Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
16

Învierea lui Iisus

161După ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena şi Maria a lui Iacov şi Salomeea au cumpărat miresme ca să vină să-L ungă. 2Şi, în prima zi de după sâmbătă, au venit la mormânt foarte de dimineaţă, pe când răsărea soarele. 3Şi se întrebau între ele aşa: „Oare cine ne va răsturna piatra de pe uşa mormântului?” 4Căci piatra era foarte mare. Dar când şi-au ridicat ochii, au văzut că fusese răsturnată. 5Iar când au intrat în mormânt au văzut şezând la dreapta un tânăr îmbrăcat în veşmânt alb şi s-au înspăimântat. 6Dar el le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Pe Iisus Nazarineanul cel răstignit Îl căutaţi? A înviat, nu este aici! Iată locul unde L-au pus. 7Dar mergeţi să spuneţi ucenicilor lui şi lui Petru că va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea, după cum v-a spus.” 8Şi ele au ieşit şi au fugit de la mormânt, pentru că le era foarte frică şi se minunau. Şi n-au spus nimănui nimic fiindcă se temeau.

9În dimineaţa în care a înviat, în prima zi de după sâmbătă, Iisus s-a arătat prima dată Mariei Magdalena, cea din care alungase şapte demoni. 10Ea s-a dus şi a vestit celor ce erau cu El, care se tânguiau şi plângeau. 11Dar ei, când au auzit că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut.

12După aceea, s-a arătat la doi dintre ei care mergeau la câmp şi a mers pe drum cu ei în alt chip, necunoscut. 13Aceştia, când s-au întors, au vestit şi celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut.

Trimiterea apostolilor

14Apoi, s-a arătat celor unsprezece care erau aşezaţi la masă şi i-a mustrat pentru necredinţa lor şi pentru împietrirea inimii, pentru că nu-i crezuseră pe cei care l-au văzut înviat. 15Şi le-a zis: „Mergeţi în lumea întreagă să vestiţi evanghelia oricărei făpturi. 16Cel ce va crede şi se va boteza va fi mântuit, iar cel ce nu va crede va fi osândit. 17Şi semnele acestea vor urma celor ce vor crede: în Numele Meu vor scoate demoni, vor grăi în limbi noi, 18vor lua în mâini şerpi şi chiar dacă vor bea ceva aducător de moarte nu vor fi vătămaţi; îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi se vor face bine.”

Înălţarea lui Iisus

19Astfel, Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu. 20Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi adeverea cuvântul lor prin semnele care îi însoţeau.