Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Biruințele lui David

181Și a fost așa: după aceasta David a bătut

18.1
2 Sam. 8.1
pe filisteni și i‐a supus și a luat Gatul și cetățile sale din mâna filistenilor. 2Și a bătut pe Moab și moabiții au fost slujitori lui David și au adus daruri. 3Și David a bătut pe Hadarezer, împăratul din Țoba, la Hamat, când mergea să‐și întemeieze domnia la râul Eufrat. 4Și David i‐a luat o mie de care și șapte mii
18.4
2 Sam. 8.1
de călăreți și douăzeci de mii de oameni pedeștri. Și David a tăiat vinele tuturor cailor de care, dar a păstrat din ei pentru o sută de care. 5Și sirienii din Damasc au venit să ajute pe Hadarezer, împăratul din Țoba, și David a lovit din sirieni douăzeci și două de mii de oameni. 6Și David a pus străji în Siria Damascului și sirienii s‐au făcut slujitori lui David și au adus daruri. Și Domnul mântuia pe David oriunde se ducea. 7Și David a luat scuturile de aur care erau pe slujitorii lui Hadarezer și le‐a adus la Ierusalim. 8Și din Tibhat și din Cun, cetăți ale lui Hadarezer, David a luat foarte multă aramă. Din ea a făcut
18.8
1 Reg. 7.15,232 Cron. 1.12,15,16
Solomon marea de aramă și stâlpii și vasele de aramă. 9Și Tohu, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oastea lui Hadarezer, împăratul din Toba, 10și a trimis pe Hadoram, fiul său, la împăratul David să‐l întrebe de sănătate și să‐l binecuvânteze pentru că s‐a luptat cu Hadarezer și l‐a bătut; căci Tohu era în război cu Hadarezer; și avea cu el tot felul de vase de aur și argint și aramă. 11Și pe ele împăratul David le‐a sfințit Domnului, cu argintul și aurul pe care‐l luase de la toate neamurile: de la Edom și de la Moab și de la copiii lui Amon și de la filisteni și de la Amalec. 12Și Abișai, fiul Țeruiei, a bătut în Valea‐Sării, optsprezece
18.12
2 Sam. 8.13
mii din Edom. 13Și a pus
18.13
2 Sam. 8.14
străji în Edom și toți edomiții s‐au făcut slujitori lui David. Și Domnul mântuia pe David oriunde se ducea. 14Și David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate la tot poporul său. 15Și Ioab, fiul Țeruiei, era peste oștire și Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor de cronici. 16Și Țadoc, fiul lui Ahitub, și Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți; și Șavșa era scriitor; 17și Benaia
18.17
2 Sam. 8.18
, fiul lui Iehoiada, era peste cheretiți și peletiți; și fiii lui David erau cei dintâi la îndemâna împăratului.

19

Războiul împotriva amoniților

191Și a fost așa: după aceasta

19.1
2 Sam. 10.1
a murit Nahaș, împăratul copiilor lui Amon, și fiul său a domnit în locul său. 2David a zis: Voi face îndurare lui Hanun, fiul lui Nahaș, pentru că tatăl său mi‐a făcut îndurare. Și David a trimis soli să‐l mângâie pentru tatăl său. Și slujitorii lui David au venit în țara copiilor lui Amon, la Hanun, să‐l mângâie. 3Și mai marii copiilor lui Amon au zis lui Hanun: Socotești tu în ochii tăi că David a trimis la tine mângâietori, ca să cinstească pe tatăl tău? Oare n‐au venit slujitorii săi la tine ca să cerceteze țara și s‐o surpe și s‐o iscodească? 4Și Hanun a luat pe slujitorii lui David și i‐a ras și le‐a tăiat veșmintele pe jumătate, până la șezut, și le‐a dat drumul. 5Și unii s‐au dus și au spus lui David despre bărbați; și a trimis în întâmpinarea lor, căci bărbații erau foarte rușinați. Și împăratul a zis: Rămâneți în Ierihon până vă vor crește bărbile și apoi întoarceți‐vă. 6Și copiii lui Amon au văzut că erau în miros rău la David; și Hanun și copiii lui Amon au trimis o mie de talanți de argint spre a‐și tocmi care și călăreți, din Mesopotamia și din Siria‐Maaca și din Țoba
19.6
Cap. 18.5, 9.
. 7Și au tocmit treizeci și două de mii de care și pe împăratul din Maaca și poporul său; și au venit și au tăbărât înaintea Madebei. Și copiii lui Amon s‐au adunat din cetățile lor și au venit la luptă. 8Și David a auzit și a trimis pe Ioab și toată oastea celor viteji. 9Și copiii lui Amon au ieșit și s‐au rânduit de bătaie la intrarea cetății; și împărații care veniseră erau deosebi pe câmp. 10Și Ioab a văzut că fața luptei era împotriva lui și din fața și din dos; și a ales din toți aleșii lui Israel și i‐a rânduit împotriva sirienilor; 11și rămășița poporului a dat‐o în mâna lui Abișai, fratele său, și s‐au rânduit împotriva copiilor lui Amon. 12Și a zis: Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, mă vei ajuta tu; iar dacă copiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, te voi ajuta eu. 13Fii tare și să ne arătăm bărbați pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru; și Domnul să facă ce va fi bine în ochii săi. 14Și Ioab și poporul care era cu el s‐au apropiat în fața sirienilor la luptă; și ei au fugit dinaintea lui. 15Și când au văzut copiii lui Amon că sirienii fugeau, au fugit și ei dinaintea lui Abișai, fratele său, și au intrat în cetate. Și Ioab a venit la Ierusalim. 16Și când au văzut sirienii, că sunt bătuți înaintea lui Israel, au trimis soli și au scos pe sirienii care erau dincolo de Râu; și Șofah, mai marele oastei lui Hadarezer, era în fruntea lor. 17Și s‐a spus lui David și a adunat tot Israelul și a trecut Iordanul și a venit peste ei și s‐a rânduit de bătaie împotriva lor. Și David s‐a rânduit de bătaie împotriva sirienilor; și s‐au luptat cu el. 18Și sirienii au fugit dinaintea lui Israel; și David a ucis din Sirieni oamenii de la șapte mii de care și patruzeci de mii de pedeștri și a ucis pe Șofah, mai marele oastei. 19Și slujitorii lui Hadarezer au văzut că erau bătuți înaintea lui Israel, și au făcut pace cu David și s‐au făcut slujitorii lui. Și sirienii n‐au mai voit să ajute pe copiii lui Amon.

20

Cucerirea cetății Raba

201

20.1
2 Sam. 11.1
Și a fost așa: pe vremea întoarcerii anului, pe vremea când ies împărații, Ioab
20.1
2 Sam. 12.26
a scos oastea și a pustiit țara copiilor lui Amon; și a venit și a împresurat Raba; iar David a rămas în Ierusalim. Și Ioab a bătut Raba și a surpat‐o. 2Și David a luat
20.2
2 Sam. 12.30,31
cununa de pe capul împăratului lor (și a găsit‐o în greutate de un talant de aur și în ea erau pietre scumpe) și a fost pusă pe capul lui David; și a scos foarte multă pradă din cetate. 3Și a scos poporul din ea, și l‐a ferestruit cu ferestraie și cu securi de fier și cu topoare. Și așa a făcut David tuturor cetăților copiilor lui Amon. Și David și tot poporul s‐a întors. 4Și a fost așa: după aceasta s‐a
20.4
2 Sam. 21.18
iscat război în Ghezer cu filistenii; atunci Sibecai
20.4
Cap. 11.29.
, Hușatitul, a bătut pe Sipai, din fiii lui Rafa: și au fost smeriți. 5Și a mai fost o luptă cu filistenii. Și Elhanan, fiul lui Iair, a bătut pe Lahmi, fratele lui Goliat, Gatitul, și coada suliței sale era ca sulul unui țesător. 6Și a mai fost
20.6
2 Sam. 21.20
o luptă în Gat; și a fost un bărbat de mare statură care avea șase degete la mâini și șase la picioare, douăzeci și patru; și el se născuse lui Rafa. 7Și el a batjocorit pe Israel; și Ionatan, fiul lui Șimea, fratele lui David l‐a ucis. 8Aceștia s‐au născut lui Rafa în Gat și au căzut prin mâna lui David și prin mâna slujitorilor săi.