Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
3

31În rest, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Pentru mine nu este o povară să vă scriu aceste lucruri, în timp ce vouă vă este de folos.

Adevăratul câştig al creştinului

2Feriţi-vă de câini! Feriţi-vă de cei care fac răul! Feriţi-vă de cei ce se circumcid!Lit.: „se mutilează”. 3Căci noi suntem adevăraţii circumcişiLit.: „adevărata circumcizie”; adică: „adevăraţii iudei”., cei care slujim în Duhul lui Dumnezeu şi ne lăudăm în Hristos Iisus şi nu ne încredem în trup, 4cu toate că eu aş putea să mă încred în trup. Dacă altcineva este de părere că se poate încrede în semnul trupului săuLit.: „în carne”, adică „în circumcizie”., cu atât mai mult eu. 5Am fost circumcis la opt zile, sunt din neamul lui Israel, tribul lui Beniamin, evreu dintre evrei, fariseu după Lege, 6după zel, prigonitor al Bisericii iar după dreptatea care ţine de Lege, fără cusur. 7Dar cele care erau pentru mine câştig, le socotesc acum pierdere datorită lui Hristos. 8Ba mai mult, cred că totul este pierdere pe lângă binele mai mare care este cunoaşterea lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru care am lăsat totul. Şi socotesc că totul este gunoi ca să-L câştig pe Hristos 9şi să fiu găsit în El, fără să am dreptatea mea, care vine de la Lege, ci pe cea care vine prin credinţa în Hristos, dreptate de la Dumnezeu întemeiată pe credinţă, 10ca să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, să iau parte la patimile Lui, să mă fac asemenea Lui în moarte, 11ca să ajung, cumva, la învierea din morţi.

Îndemn la viaţă sfântă

12Nu spun că deja am dobândit ceva sau că am ajuns desăvârşit, dar mă străduiesc să o câştig, pentru că şi eu am fost câştigat de Hristos Iisus. 13Fraţilor, eu însumi nu cred că am câştigat, dar fac un singur lucru: uit ce este în urmă şi mă îndrept spre ce este înainte. 14Alerg spre ţintă, spre răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. 15Aşadar, cei care suntem desăvârşiţi, să avem acest gând, iar dacă gândiţi altfel, Dumnezeu vă va dezvălui aceasta. 16Totuşi, dacă am ajuns undeva împreună, să mergem la fel.

17Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi priviţi la cei care se poartă după exemplul nostru. 18Căci mulţi, despre care v-am spus de nenumărate ori, iar acum vă spun iarăşi, plângând, se poartă ca duşmani ai crucii lui Hristos. 19Sfârşitul lor este pieirea, pântecele este dumnezeul lor, mărirea lor stă în ruşinea lor şi se gândesc la lucrurile pământeşti. 20Dar cetatea noastră este în ceruri de unde Îl aşteptăm, ca Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, 21care va schimba trupul smereniei noastre, făcându-l asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea Sa prin care poate să-şi supună toate.