Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
2

Naşterea lui Iisus

21În zilele acelea, Cezar Augustus a dat poruncă să se înscrie toată lumea. 2Acest recensământ s-a făcut prima oară pe când Quirinius era guvernator al Siriei. 3Şi au mers toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa. 4S-a dus şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa şi din neamul lui David. 5A mers să se înscrie cu Maria, logodnica sa, care era însărcinată. 6Şi în timp ce erau acolo i s-a împlinit vremea să nască 7şi L-a născut pe fiul ei, întâiul născut. L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle pentru că nu mai era loc pentru ei în casa de oaspeţi.

8Şi în acel ţinut erau nişte păstori, care stăteau pe câmp şi făceau de strajă, păzindu-şi turma în timpul nopţii. 9Iar un înger al Domnului li s-a arătat şi slava Domnului i-a învăluit în lumină şi au fost cuprinşi de o mare frică. 10Dar îngerul le-a spus: „Nu vă temeţi! Iată, vă vestesc o mare bucurie pentru tot poporul: 11astăzi, în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor, Hristos, Domnul. 12Acesta vă va fi semnul: veţi găsi un prunc înfăşat şi culcat într-o iesle.” 13Şi îndată împreună cu îngerul o mulţime de oaste cerească a început să-L laude pe Dumnezeu:

14Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu

şi pe pământ pace oamenilor

faţă de care El şi-a arătat bunăvoinţa.

15După ce îngerii au plecat de la ei spre cer, păstorii îşi spuneau între ei: „Să mergem la Betleem să vedem cele ce s-au petrecut acolo după cum ne-a înştiinţat Domnul.” 16Au mers în grabă şi i-au găsit pe Maria şi pe Iosif şi pruncul culcat în iesle. 17Văzându-L, le-au destăinuit ce li se spusese despre copil 18şi toţi cei care au auzit s-au mirat de cele povestite de păstori. 19Iar Maria păstra toate cuvintele acestea cumpănindu-le în inima ei. 20Păstorii s-au întors preamărindu-L şi lăudându-L pe Dumnezeu pentru că au auzit şi au văzut totul întocmai cum li se spusese.

21Şi când s-au împlinit opt zile ca să fie circumcis, I-au pus numele Iisus, aşa cum Îl numise îngerul înainte să se fi zămislit în pântece.

22Când s-au împlinit zilele pentru curăţirea lor după Legea lui Moise, L-au dus la Ierusalim ca să-L înfăţişeze Domnului, 23precum este scris în Legea Domnului: Fiecare întâi-născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului, 24şi să aducă jertfă după cum spune Legea Domnului: o pereche de turturele sau doi porumbei.

25Şi iată, era un om în Ierusalim numit Simeon, iar omul acesta era drept şi evlavios şi aştepta mângâierea lui Israel, iar Duhul Sfânt era asupra lui. 26Duhul Sfânt îi descoperise că nu va muri înainte de a-L vedea pe Unsul Domnului. 27A venit în Templu îndemnat de Duhul Sfânt, iar când părinţii L-au adus pe pruncul Iisus ca să împlinească pentru El ce poruncea Legea, 28L-a luat în braţe şi L-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând:

29Slobozeşte-l acum pe robul Tău, Stăpâne,

după cuvântul Tău, în pace,

30căci ochii mei au văzut mântuirea Ta,

31pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor,

32lumină pentru luminarea neamurilor

şi slava poporului Tău Israel.

33Iar tatăl şi mama Lui se mirau de cele spuse despre El. 34Simeon i-a binecuvântat şi i-a spus Mariei, mama lui: „Iată, copilul acesta este pus spre căderea şi ridicarea multora în Israel şi va fi un semn care va stârni împotrivire. 35Iar prin sufletul tău va trece o sabie ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi.”

36Mai era acolo şi o prorociţă, Ana, fiica lui Fanuel, din tribul lui Aşer, foarte înaintată în vârstă, care trăise şapte ani cu soţul ei după fecioria ei. 37Acum era văduvă şi, ajunsă la optzeci şi patru de ani, nu se îndepărta de Templu şi slujea postind şi rugându-se zi şi noapte. 38A venit şi ea în acelaşi ceas şi Îl lăuda pe Domnul şi vorbea despre El tuturor celor care aşteptau mântuirea Ierusalimului.

Întoarcerea la Nazaret; copilăria lui Iisus

39După ce au împlinit totul după Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. 40Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune. Şi harul lui Dumnezeu era asupra Lui.

41Părinţii Lui mergeau în fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paştelui. 42Pe când avea El doisprezece ani au mers la Ierusalim după obiceiul sărbătorii 43şi după ce s-au sfârşit zilele de sărbătoare, la întoarcere, copilul Iisus a rămas la Ierusalim fără ca părinţii Lui să ştie. 44Crezând că este în grupul de călători, au mers cale de-o zi, apoi au început să-L caute printre rude şi cunoscuţi. 45Şi pentru că nu L-au găsit, s-au întors la Ierusalim să-L caute. 46După trei zile L-au găsit în Templu, stând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i. 47Toţi cei care îl auzeau erau uluiţi de priceperea şi răspunsurile lui. 48Când L-au văzut au rămas uimiţi, iar mama sa I-a spus: „Copile, de ce ne-ai făcut aşa ceva? Iată, tatăl Tău şi cu mine Te-am căutat cu îngrijorare.” 49Şi Iisus le-a spus: „De ce M-aţi căutat? Nu ştiaţi că trebuie să fiu în cele ale Tatălui Meu?” 50Dar ei n-au înţeles vorbele Lui. 51Apoi au mers împreună la Nazaret, iar El le era supus. Şi mama lui păstra toate aceste cuvinte în inima ei. 52Iar Iisus sporea în înţelepciune, în vârstă şi în har înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.