Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Orânduirile privitoare la slujbă

161Și au adus

16.1
2 Sam. 6.17‐19
chivotul lui Dumnezeu și l‐au pus în mijlocul cortului pe care îl întinsese David pentru el și au adus arderi de tot și jertfe de pace înaintea lui Dumnezeu. 2Și când a sfârșit David aducerea arderilor de tot și a jertfelor de pace, a binecuvântat poporul în numele Domnului. 3Și a împărțit la toți din Israel, bărbați și femei, fiecăruia o turtă de pâine și o bucată de carne și o turtă de stafide. 4Și a așezat înaintea chivotului Domnului pe unii din leviți să facă slujba și să aducă aminte
16.4
Ps. 38
70
și să mărească și să laude pe Domnul Dumnezeul lui Israel: 5Asaf, capul și Zaharia, al doilea după el; Ieiel și Șemiramot și Iehiel și Matitia și Eliab și Benaia și Obed‐Edom și Ieiel, cu instrumente, cu psalteri și cu harfe; și Asaf făcea să răsune chimvale. 6Și Benaia și Iahaziel, preoții, erau necontenit cu trâmbițe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu. 7Și în ziua aceea a rânduit David pentru întâia dată să
16.7
2 Sam. 23.1
laude pe Domnul prin mâna lui Asaf și frații lui.

Cântare de laudă

8Lăudați

16.8
Ps. 105.1‐15
pe Domnul, chemați numele lui. Faceți cunoscut printre popoare faptele lui. 9Cântați‐i, cântați‐i cântări. Vorbiți de toate lucrările lui minunate. 10Slăviți‐vă în numele său cel sfânt. Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. 11Căutați pe Domnul și puterea sa, căutați totdeauna fața sa. 12Aduceți‐vă aminte de lucrările minunate ale sale pe care le‐a făcut, de minunile sale și de judecățile gurii sale. 13Voi, sămânța lui Israel, slujitorul său, voi copii ai lui Iacov, aleșii săi! 14El este Domnul Dumnezeul nostru, judecățile sale sunt în tot pământul. 15Aduceți‐vă aminte de legământul său în veac, de cuvântul pe care l‐a poruncit la o mie de neamuri, 16pe care l‐a făcut
16.16
Gen. 17.2
26.3
28.13
35.11
cu Avraam și de jurământul său către Isaac. 17Și l‐a întărit lui Iacov ca așezământ, lui Israel ca legământ veșnic. 18zicând: Ție îți voi da țara Canaan, funia moștenirii voastre. 19Când erați puțini oameni la număr, da foarte
16.19
Gen. 34.30
puțini și străini de loc în ea. 20Și mergeau de la neam la neam și de la o împărăție la un alt popor. 21El n‐a îngăduit nimănui să‐i apese și a mustrat
16.21
Gen. 12.17
20.3Ex. 7.15‐18
împărați pentru ei. 22Zicând: Nu
16.22
Ps. 105.15
vă atingeți de unșii mei și nu faceți niciun rău prorocilor mei! 23Cântați
16.23
Ps. 96.1
Domnului, tot pământul; vestiți din zi în zi mântuirea sa! 24Spuneți prin popoare slava sa, printre toate neamurile lucrările sale minunate! 25Căci mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și înfricoșat mai mult decât toți dumnezeii. 26Căci toți dumnezeii popoarelor sunt
16.26
Lev. 19.1
idoli, dar Domnul a făcut cerurile. 27Strălucire și măreție sunt înaintea lui, putere și bucurii în locul său. 28Dați Domnului, voi familii de popoare, dați Domnului slavă și putere! 29Dați Domnului slavă numelui său, aduceți un dar și veniți înaintea lui. 30Închinați‐vă Domnului în podoabă sfântă, tremurați înaintea lui tot pământul! Lumea s‐a întărit și nu se va clătina. 31Să se bucure cerurile și să se veselească pământul și să se spună printre neamuri: Domnul împărățește! 32Mugească marea și plinătatea ei; să se bucure câmpul și tot ce este în el. 33Atunci copacii pădurii vor chiui înaintea Domnului, căci vine să judece pământul. 34Lăudați
16.34
Ps. 106.1
107.1
118.1
136.1
pe Domnul căci este bun, căci în veac este îndurarea lui. 35Și ziceți
16.35
Ps. 106.47,48
: Mântuiește‐ne, Dumnezeul mântuirii noastre, și adună‐ne și scapă‐ne dintre neamuri, ca să lăudăm numele tău cel sfânt și să ne slăvim în lauda ta. 36Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veșnicie în veșnicie. Și tot
16.36
1 Reg. 8.15
poporul
16.36
Deut. 27.15
a zis: Amin! și au lăudat pe Domnul. 37Și David a lăsat acolo înaintea chivotului legământului Domnului pe Asaf și pe frații lui, ca să slujească înaintea chivotului necurmat, cum cerea lucrul fiecărei zile, 38și pe Obed‐Edom și pe frații lor în număr de șaizeci și opt; și pe Obed‐Edom, fiul lui Iedutun și pe Hosa, ca ușieri; 39și pe Țadoc preotul și pe frații lui preoții, înaintea
16.39
Cap. 21.29.
2 Cron. 1.3
locașului Domnului, în înălțimea
16.39
1 Reg. 3.1
care era la Gabaon, 40ca să aducă Domnului arderi de tot pe altarul arderii de tot necurmat, dimineața și seara
16.40
Ex. 29.38Num. 28.3
, și după toate cele ce sunt scrise în legea Domnului, pe care a poruncit‐o lui Israel. 41Și cu ei Heman și Iedutun și ceilalți care erau aleși, care au fost numiți pe nume, ca să laude pe Domnul, căci în veac este îndurarea
16.41
Vers. 21.
2 Cron. 5.13
7.3Ezra 3.11Ier. 33.11
lui. 42Și cu ei Heman și Iedutun cu trâmbițe și chimvale, pentru cei ce aveau să sune tare, și cu instrumentele de cântare ale lui Dumnezeu. Și fiii lui Iedutun erau la ușă. 43Și tot poporul
16.43
2 Sam. 6.19,20
s‐a dus fiecare la casa sa: și David s‐a întors să‐și binecuvânteze casa.