. Şi încă de pe acum Îl cunoaşteţi şi L-aţi văzut.” 8Filip I-a spus: „Doamne, arată-ni-L pe Tatăl şi ne este de ajuns.” 9Iisus i-a zis: „De atâta timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel care M-a văzut pe Mine L-a văzut şi pe Tatăl. Cum de spui tu: Arată-ni-L pe Tatăl? 10Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care rămâne în Mine, îşi săvârşeşte lucrările. 11Credeţi-mă că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine, iar dacă nu, măcar pentru lucrările acestea să credeţi. 12Adevărat, adevărat vă spun: cel care crede în Mine va face şi el faptele pe care le fac Eu, şi va face fapte şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. 13Şi orice veţi cere în Numele Meu voi face, ca Tatăl să fie preamărit în Fiul. 14Dacă îmi veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

Făgăduirea Duhului Sfânt

15Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. 16Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi vă va da alt Mângâietor, ca să fie cu voi pentru totdeauna, 17Duhul Adevărului, pe care lumea nu Îl poate primi, pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. Voi Îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi va fi în voi. 18Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi! 19Încă puţin şi lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii. 20În acea zi veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu şi voi sunteţi în Mine şi Eu în voi. 21Cel care are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte. Iar cel care Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu şi Eu Îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” 22Iuda, nu Iuda Iscarioteanul, I-a spus: „Doamne, cum de Te vei arăta nouă şi nu lumii?” 23Iisus i-a răspuns: „Dacă cineva Mă iubeşte, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi şi vom veni la el şi ne vom face lăcaşul la el. 24Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele. Iar cuvântul pe care îl auziţi acum nu este al Meu, ci al Tatălui care M-a trimis.

25Acestea vi le-am spus cât timp sunt cu voi. 26Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, El vă va învăţa toate şi vă va aminti tot ce v-am spus. 27Pace vă las vouă, pacea Mea v-o dau vouă: Eu nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. 28Aţi auzit că v-am spus: Mă duc şi iarăşi vin la voi. Dacă M-aţi iubi, v-aţi bucura că Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât Mine. 29Acum v-am spus înainte să se întâmple ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi. 30Nu voi mai vorbi multe cu voi, pentru că vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic în Mine, 31dar ca să cunoască lumea că Îl iubesc pe Tatăl, eu fac aceasta aşa cum mi-a poruncit Tatăl. Ridicaţi-vă, să plecăm de aici.”

15

Iisus este viţa cea adevărată

151„Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. 2El taie orice mlădiţă care nu aduce rod în Mine, iar pe cea care rodeşte o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod. 3Voi sunteţi deja curaţi, datorită cuvântului pe care vi l-am spus. 4Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viţă, nici voi nu puteţi dacă nu rămâneţi în Mine. 5Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi Eu în el, acela aduce mult rod, căci fără Mine nu puteţi face nimic. 6Dacă cineva nu rămâne în Mine, e aruncat afară ca o mlădiţă şi se usucă, iar oamenii le adună şi le aruncă în foc şi ard. 7Dacă rămâneţi în Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi orice şi se va împlini. 8În aceasta a fost preamărit Tatăl Meu, dacă voi aduceţi mult rod şi sunteţi ucenicii Mei. 9Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în iubirea mea! 10Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în iubirea Mea, după cum Eu am păzit poruncile Tatălui şi rămân în iubirea Lui.

11V-am spus acestea ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină. 12Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu. 13Nimeni nu are o iubire mai mare decât acela care îşi dă viaţa pentru prietenii Săi. 14Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi ce vă poruncesc Eu. 15Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu ştie ce face stăpânul, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. 16Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca, orice i-aţi cere Tatălui în Numele Meu, El să vă dea. 17Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii.

Mărturia creştinilor în faţa persecuţiei

18Dacă lumea vă urăşte, să ştiţi că pe Mine M-a urât mai întâi. 19Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar fiindcă nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales din lume, lumea vă urăşte. 20Aduceţi-vă aminte cuvântul pe care vi l-am spus: slujitorul nu este mai mare decât stăpânul lui. Dacă M-au prigonit pe Mine, vă vor prigoni şi pe voi; dacă au păzit cuvântul Meu, îl vor păzi şi pe al vostru. 21Dar toate acestea vi le vor face din cauza Numelui Meu, pentru că nu-L cunosc pe Cel care M-a trimis. 22Dacă nu aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, nu ar avea păcat. Acum însă nu au nici o scuză pentru păcatul lor. 23Cel ce Mă urăşte pe Mine Îl urăşte şi pe Tatăl Meu. 24Dacă nu aş fi făcut printre ei faptele pe care nimeni nu le-a mai făcut, nu ar avea păcat. Însă acum ei au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. 25Iar aceasta ca să se împlinească cuvântul scris în Legea lor: M-au urât fără temei. 26Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, pe care Eu vi-L voi trimite de la Tatăl, care purcede de la Tatăl, El va da mărturie pentru Mine. 27Şi voi veţi da mărturie pentru Mine, fiindcă sunteţi cu Mine de la început.