Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
4

Ispitirea lui Iisus

41Iisus, plin de Duh Sfânt, s-a întors de la Iordan şi Duhul L-a dus în pustie, 2unde a fost ispitit de Diavol timp de patruzeci de zile. Şi n-a mâncat nimic în cele patruzeci de zile şi la sfârşitul lor a flămânzit. 3Atunci Diavolul I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, spune acestei pietre să se facă pâine!” 4Iisus i-a răspuns: „Stă scris: nu numai cu pâine trăieşte omul.” 5Ducându-L mai sus, Diavolul I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii 6şi I-a spus: „Ţie îţi voi da toată puterea aceasta şi slava lor, fiindcă mie mi-a fost dată şi o dau cui vreau. 7Aşadar, dacă Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” 8Iisus i-a răspuns: „Stă scris:

Domnului Dumnezeului tău să I te închini

şi numai Lui să-I slujeşti!”

9Apoi Diavolul L-a dus la Ierusalim, L-a aşezat în locul cel mai înalt al Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te de aici, 10fiindcă stă scris:

Îngerilor Săi le va porunci pentru Tine,

să Te păzească

11şi:

Te vor ridica pe mâini

ca nu cumva să-Ţi loveşti de piatră piciorul.

12Dar Iisus i-a răspuns: „S-a zis: Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău!” 13Când a sfârşit toate aceste ispite, Diavolul a plecat de la El pentru o vreme.

Iisus la Nazaret

14Apoi Iisus s-a întors cu puterea Duhului în Galileea, iar vestea despre El s-a răspândit în tot ţinutul. 15Şi îi învăţa în sinagogile lor, fiind lăudat de toţi.

Predica mesianică din Nazaret

16Şi s-a dus la Nazaret, unde crescuse, şi într-o sâmbătă a intrat, după obiceiul Său, în sinagogă şi s-a ridicat să citească. 17I s-a dat cartea profetului Isaia şi deschizând-o a găsit locul în care era scris:

18Duhul Domnului este peste Mine

căci El M-a uns

să duc vestea cea bună săracilor;

M-a trimis să vestesc celor întemniţaţi iertarea

şi orbilor vederea;

să-i eliberez pe cei asupriţi

19şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.

20Apoi a închis cartea, a dat-o slujitorului şi s-a aşezat. Ochii tuturor celor din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui. 21Atunci a început să le vorbească: „Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în auzul vostru.” 22Toţi Îl lăudau şi se mirau de harul cuvintelor pe care le spunea şi ziceau: „Nu e oare acesta fiul lui Iosif?” 23Dar El le-a spus: „Cu siguranţă îmi veţi spune zicala: Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Fă şi aici, în ţara Ta câte am auzit că s-au întâmplat în Capernaum.” 24Şi a mai zis: „Adevărat vă spun: nici un profet nu e bine primit în ţara lui. 25Şi e adevărat ce vă spun că erau multe văduve în Israel pe vremea lui Ilie, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni şi a fost foamete mare în tot ţinutul, 26dar Ilie n-a fost trimis la nici una dintre ele, ci numai la o femeie văduvă din Sarepta Sidonului. 27Şi erau mulţi leproşi în Israel pe vremea profetului Elisei şi nici unul dintre ei nu a fost curăţit, ci doar Naaman Sirianul.” 28Când au auzit acestea, toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie 29şi, ridicându-se, L-au scos din cetate şi L-au dus pe creasta muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să-L arunce de acolo. 30Dar El, trecând printre ei, a plecat.

Minunile din Capernaum

31Şi a coborât spre Capernaum, o cetate din Galileea, şi într-o sâmbătă îi învăţa pe oameni. 32Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, căci cuvântul Lui avea putere. 33În sinagogă era un om care avea duh de demon necurat şi care striga cu o voce puternică: 34„Ei! ce-ai cu noi, Iisuse Nazarineanule? Ai venit să ne nimiceşti? Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu.” 35Dar Iisus l-a mustrat: „Taci şi ieşi din el!” Iar diavolul l-a aruncat pe om în mijloc şi a ieşit din el fără să-i facă nici un rău. 36Pe toţi i-a cuprins spaima şi vorbeau între ei: „Ce fel de cuvânt este acesta? Fiindcă porunceşte cu autoritate şi putere duhurilor necurate şi ele ies.” 37Şi s-a răspândit vestea despre El pretutindeni în ţinutul acela.

38Plecând din sinagogă, Iisus a intrat în casă la Simon. Soacra lui Simon era cuprinsă de febră mare, iar ei L-au rugat pentru ea. 39El, aplecându-se asupra ei, a certat febra şi aceasta a lăsat-o. Îndată, ea s-a sculat şi a început să le slujească. 40Pe la apusul soarelui, toţi cei care aveau bolnavi cu tot felul de suferinţe i-au adus la Iisus, iar El îşi punea mâinile pe fiecare dintre ei şi îi vindeca. 41Din mulţi oameni ieşeau demoni care strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.” Dar El, certându-i, nu-i lăsa să spună aceasta fiindcă ştiau că El este Hristos.

42Când s-a făcut ziuă a ieşit şi a mers într-un loc pustiu. Dar mulţimile Îl căutau şi mergeau până la El ca să-L ţină să nu plece de la ei. 43Dar Iisus le-a spus: „Trebuie să duc vestea cea bună a Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi fiindcă pentru aceasta am fost trimis.” 44Şi predica în sinagogile din Iudeea.