Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Casa lui David și copiii săi

141Și Hiram

14.1
2 Sam. 5.11
, împăratul Tirului, a trimis soli la David și lemn de cedri și pietrari și tâmplari să‐i zidească o casă. 2Și David a cunoscut că Domnul îl întărise împărat peste Israel, căci împărăția sa era foarte înălțată din pricina poporului său Israel. 3Și David și‐a mai luat neveste în Ierusalim și David a mai născut fii și fete. 4Și acestea sunt numele copiilor
14.4
Cap. 3.5.

săi, care i s‐au născut la Ierusalim: Șamua și Șobab, Natan și Solomon, 5și Ibhar și Elișua și Elfelet 6și Noga și Nefeg și Iafia 7și Elișama și Beeliada și Elifelet.

Biruințele lui David asupra filistenilor

8Și filistenii au auzit că David

14.8
2 Sam. 5.17
fusese uns împărat peste tot Israelul și toți filistenii s‐au suit să caute pe David. Și David a auzit și le‐a ieșit în întâmpinare. 9Și filistenii au venit și s‐au întins în valea
14.9
Cap. 11.15.

Refaim. 10Și David a întrebat pe Dumnezeu zicând: Să mă sui împotriva filistenilor și îi vei da în mâna mea? Și Domnul i‐a zis: Suie‐te, și‐i voi da în mâna ta. 11Și s‐au suit la Baal‐Perațim și David i‐a bătut acolo. Și David a zis: Dumnezeu a rupt pe vrăjmașii mei prin mâna mea ca o rupere de apă. De aceea au pus numele locului aceluia: Baal‐Perațim. 12Și și‐au lăsat acolo dumnezeii lor și David a poruncit și i‐au ars cu foc. 13Și filistenii
14.13
2 Sam. 5.22
s‐au întins din nou în vale. 14Și David a întrebat iarăși pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i‐a zis: Nu te sui după ei; întoarce‐te în jurul lor și mergi
14.14
2 Sam. 5.23
asupra lor în dreptul duzilor. 15Și va fi așa: când vei auzi un foșnet de pași în vârful duzilor, atunci să ieși la luptă, căci Dumnezeu a ieșit înaintea ta ca să bată tabăra filistenilor. 16Și David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu și au bătut tabăra filistenilor de la Gabaon
14.16
2 Sam. 5.25
până la Ghezer. 17Și numele
14.17
Ios. 6.272 Cron. 26.8
lui David a ieșit în toate țările și Domnul a pus spaima de
14.17
Deut. 2.25
11.25
el peste toate neamurile.