Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
7

Necredinţa rudelor lui Iisus

71Şi după acestea, Iisus umbla prin Galileea, fiindcă nu voia să treacă prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-L omoare. 2Se apropia sărbătoarea iudeilor numită a Corturilor. 3Fraţii Lui I-au spus aşadar: „Pleacă de aici şi du-Te în Iudeea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările pe care le faci. 4Fiindcă nimeni nu lucrează pe ascuns când vrea să fie cunoscut. Dacă faci acestea, arată-Te lumii.” 5Dar nici fraţii Lui nu credeau în El. 6Atunci Iisus le-a zis: „Vremea Mea nu a sosit încă, dar vremea voastră este întotdeauna. 7Pe voi lumea nu vă poate urî, dar pe Mine Mă urăşte, fiindcă Eu dau mărturie că faptele ei sunt rele. 8Mergeţi voi la sărbătoare! Eu nu merg la sărbătoarea aceasta, fiindcă vremea Mea nu s-a împlinit încă.” 9Spunând acestea, a rămas în Galileea.

Iisus la sărbătoarea corturilor

10Dar după ce fraţii Săi au mers la sărbătoare, a urcat şi El, nu pe faţă, ci pe ascuns. 11Aşa că iudeii Îl căutau la sărbătoare şi spuneau: „Unde e?” 12Iar în mulţime se vorbea mult despre El; unii spuneau: „Este bun”, alţii spuneau: „Nu este, ci amăgeşte mulţimea.” 13Însă nimeni nu vorbea pe faţă despre El, de frica iudeilor.

14Sărbătoarea era deja trecută de jumătate când Iisus a urcat la Templu şi a început să înveţe. 15Iudeii s-au mirat, spunând: „Cum de ştie acesta carte, fără să fi învăţat?” 16Dar Iisus le-a răspuns şi a zis: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis. 17Dacă cineva vrea să-I împlinească voia, va şti dacă această învăţătură vine de la Dumnezeu ori dacă Eu vorbesc de la Mine. 18Cel care vorbeşte de la sine îşi caută propria slavă. Dar cel care caută slava Celui care l-a trimis, acela este adevărat şi în el nu este nedreptate. 19Nu v-a dat oare Moise Legea? Şi nici unul dintre voi nu împlineşte Legea! De ce căutaţi să Mă ucideţi?” 20Mulţimea I-a răspuns: „Eşti posedat de demon! Cine vrea să Te ucidă?” 21Iisus le-a răspuns: „Un singur lucru am făcut şi toţi vă miraţi! 22Moise v-a dat circumcizia – nu că ar fi de la Moise, ci de la părinţi – şi îi circumcideţi pe oameni chiar şi în zi de sâmbătă. 23Dacă omul este circumcis sâmbăta ca să nu fie încălcată Legea lui Moise, voi vă mâniaţi pe Mine fiindcă am însănătoşit un om sâmbăta? 24Nu judecaţi după aparenţe, ci faceţi o judecată dreaptă.”

25Aşadar unii din Ierusalim spuneau: „Nu este El acela pe care-L caută ca să-L omoare? 26Iată-L că vorbeşte pe faţă şi ei nu-I spun nimic. Nu cumva conducătorii şi-au dat seama cu adevărat că acesta este Hristosul? 27Dar ştim de unde este El. Când va veni însă Hristos, nimeni nu va şti de unde este.” 28Atunci Iisus, învăţând poporul în Templu, a strigat: „Pe Mine Mă cunoaşteţi şi ştiţi de unde sunt: Eu nu am venit de la Mine, dar Acela care M-a trimis este adevărat şi voi nu-L cunoaşteţi. 29Eu Îl ştiu, pentru că sunt de la El şi El M-a trimis.” 30Căutau, aşadar, să-L prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe El, fiindcă nu-I venise ceasul. 31Dar mulţi din mulţime au crezut în El şi spuneau: „Când va veni Hristos nu va face oare mai multe semne decât a făcut acesta?”

32Fariseii au auzit mulţimea murmurând astfel despre El şi marii preoţi şi fariseii au trimis gărzile ca să-L prindă. 33Aşadar Iisus a spus: „Încă puţin timp mai sunt cu voi şi apoi Mă duc la Cel care M-a trimis. 34Mă veţi căuta şi nu Mă veţi găsi, dar nu puteţi veni unde sunt Eu.” 35Iudeii şi-au spus: „Unde se va duce încât nu-L vom găsi? Oare va merge la cei împrăştiaţi printre greci şi îi va învăţa pe greci? 36Ce înseamnă cuvântul pe care Îl spune: Mă veţi căuta şi nu Mă veţi găsi şi nu puteţi veni unde sunt Eu?”

Iisus, apa vieţii

37În ultima zi, care este cea mai mare zi a sărbătorii, Iisus s-a ridicat în picioare strigând: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea! 38Cel care crede în Mine, după cum spune Scriptura, din lăuntrul lui vor izvorî râuri de apă vie.39Iar aceasta a spus-o despre Duhul pe care aveau să-L primească cei care crezuseră în El: fiindcă Duhul nu era încă dat, căci Iisus nu fusese preamărit.

40Auzind aceste cuvinte, unii din mulţime spuneau: „Cu adevărat El este profetul!” 41Alţii spuneau: „Acesta este Hristosul!”, iar alţii spuneau: „Va veni oare Hristos din Galileea? 42Oare n-a spus Scriptura că Hristos va veni din sămânţa lui David şi din Betleem, satul unde era David?” 43Şi mulţimea s-a dezbinat din cauza Lui. 44Unii dintre ei voiau să Îl prindă, dar nimeni nu şi-a pus mâinile pe El.

45Atunci gărzile au venit la marii preoţi şi farisei şi ei le-au spus: „De ce nu L-aţi adus?” 46Gărzile au răspuns: „Niciodată nu a vorbit vreun om aşa ca El.” 47Fariseii le-au răspuns: „Nu cumva aţi fost înşelaţi şi voi? 48Oare dintre farisei sau conducători a crezut cineva în El? 49Dar mulţimea aceasta care nu cunoaşte Legea e blestemată!” 50Nicodim, unul dintre ei, cel care venise la Iisus mai înainte, le-a spus: 51„Oare Legea noastră condamnă un om fără ca mai întâi să-l asculte şi să ştie ce face?” 52Ei au răspuns: „Nu cumva eşti şi tu din Galileea? Cercetează şi vezi că nu s-a ridicat nici un profet din Galileea.” 53Şi s-a dus fiecare la casa lui.