Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Biruințele lui David

181Și a fost așa: după aceasta David a bătut

18.1
2 Sam. 8.1
pe filisteni și i‐a supus și a luat Gatul și cetățile sale din mâna filistenilor. 2Și a bătut pe Moab și moabiții au fost slujitori lui David și au adus daruri. 3Și David a bătut pe Hadarezer, împăratul din Țoba, la Hamat, când mergea să‐și întemeieze domnia la râul Eufrat. 4Și David i‐a luat o mie de care și șapte mii
18.4
2 Sam. 8.1
de călăreți și douăzeci de mii de oameni pedeștri. Și David a tăiat vinele tuturor cailor de care, dar a păstrat din ei pentru o sută de care. 5Și sirienii din Damasc au venit să ajute pe Hadarezer, împăratul din Țoba, și David a lovit din sirieni douăzeci și două de mii de oameni. 6Și David a pus străji în Siria Damascului și sirienii s‐au făcut slujitori lui David și au adus daruri. Și Domnul mântuia pe David oriunde se ducea. 7Și David a luat scuturile de aur care erau pe slujitorii lui Hadarezer și le‐a adus la Ierusalim. 8Și din Tibhat și din Cun, cetăți ale lui Hadarezer, David a luat foarte multă aramă. Din ea a făcut
18.8
1 Reg. 7.15,232 Cron. 1.12,15,16
Solomon marea de aramă și stâlpii și vasele de aramă. 9Și Tohu, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oastea lui Hadarezer, împăratul din Toba, 10și a trimis pe Hadoram, fiul său, la împăratul David să‐l întrebe de sănătate și să‐l binecuvânteze pentru că s‐a luptat cu Hadarezer și l‐a bătut; căci Tohu era în război cu Hadarezer; și avea cu el tot felul de vase de aur și argint și aramă. 11Și pe ele împăratul David le‐a sfințit Domnului, cu argintul și aurul pe care‐l luase de la toate neamurile: de la Edom și de la Moab și de la copiii lui Amon și de la filisteni și de la Amalec. 12Și Abișai, fiul Țeruiei, a bătut în Valea‐Sării, optsprezece
18.12
2 Sam. 8.13
mii din Edom. 13Și a pus
18.13
2 Sam. 8.14
străji în Edom și toți edomiții s‐au făcut slujitori lui David. Și Domnul mântuia pe David oriunde se ducea. 14Și David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate la tot poporul său. 15Și Ioab, fiul Țeruiei, era peste oștire și Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor de cronici. 16Și Țadoc, fiul lui Ahitub, și Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți; și Șavșa era scriitor; 17și Benaia
18.17
2 Sam. 8.18
, fiul lui Iehoiada, era peste cheretiți și peletiți; și fiii lui David erau cei dintâi la îndemâna împăratului.