Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
15

Marele semn al celor şapte îngeri cu şapte plăgi

151Şi am văzut un alt semn în cer, mare şi minunat: şapte îngeri având şapte plăgi, cele din urmă, fiindcă mânia lui Dumnezeu se termină cu ele.

2Şi am văzut ceva ca o mare de sticlă amestecată cu foc, iar cei care învinseseră Fiara şi chipul ei şi numărul numelui ei stăteau pe marea de sticlă, având harpele lui Dumnezeu. 3Şi ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, zicând:

Mari şi minunate sunt lucrările Tale,

Doamne Dumnezeule Atotputernic!

Drepte şi adevărate sunt căile Tale,

Împărate al neamurilorUnele manuscrise au: „Împărate al veacurilor”.!

4Cine nu se va teme, Doamne,

şi cine nu va slăvi Numele Tău?

Fiindcă Tu singur eşti sfânt!

Şi toate neamurile vor veni

şi se vor închina înaintea Ta,

căci judecăţile Tale s-au arătat!

5Şi după acestea m-am uitat şi în cer s-a deschis Templul cortului mărturiei. 6Şi au ieşit din Templu cei şapte îngeri care aveau cele şapte plăgi, îmbrăcaţi în in curat, strălucitor, şi încinşi la piept cu cingători de aur. 7Şi una din cele patru fiinţe a dat celor şapte îngeri şapte cupe de aur pline cu mânia Dumnezeului celui Viu în vecii vecilor. 8Şi s-a umplut Templul cu fum de la slava lui Dumnezeu şi de la puterea lui şi nimeni nu a putut să intre în Templu până când nu s-au sfârşit cele şapte plăgi ale celor şapte îngeri.