Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
4

41Astfel, fraţii mei iubiţi şi doriţi, bucuria şi cununa mea, stăruiţi în Domnul, preaiubiţilor!

Sfaturi şi îndemnuri

2Pe Evodia şi pe Sintihia le rog să trăiască în înţelegere, în Domnul. 3Şi te rog şi pe tine, credinciosule SizigSau: „tovarăş de jug”., ajută-le pe ele care au luptat pentru evanghelie împreună cu mine şi cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi ai mei, ale căror nume sunt în cartea vieţii. 4Bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! 5Blândeţea voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor. Domnul este aproape. 6Nu vă îngrijoraţi pentru nimic, ci în orice rugăciune şi cerere înfăţişaţi-I lui Dumnezeu, cu mulţumire, nevoile voastre. 7Iar pacea lui Dumnezeu, care copleşeşte orice înţelegere, vă va păzi inimile şi gândurile voastre în Hristos Iisus.

8În rest, fraţilor, gândiţi-vă la ceea ce este adevărat, cinstit, drept, curat, vrednic de iubit şi cu faimă bună, la tot ceea ce este virtute şi laudă. 9Faceţi ceea ce aţi învăţat şi aţi primit de la mine, ceea ce aţi auzit şi aţi văzut la mine şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Mulţumiri pentru ajutoare

10M-am bucurat mult în Domnul că a renăscut acum, în sfârşit, grija voastră pentru mine. Voi vă gândeaţi la aceasta, dar vă lipsea prilejul. 11Nu vorbesc astfel pentru că duc lipsă, fiindcă eu am învăţat să mă mulţumesc cu ce am. 12Ştiu să trăiesc şi în sărăcie, ştiu să trăiesc şi în belşug; în orice împrejurare, m-am obişnuit să fiu şi sătul şi să-mi fie foame, să trăiesc în belşug şi să duc lipsă. 13Toate le pot în Cel care mă întăreşte. 14Totuşi, aţi făcut bine că aţi luat parte la necazul meu.

15Ştiţi şi voi, filipenilor, că încă de la începutul vestirii evangheliei, de când am plecat din Macedonia, nici o Biserică, în afară de voi, nu s-a unit cu mine pentru a da sau a primi. 16Căci şi la Tesalonic mi-aţi trimis o dată, chiar de două ori ce aveam nevoie. 17Nu caut daruri, ci caut roadele care sporesc în folosul vostru. 18Am de toate, ba chiar din belşug; am fost îndestulat cu ceea ce am primit de la voi, prin Epafrodit, ca o bună mireasmă, jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu. 19Dumnezeul meu să se îngrijească de orice nevoie a voastră după bogăţia sa, în slavă, în Hristos Iisus. 20Iar lui Dumnezeu, Tatăl nostru, să-I fie slavă în vecii vecilor. Amin.

Salutări

21Îmbrăţişaţi pe fiecare sfânt în Hristos Iisus. Fraţii, care sunt cu mine, vă îmbrăţişează. 22Toţi sfinţii vă îmbrăţişează, mai ales cei din casa Cezarului. 23Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru.