Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

David aduce chivotul la Ierusalim

151Și David și‐a făcut case în cetatea lui David și a pregătit un loc pentru chivotul lui Dumnezeu și a întins un cort

15.1
Cap. 16.1.

pentru el. 2Și David a zis: Nimeni să nu poarte chivotul
15.2
Num. 4.2,15Deut. 10.8
31.9
lui Dumnezeu decât leviții, căci pe ei i‐a ales Domnul să poarte chivotul lui Dumnezeu și să‐i slujească în veac. 3Și David a adunat
15.3
1 Reg. 8.1
tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul său pe care i‐l pregătise. 4Și David a adunat pe fiii lui Aaron și pe leviți. 5Din fiii lui Chehat: Uriel, mai marele, și frații lui, o sută douăzeci. 6Din fiii lui Merari: Asaia, mai marele, și frații lui, două sute douăzeci. 7Din fiii lui Gherșom: Ioel, mai marele, și frații lui, o sută treizeci. 8Din fiii lui Elițafan
15.8
Ex. 6.22
: Șemaia, mai marele, și frații lui, două sute. 9Din fiii lui Hebron
15.9
Ex. 6.18
: Eliel, mai marele, și frații lui optzeci. 10Din fiii lui Uziel: Aminadab, mai marele, și frații lui, o sută doisprezece. 11Și David a chemat pe Țadoc și Abiatar, preoții, și pe leviții: Uriel, Asaia, și Ioel, Șemaia și Eliel și Aminadab; 12și le‐a zis: Voi sunteți capii caselor părintești ale leviților; sfințiți‐vă pe voi și pe frații voștri și suiți chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel în locul pe care i l‐am pregătit. 13Căci, fiindcă
15.13
2 Sam. 6.3
n‐ați făcut aceasta întâia dată, de aceea a făcut Domnul
15.13
Cap. 13.10, 11.

Dumnezeul nostru o spărtură peste noi, căci nu l‐am căutat după rânduială. 14Și preoții și leviții s‐au sfințit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeul lui Israel. 15Și copiii leviților au purtat chivotul lui Dumnezeu pe umerii lor cu pârghiile pe ei, cum poruncise
15.15
Ex. 25.11Num. 4.15
7.9
Moise, după cuvântul Domnului. 16Și David a vorbit mai marilor leviților să așeze pe frații lor, cântăreții, cu instrumente de cântare, cu psalteri, cu harfe și cu chimvale și să sune tare, ridicându‐și glasul cu bucurie. 17Și leviții au așezat pe Heman
15.17
Cap. 6.33.

, fiul lui Ioel; și din frații lui pe Asaf
15.17
Cap. 6.39.

, fiul lui Berechia; și din fiii lui Merari, frații lor, pe Etan
15.17
Cap. 6.44.

, fiul lui Cușaia; 18și cu ei de a doua treaptă, pe frații lor: Zaharia, Ben și Iaaziel și Șemiramot și Iehiel și Uni, Eliab și Banaia și Maaseia și Matitia și Elifele și Micneia și Obed‐Edom și Ieiel, ușierii. 19Și cântăreții Heman, Asaf și Etan, ca să sune tare cu chimvale de aramă; 20și Zaharia și Aziel și Șemiramot și Iehiel și Uni și Eliab și Maaseia și Benaia, cu harfe pe
15.20
Ps. 46
Alamot; 21și Matitia și Elifele și Micneia și Obed‐Edom și Ieiel și Azazia, cu harfe pe Șeminit, să cârmuiască cântarea. 22Și Chenania, mai marele peste cântări al leviților, dădea învățătura în cântare, căci era iscusit. 23Și Berechia și Elcana erau ușierii chivotului. 24Și Șebania și Iosafat și Netaneel și Amasai și Zaharia și Benaia și Eliezer, preoții, suflau în trâmbițe
15.24
Num. 10.8Ps. 81.3
înaintea chivotului lui Dumnezeu. Și Obed‐Edom și Iehia erau ușierii chivotului. 25Și David
15.25
2 Sam. 6.12,131 Reg. 8.1
și bătrânii lui Israel și mai marii peste mii au mers ca să suie chivotul legământului Domnului din casa lui Obed‐Edom cu bucurie. 26Și a fost așa: când Dumnezeu a ajutat pe leviții care purtau chivotul legământului Domnului au jertfit șapte viței și șapte berbeci. 27Și David era îmbrăcat cu un veșmânt de in subțire și toți leviții care purtau chivotul și cântăreții și Chenania, mai marele peste cântări al cântăreților, și David avea pe el un efod de in. 28Și tot Israelul suia
15.28
Cap. 13.8.

chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie și în sunetul cornurilor și cu trâmbițe și cu chimvale, făcând să răsune psalteri și harfe. 29Și a fost așa: când
15.29
2 Sam. 6.16
a venit chivotul legământului Domnului în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, s‐a uitat pe fereastră și a văzut pe împăratul David jucând și cântând din instrumente, și l‐a disprețuit în inima ei.