Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
15

Iisus este viţa cea adevărată

151„Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. 2El taie orice mlădiţă care nu aduce rod în Mine, iar pe cea care rodeşte o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod. 3Voi sunteţi deja curaţi, datorită cuvântului pe care vi l-am spus. 4Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viţă, nici voi nu puteţi dacă nu rămâneţi în Mine. 5Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi Eu în el, acela aduce mult rod, căci fără Mine nu puteţi face nimic. 6Dacă cineva nu rămâne în Mine, e aruncat afară ca o mlădiţă şi se usucă, iar oamenii le adună şi le aruncă în foc şi ard. 7Dacă rămâneţi în Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi orice şi se va împlini. 8În aceasta a fost preamărit Tatăl Meu, dacă voi aduceţi mult rod şi sunteţi ucenicii Mei. 9Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în iubirea mea! 10Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în iubirea Mea, după cum Eu am păzit poruncile Tatălui şi rămân în iubirea Lui.

11V-am spus acestea ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină. 12Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu. 13Nimeni nu are o iubire mai mare decât acela care îşi dă viaţa pentru prietenii Săi. 14Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi ce vă poruncesc Eu. 15Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu ştie ce face stăpânul, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. 16Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca, orice i-aţi cere Tatălui în Numele Meu, El să vă dea. 17Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii.

Mărturia creştinilor în faţa persecuţiei

18Dacă lumea vă urăşte, să ştiţi că pe Mine M-a urât mai întâi. 19Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar fiindcă nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales din lume, lumea vă urăşte. 20Aduceţi-vă aminte cuvântul pe care vi l-am spus: slujitorul nu este mai mare decât stăpânul lui. Dacă M-au prigonit pe Mine, vă vor prigoni şi pe voi; dacă au păzit cuvântul Meu, îl vor păzi şi pe al vostru. 21Dar toate acestea vi le vor face din cauza Numelui Meu, pentru că nu-L cunosc pe Cel care M-a trimis. 22Dacă nu aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, nu ar avea păcat. Acum însă nu au nici o scuză pentru păcatul lor. 23Cel ce Mă urăşte pe Mine Îl urăşte şi pe Tatăl Meu. 24Dacă nu aş fi făcut printre ei faptele pe care nimeni nu le-a mai făcut, nu ar avea păcat. Însă acum ei au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. 25Iar aceasta ca să se împlinească cuvântul scris în Legea lor: M-au urât fără temei. 26Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, pe care Eu vi-L voi trimite de la Tatăl, care purcede de la Tatăl, El va da mărturie pentru Mine. 27Şi voi veţi da mărturie pentru Mine, fiindcă sunteţi cu Mine de la început.

16

161V-am spus aceste lucruri ca să nu vă poticniţi. 2Vă vor scoate din sinagogi; ba chiar va veni ceasul în care oricine vă va ucide va crede că aduce jertfă lui Dumnezeu. 3Şi vor face aşa pentru că nu L-au cunoscut pe Tatăl, nici pe Mine. 4V-am spus acestea pentru ca atunci când va veni ceasul lor să vă amintiţi că Eu v-am spus.

Lucrarea Duhului Sfânt

Nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi. 5Însă acum Mă duc la cel care M-a trimis şi nimeni dintre voi nu Mă întreabă: Unde Te duci? 6Dar fiindcă v-am spus aceste lucruri, tristeţea v-a umplut inima. 7Dar Eu vă spun adevărul: vă e de folos ca Eu să plec, fiindcă, dacă nu plec, Mângâietorul nu va veni la voi. Iar dacă Mă duc, Îl voi trimite la voi. 8Iar când va veni El, va da pe faţă lumea în ce priveşte păcatul, dreptatea şi judecata: 9în ce priveşte păcatul, pentru că ei nu cred în Mine; 10în ce priveşte dreptatea, pentru că merg la Tatăl şi nu Mă veţi mai vedea; 11în ce priveşte judecata, pentru că stăpânul lumii acesteia a fost judecat.

12Mai am multe să vă spun, dar nu le puteţi purta acum. 13Dar când va veni El, Duhul Adevărului, El vă va călăuzi spre tot adevărul, fiindcă nu va vorbi de la Sine Însuşi, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va vesti lucrurile viitoare. 14El Mă va preamări, pentru că va lua din ceea ce este al Meu şi vă va vesti. 15Toate câte le are Tatăl sunt ale Mele; de aceea v-am spus că va lua din ceea ce este al Meu şi vă va vesti.

Vestirea învierii

16Încă puţin timp şi nu Mă veţi mai vedea, şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea.” 17Unii dintre ucenici au zis între ei: „Ce înseamnă când ne spune: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea… şi apoi: Iarăşi puţin şi Mă veţi vedea… şi: Mă duc la Tatăl?” 18Spuneau deci: „Ce înseamnă când zice: încă puţin? Nu ştim ce vrea să spună!” 19Iisus a ştiut că voiau să-L întrebe şi le-a spus: „Vă întrebaţi între voi pentru că v-am spus: Încă puţin şi nu Mă veţi mai vedea, iar apoi încă puţin şi Mă veţi vedea iar? 20Adevărat, adevărat vă spun: voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 21Femeia când naşte, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul; dar după ce naşte pruncul nu-şi mai aminteşte suferinţa, de bucurie că s-a născut un om pe lume. 22Şi acum voi vă veţi întrista, dar iarăşi vă voi vedea şi inima voastră se va bucura şi nimeni nu vă va lua bucuria. 23Iar în ziua aceea nu Mă veţi mai întreba nimic. Adevărat, adevărat vă spun: dacă veţi cere ceva de la Tatăl în Numele Meu, vă va da. 24Până acum nu aţi cerut nimic în Numele Meu. Cereţi şi veţi primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

25V-am spus aceste lucruri în pilde, dar vine ceasul când nu voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vesti deschis despre Tatăl. 26În ziua aceea veţi cere în Numele Meu; şi nu vă zic că Eu Îl voi ruga pe Tatăl pentru voi, 27pentru că Însuşi Tatăl vă iubeşte pentru că voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că Eu am ieşit de la Dumnezeu. 28Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume. Iarăşi las lumea şi Mă duc la Tatăl.” 29Ucenicii au spus: „Iată, acum spui deschis şi nu mai vorbeşti în pilde. 30Acum ştim că Tu ştii totul şi nu ai nevoie să Te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu.” 31Iisus le-a răspuns: „Acum credeţi? 32Iată vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi împrăştiaţi fiecare la ale sale şi Mă veţi lăsa singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine. 33V-am spus acestea ca să aveţi pace în Mine. În lume aveţi suferinţe, dar îndrăzniţi: Eu am învins lumea.”

17

Rugăciunea preoţească a lui Iisus

171Iisus le-a spus acestea şi, ridicându-şi ochii spre cer, a zis: „Tată, a venit ceasul! Preamăreşte-L pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preamărească pe Tine. 2Precum i-ai dat putere peste toţi oamenii, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care i-ai dat Lui. 3Şi aceasta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Cel pe care L-ai trimis, pe Iisus Hristos. 4Eu Te-am slăvit pe pământ, împlinind lucrarea pe care Mi-ai încredinţat-o. 5Şi acum slăveşte-mă Tu, Tată, la Tine, cu slava pe care o aveam la Tine mai înainte de a fi lumea.

6Le-am arătat Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Erau ai Tăi şi Mi i-ai dat şi au păzit cuvântul Tău. 7Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat este de la Tine. 8Le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis. 9Eu pentru ei Mă rog. Nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, pentru că ai Tăi sunt. 10Şi toate ale Mele sunt ale Tale şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preamărit în ei. 11Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, iar Eu vin la Tine. Tată sfânt, păzeşte-i în Numele Tău pe care Mi l-ai dat, ca să fie una, precum suntem Noi. 12Când eram cu ei, Eu îi păzeam în Numele Tău, pe care Mi l-ai dat. I-am păzit şi nici unul dintre ei nu a pierit, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. 13Iar acum la Tine vin şi acestea le spun în lume, ca ei să aibă bucuria Mea deplină în ei. 14Eu le-am dat cuvântul Tău şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. 15Nu-ţi cer să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel Rău. 16Ei nu sunt din lume, aşa cum Eu nu sunt din lume. 17Sfinţeşte-i în adevăr: cuvântul Tău este adevăr. 18Aşa cum M-ai trimis pe Mine în lume, la fel i-am trimis şi Eu pe ei în lume. 19Şi eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi în adevăr.

20Nu numai pentru ei Mă rog, ci şi pentru aceia care vor crede în Mine, prin cuvântul lor, 21ca toţi să fie una, precum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 22Şi slava pe care mi-ai dat-o mie le-am dat-o lor, ca să fie una, aşa cum Noi suntem una. 23Eu în ei şi Tu în Mine, ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi i-ai iubit pe ei cum M-ai iubit pe Mine. 24Tată, aceia pe care Mi i-ai dat, vreau ca unde sunt Eu să fie şi ei împreună cu Mine, ca să vadă slava pe care mi-ai dat-o pentru că M-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii. 25Părinte drept, lumea nu Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut, iar aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. 26Le-am făcut cunoscut Numele Tău şi Îl voi face cunoscut, pentru ca iubirea cu care M-ai iubit să fie în ei şi Eu în ei.”