Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
19

191După acestea, am auzit ca un glas puternic de mulţime multă în cer zicând:

Aleluia!

Mântuirea, slava şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru,

2fiindcă adevărate şi drepte sunt judecăţile Lui,

fiindcă a judecat-o pe desfrânata cea mare

cea care a stricat pământul cu desfrânarea ei

şi El a răzbunat sângele robilor lui din mâna ei!

3Şi au spus şi a doua oară:

Aleluia!

Fumul ei se ridică în vecii vecilor!

4Iar cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru fiinţe au căzut şi s-au închinat lui Dumnezeu care stă pe tron şi au spus:

Amin! Aleluia!

5Şi un glas a ieşit dinspre tron spunând:

Lăudaţi-L pe Dumnezeul nostru

toţi robii Lui şi cei ce vă temeţi de El,

cei mici şi cei mari!

6Şi am auzit ca un glas de multă mulţime şi ca un vuiet de ape multe şi ca un bubuit de tunete puternice, care zicea:

Aleluia!

Pentru că şi-a început domnia Domnul

Dumnezeul nostru, Atotputernicul!

7Să ne bucurăm, să ne veselim

şi să-I dăm slavă,

căci a venit nunta Mielului

şi Mireasa Lui s-a gătit

8şi i s-a dat să îmbrace,

ţesături fine, strălucitoare, curate,

căci ţesăturile fine sunt faptele drepte ale celor sfinţi.

9Şi mi-a spus: „Scrie: fericiţi sunt cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului!” Şi mi-a zis: „Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu.” 10Iar eu am căzut la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a spus: „Nu face asta! Sunt un rob împreună cu tine şi cu fraţii tăi care Îl mărturisesc pe Iisus. Lui Dumnezeu închină-te! Căci mărturisirea lui Iisus este duhul profeţiei.”

Venirea lui Hristos şi încheierea istoriei

11Şi am văzut cerul deschis, şi iată, un cal alb, iar Cel ce şade pe el se numeşte Credincios şi Adevărat, şi cu dreptate face judecată şi război. 12Ochii Lui sunt ca para focului, iar pe capul Său sunt multe cununi. El are un nume scris pe care nimeni nu îl cunoaşte în afară de El Însuşi. 13El este îmbrăcat cu un veşmânt stropit cu sânge şi Numele Lui este: Cuvântul lui Dumnezeu. 14Oştirile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate în ţesături fine albe, curate. 15Iar din gura Lui iese o sabie ascuţită ca să lovească neamurile cu ea. El îi va păstori cu toiag de fier şi va călca teascul vinului aprinderii mâniei lui Dumnezeu, Atotputernicul. 16Pe haina şi pe coapsa Lui are un Nume scris: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”.

17Şi am văzut un înger stând în soare şi a strigat cu glas puternic zicând tuturor păsărilor care zboară la zenit: „Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, 18ca să mâncaţi cărnuri de regi, de comandanţi de oştiri şi de oameni puternici, carne de cai şi de călăreţi, carne de oameni liberi şi de sclavi, mici şi mari!” 19Şi am văzut Fiara şi pe regii pământului şi oştirile lor adunate să pornească război împotriva Celui ce şade pe cal şi împotriva oştirii Lui. 20Iar Fiara a fost prinsă şi împreună cu ea şi profetul mincinos care făcuse înaintea ei semne prin care îi înşelase pe cei care primiseră pecetea Fiarei şi care se închinau chipului ei. Fiara şi profetul au fost aruncaţi de vii în lacul de foc aprins cu sulf. 21Iar restul au fost ucişi cu sabia care ieşea din gura Celui care şedea pe cal şi toate păsările s-au săturat din carnea lor.