Română Noul Testament Interconfesional (RINT09)
10

101Fraţilor, îndemnulLit.: „bunăvoinţa”. inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israel este pentru mântuirea lor. 2Căci le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt lipsiţi de cunoaştere. 3Deoarece, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să-şi statornicească ei înşişi dreptatea, nu s-au supus dreptăţii lui Dumnezeu. 4Căci ţinta Legii este Hristos spre îndreptăţirea oricărui om care crede.

Dreptatea vine prin credinţă

5Căci Moise scrie despre dreptatea care vine din Lege: Omul care face acestea va fi viu prin ele. 6Iar dreptatea care vine din credinţă vorbeşte aşa: „Să nu spui în inima ta: Cine se va sui la cer?” – adică să-L coboare pe Hristos – 7„sau: Cine se va coborî în adânc?” – adică să-L ridice pe Hristos din morţi… 8Dar ce spune Scriptura?

Cuvântul este aproape de tine,

în gura ta şi în inima ta.

Acesta este cuvântul credinţei pe care-l propovăduim. 9Căci dacă vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi te vei mântui. 10Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire. 11Pentru că Scriptura spune: Oricine crede în El nu se va ruşina. 12Fiindcă nu este deosebire între iudeu şi grec, şi pentru toţi este acelaşi Domn, care îi îmbogăţeşte pe toţi cei care-L cheamă. 13Căci oricine va chema Numele Domnului se va mântui.

Credinţa vine prin ascultarea evangheliei

14Dar cum vor chema Numele aceluia în care încă nu au crezut? Şi cum vor crede în Cel de care n-au auzit? Şi cum vor auzi fără cineva care să vestească? 15Şi cum vor vesti, dacă nu vor fi trimişi? Precum stă scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor care aduc veşti bune! 16Dar nu toţi s-au supus evangheliei, căci Isaia spune: Doamne, cine a crezut cele auzite de la noi? 17Prin urmare, credinţa vine din auzirea cuvântului, iar auzirea este prin cuvintele lui Hristos. 18Dar întreb: Oare n-au auzit ei? Dimpotrivă.

Vestirea lor a ajuns pe tot pământul

şi cuvintele lor până la marginile lumii.

19Dar întreb: Nu cumva Israel nu a înţeles? Moise spune cel dintâi:

Vă voi întărâta râvna prin oameni care nu sunt un popor

şi vă voi aţâţa mânia printr-un popor nepriceput.

20Isaia îndrăzneşte şi zice:

Am fost aflat de cei care nu Mă căutau

şi m-am arătat celor ce nu întrebau de Mine.

21Dar către Israel zice: Toată ziua mi-am întins mâinile către un popor neascultător şi sfidător.