Evanghelia pala o Marco 1996 (căldărarilor România) (ROMCAL)
2

Sastearăl le bi‐zoracăres

21Pala varăsode ghesa, o Isus asbal pale and‐o Capernaum. Așundine‐les că sîn and‐o chăr, 2ta vi chidineile sîgo cadea but jene că ci mai sas than angla o udar. Vo cărlas lengă prinjeandino o Divano. 3Avile Leste varăsave manușa, save ande‐Leste iechăs nasvales bi‐zoraco, savo sas phirado ștară jenendar. 4Sostar ci daștisarde te arăsăn ji Leste, anda‐l but manușa, putărde opral o chăr cai sas o Isus, ta, pala soste pharade‐les, tele dine othar o pato andă savo pașliolas o nasvalo bi‐zoraco. 5Cana dichleas o Isus lengo pachiamo, phendeas codolescă savo sas bi‐zoraco: „Șeavea, chire bezeha ci incărghion!“ 6Varăsave anda‐l rai ăl sîcadine, save sas othe, von thode andă pengă ile: 7„Sar del duma cado manuș? Vo marel pesco mui! Savo avelas codo savo daștil te iertil ăl bezeha, numa o Del daștil cadea varăso?“ 8Ta sa acana o Isus prinjeandeas, pa Pesco Duho, că von cadea thode andă pende, sar vi phenel‐lengă: „Anda soste thoden cadea varăso andă tumare ile? 9So sîn bi mai‐pharimasco: te phenes le bi‐zoracăresco: ‘Chire bezeha sîn iertime’, vor te phenes: ‘Uști opră, le opră chiro pato, te vi phires?’ 10Ta, te jianen că le manușăscă Șeaves sîn‐Les zor pe phuv, daștil te iertil ăl bezeha, 11Tucă phenav“, phendeas Vo codolescă savo sîn bi‐zoraco, — „uști opră, vazde opră chiro pato, vi jiatar chără.“ 12Ta sîgo, o bi‐zoraco opră uștileas, opră les pesco pato, avri găleas angla savorănde; cadea că savoră așile sar cana ci dichle butăr cadea varăso, von vi slăvinas le Devles, vi cadea phenenas: „Ci iech data ci dichlem cadea varăso!“

O charimo le Levesco

13O Isus pale găleas le bare paieste. Sa ăl but manușa jianas pale Leste; ta Vo savorăn sîcavelas. 14Cana nachleas othar, dichleas le Leves, savo sîn o șeavo le Alfeosco, bășălas le vamate. Ta vi phenel‐lescă: „Te aves pala Mande!“ Levi opră uștileas, sar vi găleas pala Leste.

O Isus bășăl le siniate le vameșănța vi le bezehalența

15Ta cana bășălas o Isus le siniate and‐o chăr le Levesco, but vameșa vi bezehale bășle vi von le siniate Lesa vi Lescă ucenicența; sostar sas but jene save jianas pala Leste. 16Ăl sîcadine rai vi ăl Fariseie, cana dichle‐Les că hal le vameșănța vi le bezehalența, phende Lescă ucenicengă: „Sostar hal Vo le vameșănța vi le bezehalența?“ 17O Isus, cana așundeas cadea buchi, phendeas‐lengă: „Na le sastevesten trăbul o doftoro, ta le nasvalen. Me avilem te charav te asban le Devleste na le ceacimascăren, ta le bezehalen.“

Pa o posto

18Ăl ucenice le Ioanoscă vi ăl Fariseie postinas butivar. Von avile vi phende le Isusăscă: „Anda soste ăl ucenice le Ioanoscă vi le Fariseiengă postin, ta Chire ci postin?“ 19O Isus palpale phenel‐lengă: „Voră daștin le abeavescă manușa te postin ji cana o tărno sîn lența, ci daștin te postin. 20Avela te aven ghesa, cana avela te avel lendar lino o tărno, ta andă codola ghesa von avela te postin. 21Chonic ci suvel iech cotor nevo andă iech pohtan phuricano rahamesco; aver feles o nevo pohtan șinel varăsode anda o pohtan phuricano, cadea că cărghiol iech mai jiungalo șinimo. 22Cadea că chonic ci thol nevi mol andă‐l morche phuricane; aver feles e nevi mol pharavel ăl phuricane morche, e nevi mol avela te șiorghiol, ta ăl morche avela te rimon‐pe; ta e nevi mol thol‐pe andă‐l neve morche.“

Ăl șără le ghivescă vi o Sabato

23Ta andă iech ghes Sabatosco sas cadea, o Isus nachălas pa ăl thana le ghivescă. Lescă ucenice, cana jianas, astarde te șinen tele ăl șără le ghivescă. 24Ăl Fariseie phende‐Lescă: „Dichăs so cărăn and‐o ghes le Sabatosco cadea varăso ci daștil te cărghiol‐pe?“ 25O Isus palpale phenel‐lengă; Voră ci ghinden so cărdeas o David cana ci sas‐Les, cana vo bochaileas, vi codola save sas Lesa? 26Sar andră găleas and‐o chăr le Devlesco, andă‐l ghesa le bare rașască o Abiatar, vi haleas ăl manră save sas thodine angla o Rai, save ci sas te hal‐le avri and‐ăl rașa? Vi te ci del anda lende vi codolen save sas lesa? 27Pala codea phenel‐lengă: „O Sabato sas cărdino le manușăscă, ta na o manuș le Sabatoscă; 28cadea că o Șeavo le manușăsco sîn o Rai vi le Sabatosco.“