Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
2

Modelul smereniei şi glorificării lui Hristos

21Aşadar, dacă există vreo încurajare în Hristos, vreo mângâiere a iubirii, vreo împărtăşire a Duhului, dragoste şi îndurare, 2faceţi-mi bucuria deplină şi gândiţi la fel, având aceeaşi iubire, aceeaşi simţire, un singur cuget. 3Nu faceţi nimic din duşmănie sau pentru slavă deşartă ci, cu smerenie, fiecare să-l considere pe celălalt mai presus de el. 4Nimeni să nu aibă grijă doar de ale sale, ci şi de cele ale altora. 5Gândiţi şi voi la fel ca Hristos Iisus, 6care fiind din fire Dumnezeu, nu a profitat de egalitatea Sa cu Dumnezeu, 7ci s-a golit pe Sine şi a luat chipLit.: „formă”. de rob, făcându-se asemenea oamenilor, fiind cunoscut după înfăţişare ca om. 8S-a smerit pe Sine, făcându-se ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce. 9De aceea şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Numele, care este mai presus de orice nume, 10pentru ca în Numele lui Iisus să se plece orice genunchi: al celor din cer, al celor de pe pământ şi al celor de dedesubt 11şi toată lumeaLit.: „toată limba”. să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn spre slava lui Dumnezeu Tatăl.

Mărturia creştină

12Astfel, preaiubiţilor, după cum aţi fost întotdeauna ascultători, nu doar atunci când eram eu de faţă, ci mai ales acum, când lipsesc, duceţi până la capăt, cu frică şi cutremur, mântuirea voastră, 13fiindcă Dumnezeu este Cel care lucrează în voi şi ca să voiţi şi ca să înfăptuiţi totul după bunăvoinţa sa. 14Să faceţi totul fără murmur şi fără ceartă, 15ca să fiţi fără vină şi curaţi, copii neprihăniţi ai lui Dumnezeu, în mijlocul unor oameni nedrepţi şi rătăciţi, în care voi să străluciţi ca nişte lumini în lume, 16păzind cuvântul vieţii, spre lauda mea în ziua lui Hristos, fiindcă nu am alergat şi nici nu m-am trudit în zadar. 17Şi chiar dacă îmi voi vărsa sângele peste jertfa şi slujirea credinţei voastre, mă bucur, mă bucur împreună cu voi toţi. 18De aceea, bucuraţi-vă! Bucuraţi-vă şi voi împreună cu mine!

Misiunea lui Timotei şi Epafrodit

19Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vi-l trimit curând pe Timotei ca să fiu şi eu cu inima uşoară, aflând veşti despre voi. 20Căci nu am pe nimeni atât de apropiat sufleteşte, care să se îngrijească de voi cu adevărat. 21De fapt, toţi îşi văd de treburile lor şi nu de cauza lui Hristos. 22Dar ştiţi cât a fost de încercat, fiindcă a slujit evanghelia împreună cu mine, asemenea unui copil cu tatăl său. 23Aşadar, sper să-l trimit îndată ce voi afla ce se va întâmpla cu mine. 24Am încredere în Domnul că în curând voi veni şi eu.

25M-am gândit că e necesar să vi-l trimit pe Epafrodit, fratele meu, cel care lucrează şi luptă împreună cu mine, cel pe care voi l-aţi trimis să mă slujească la nevoie. 26Îi era dor de voi toţi şi era mâhnit fiindcă aflaserăţi că a fost bolnav. 27A fost foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu s-a îndurat de el şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să nu am întristare peste întristare. 28Aşadar, l-am trimis mai repede pentru ca văzându-l, să vă bucuraţi din nou, iar eu să fiu mai puţin mâhnit. 29Primiţi-l în Domnul, cu toată bucuria şi preţuiţi astfel de oameni, 30fiindcă el a fost aproape de moarte şi şi-a riscat viaţa pentru lucrarea lui Hristos, slujindu-mă pe mine ca să suplinească lipsa voastră.

3

31În rest, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Pentru mine nu este o povară să vă scriu aceste lucruri, în timp ce vouă vă este de folos.

Adevăratul câştig al creştinului

2Feriţi-vă de câini! Feriţi-vă de cei care fac răul! Feriţi-vă de cei ce se circumcid!Lit.: „se mutilează”. 3Căci noi suntem adevăraţii circumcişiLit.: „adevărata circumcizie”; adică: „adevăraţii iudei”., cei care slujim în Duhul lui Dumnezeu şi ne lăudăm în Hristos Iisus şi nu ne încredem în trup, 4cu toate că eu aş putea să mă încred în trup. Dacă altcineva este de părere că se poate încrede în semnul trupului săuLit.: „în carne”, adică „în circumcizie”., cu atât mai mult eu. 5Am fost circumcis la opt zile, sunt din neamul lui Israel, tribul lui Beniamin, evreu dintre evrei, fariseu după Lege, 6după zel, prigonitor al Bisericii iar după dreptatea care ţine de Lege, fără cusur. 7Dar cele care erau pentru mine câştig, le socotesc acum pierdere datorită lui Hristos. 8Ba mai mult, cred că totul este pierdere pe lângă binele mai mare care este cunoaşterea lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru care am lăsat totul. Şi socotesc că totul este gunoi ca să-L câştig pe Hristos 9şi să fiu găsit în El, fără să am dreptatea mea, care vine de la Lege, ci pe cea care vine prin credinţa în Hristos, dreptate de la Dumnezeu întemeiată pe credinţă, 10ca să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, să iau parte la patimile Lui, să mă fac asemenea Lui în moarte, 11ca să ajung, cumva, la învierea din morţi.

Îndemn la viaţă sfântă

12Nu spun că deja am dobândit ceva sau că am ajuns desăvârşit, dar mă străduiesc să o câştig, pentru că şi eu am fost câştigat de Hristos Iisus. 13Fraţilor, eu însumi nu cred că am câştigat, dar fac un singur lucru: uit ce este în urmă şi mă îndrept spre ce este înainte. 14Alerg spre ţintă, spre răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. 15Aşadar, cei care suntem desăvârşiţi, să avem acest gând, iar dacă gândiţi altfel, Dumnezeu vă va dezvălui aceasta. 16Totuşi, dacă am ajuns undeva împreună, să mergem la fel.

17Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi priviţi la cei care se poartă după exemplul nostru. 18Căci mulţi, despre care v-am spus de nenumărate ori, iar acum vă spun iarăşi, plângând, se poartă ca duşmani ai crucii lui Hristos. 19Sfârşitul lor este pieirea, pântecele este dumnezeul lor, mărirea lor stă în ruşinea lor şi se gândesc la lucrurile pământeşti. 20Dar cetatea noastră este în ceruri de unde Îl aşteptăm, ca Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, 21care va schimba trupul smereniei noastre, făcându-l asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea Sa prin care poate să-şi supună toate.

4

41Astfel, fraţii mei iubiţi şi doriţi, bucuria şi cununa mea, stăruiţi în Domnul, preaiubiţilor!

Sfaturi şi îndemnuri

2Pe Evodia şi pe Sintihia le rog să trăiască în înţelegere, în Domnul. 3Şi te rog şi pe tine, credinciosule SizigSau: „tovarăş de jug”., ajută-le pe ele care au luptat pentru evanghelie împreună cu mine şi cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi ai mei, ale căror nume sunt în cartea vieţii. 4Bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! 5Blândeţea voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor. Domnul este aproape. 6Nu vă îngrijoraţi pentru nimic, ci în orice rugăciune şi cerere înfăţişaţi-I lui Dumnezeu, cu mulţumire, nevoile voastre. 7Iar pacea lui Dumnezeu, care copleşeşte orice înţelegere, vă va păzi inimile şi gândurile voastre în Hristos Iisus.

8În rest, fraţilor, gândiţi-vă la ceea ce este adevărat, cinstit, drept, curat, vrednic de iubit şi cu faimă bună, la tot ceea ce este virtute şi laudă. 9Faceţi ceea ce aţi învăţat şi aţi primit de la mine, ceea ce aţi auzit şi aţi văzut la mine şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Mulţumiri pentru ajutoare

10M-am bucurat mult în Domnul că a renăscut acum, în sfârşit, grija voastră pentru mine. Voi vă gândeaţi la aceasta, dar vă lipsea prilejul. 11Nu vorbesc astfel pentru că duc lipsă, fiindcă eu am învăţat să mă mulţumesc cu ce am. 12Ştiu să trăiesc şi în sărăcie, ştiu să trăiesc şi în belşug; în orice împrejurare, m-am obişnuit să fiu şi sătul şi să-mi fie foame, să trăiesc în belşug şi să duc lipsă. 13Toate le pot în Cel care mă întăreşte. 14Totuşi, aţi făcut bine că aţi luat parte la necazul meu.

15Ştiţi şi voi, filipenilor, că încă de la începutul vestirii evangheliei, de când am plecat din Macedonia, nici o Biserică, în afară de voi, nu s-a unit cu mine pentru a da sau a primi. 16Căci şi la Tesalonic mi-aţi trimis o dată, chiar de două ori ce aveam nevoie. 17Nu caut daruri, ci caut roadele care sporesc în folosul vostru. 18Am de toate, ba chiar din belşug; am fost îndestulat cu ceea ce am primit de la voi, prin Epafrodit, ca o bună mireasmă, jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu. 19Dumnezeul meu să se îngrijească de orice nevoie a voastră după bogăţia sa, în slavă, în Hristos Iisus. 20Iar lui Dumnezeu, Tatăl nostru, să-I fie slavă în vecii vecilor. Amin.

Salutări

21Îmbrăţişaţi pe fiecare sfânt în Hristos Iisus. Fraţii, care sunt cu mine, vă îmbrăţişează. 22Toţi sfinţii vă îmbrăţişează, mai ales cei din casa Cezarului. 23Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru.

Prin continuarea utilizării acestui site, sunteți de acord cu plasarea și utilizarea cookie-urilor de către SBIR și terți[ascunde mesajul]