Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
2

Primul semn: Nunta din Cana

21În a treia zi a fost o nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo. 2A fost chemat şi Iisus cu ucenicii Săi la nuntă. 3Şi, sfârşindu-se vinul, mama lui Iisus I-a zis: „Nu mai au vin!” 4Iisus i-a zis: „Ce ne priveşte pe noi, femeie? Încă nu a sosit ceasul Meu!” 5Mama lui Iisus le-a spus slujitorilor: „Faceţi orice vă va spune!” 6Erau acolo şase vase de piatră pentru apă, puse pentru curăţirea iudeilor şi fiecare din ele era de câte două sau trei vedre. 7Iisus le-a spus: „Umpleţi vasele cu apă!” Şi ei le-au umplut până sus. 8Şi El le-a spus: „Scoateţi acum şi duceţi-i celui care rânduieşte masa!” Iar ei i-au dus. 9Când a gustat acela din apa devenită vin – el nu ştia de unde este, dar slujitorii, care scoseseră apa, ştiau – l-a chemat pe mire 10şi i-a spus: „Orice om pune întâi vinul bun, iar după ce s-au ameţit toţi, pe cel mai rău. Tu ai păstrat vinul cel bun până acum!” 11Aceasta a făcut-o Iisus în Cana Galileii, ca început al semnelor sale şi şi-a arătat slava, iar ucenicii Lui au crezut în El.

12După aceea a coborât la Capernaum, împreună cu mama sa, cu fraţii şi ucenicii Săi, şi au rămas acolo câteva zile.

Iisus alungă negustorii din Templu

13Se apropia sărbătoarea Paştelui iudeilor şi Iisus a urcat la Ierusalim. 14Acolo i-a găsit pe vânzătorii de boi, oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani stând aşezaţi în Templu. 15Şi făcând un bici din frânghii, i-a alungat pe toţi din Templu, a dat afară oile şi boii, a împrăştiat monedele schimbătorilor de bani şi le-a răsturnat mesele. 16Iar vânzătorilor de porumbei le-a zis: „Luaţi astea de aici! Nu faceţi casă de negustorie din casa Tatălui Meu!” 17Atunci ucenicii Lui şi-au amintit că stă scris: „Râvna pentru casa Ta mă mistuie.” 18Iudeii I-au răspuns: „Ce semn ne dai de faci lucrurile acestea?” 19Iisus le-a răspuns: „Dărâmaţi Templul acesta şi în trei zile îl voi ridica din nou!” 20Atunci iudeii I-au spus: „Templul acesta a fost zidit în patruzeci şi şase de ani şi Tu îl vei ridica în trei zile?” 21Dar El vorbea despre Templul trupului Său. 22De aceea, când a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au amintit că El spusese aşa şi au crezut în Scriptură şi în cuvântul pe care îl spusese Iisus.

23Pe când era la Ierusalim, în timpul sărbătorii Paştelui, mulţi au crezut în Numele Lui văzând semnele pe care le făcea. 24Dar Iisus nu se încredea în ei, fiindcă îi cunoştea pe toţi 25şi nu avea nevoie ca cineva să Îi dea mărturie despre vreun om, căci El Însuşi ştia ce este în om.