Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Moartea lui Saul și a lui Ionatan

101Și filistenii

10.1
1 Sam. 31.1,2
s‐au luptat cu Israel și bărbații lui Israel au fugit dinaintea filistenilor și au căzut uciși pe muntele Ghilboa. 2Și filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și filistenii au lovit pe Ionatan și pe Abinadab și pe Malchi‐Șua, fiii lui Saul. 3Și lupta s‐a îndârjit în jurul lui Saul și l‐au ajuns arcașii și a fost îngrozit de arcași. 4Și Saul a zis purtătorului său de arme: Trage‐ți sabia și străpunge‐mă cu ea ca să nu vină acești netăiați împrejur și să‐și bată joc de mine. Dar purtătorul său de arme n‐a voit căci se temea mult. Atunci Saul a luat sabia și s‐a aruncat în ea. 5Și purtătorul său de arme a văzut că Saul era mort și s‐a aruncat și el în sabia sa și a murit. 6Și Saul a murit și cei trei fii ai săi și toată casa lui a murit împreună. 7Și toți bărbații lui Israel, care erau în vale, au văzut că fugeau și că Saul și fiii săi au murit; și au părăsit cetățile lor, și au fugit. Și filistenii au venit și au locuit în ele. 8Și a fost așa: a doua zi filistenii au venit să dezbrace pe cei uciși și au găsit pe Saul și fiii săi căzuți pe muntele Ghilboa. 9Și l‐au dezbrăcat și i‐au luat capul și armele și au trimis în țara filistenilor de jur împrejur să dea de știre idolilor lor și poporului. 10Și i‐au
10.10
1 Sam. 31.10
pus armele în casa dumnezeilor lor și i‐au pironit capul în templul lui Dagon. 11Și toți din Iabes‐Galaad au auzit tot ce făcuseră filistenii lui Saul. 12Și toți bărbații viteji s‐au sculat și au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor săi și le‐au adus la Iabes și au înmormântat oasele lor sub stejarul din Iabes și au postit șapte zile. 13Și Saul a murit pentru necredincioșia sa, pe care o săvârșise împotriva Domnului din pricina cuvântului
10.13
1 Sam. 13.13
15.23
Domnului pe care nu l‐a ținut și pentru că întrebase
10.13
1 Sam. 28.7
pe una care cheamă duhurile morților ca să ia sfat 14și n‐a întrebat pe Domnul; de aceea l‐a omorât și a
10.14
1 Sam. 15.282 Sam. 3.9,10
5.3
mutat împărăția asupra lui David, fiul lui Isai.