Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Războiul împotriva amoniților

191Și a fost așa: după aceasta

19.1
2 Sam. 10.1
a murit Nahaș, împăratul copiilor lui Amon, și fiul său a domnit în locul său. 2David a zis: Voi face îndurare lui Hanun, fiul lui Nahaș, pentru că tatăl său mi‐a făcut îndurare. Și David a trimis soli să‐l mângâie pentru tatăl său. Și slujitorii lui David au venit în țara copiilor lui Amon, la Hanun, să‐l mângâie. 3Și mai marii copiilor lui Amon au zis lui Hanun: Socotești tu în ochii tăi că David a trimis la tine mângâietori, ca să cinstească pe tatăl tău? Oare n‐au venit slujitorii săi la tine ca să cerceteze țara și s‐o surpe și s‐o iscodească? 4Și Hanun a luat pe slujitorii lui David și i‐a ras și le‐a tăiat veșmintele pe jumătate, până la șezut, și le‐a dat drumul. 5Și unii s‐au dus și au spus lui David despre bărbați; și a trimis în întâmpinarea lor, căci bărbații erau foarte rușinați. Și împăratul a zis: Rămâneți în Ierihon până vă vor crește bărbile și apoi întoarceți‐vă. 6Și copiii lui Amon au văzut că erau în miros rău la David; și Hanun și copiii lui Amon au trimis o mie de talanți de argint spre a‐și tocmi care și călăreți, din Mesopotamia și din Siria‐Maaca și din Țoba
19.6
Cap. 18.5, 9.
. 7Și au tocmit treizeci și două de mii de care și pe împăratul din Maaca și poporul său; și au venit și au tăbărât înaintea Madebei. Și copiii lui Amon s‐au adunat din cetățile lor și au venit la luptă. 8Și David a auzit și a trimis pe Ioab și toată oastea celor viteji. 9Și copiii lui Amon au ieșit și s‐au rânduit de bătaie la intrarea cetății; și împărații care veniseră erau deosebi pe câmp. 10Și Ioab a văzut că fața luptei era împotriva lui și din fața și din dos; și a ales din toți aleșii lui Israel și i‐a rânduit împotriva sirienilor; 11și rămășița poporului a dat‐o în mâna lui Abișai, fratele său, și s‐au rânduit împotriva copiilor lui Amon. 12Și a zis: Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, mă vei ajuta tu; iar dacă copiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, te voi ajuta eu. 13Fii tare și să ne arătăm bărbați pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru; și Domnul să facă ce va fi bine în ochii săi. 14Și Ioab și poporul care era cu el s‐au apropiat în fața sirienilor la luptă; și ei au fugit dinaintea lui. 15Și când au văzut copiii lui Amon că sirienii fugeau, au fugit și ei dinaintea lui Abișai, fratele său, și au intrat în cetate. Și Ioab a venit la Ierusalim. 16Și când au văzut sirienii, că sunt bătuți înaintea lui Israel, au trimis soli și au scos pe sirienii care erau dincolo de Râu; și Șofah, mai marele oastei lui Hadarezer, era în fruntea lor. 17Și s‐a spus lui David și a adunat tot Israelul și a trecut Iordanul și a venit peste ei și s‐a rânduit de bătaie împotriva lor. Și David s‐a rânduit de bătaie împotriva sirienilor; și s‐au luptat cu el. 18Și sirienii au fugit dinaintea lui Israel; și David a ucis din Sirieni oamenii de la șapte mii de care și patruzeci de mii de pedeștri și a ucis pe Șofah, mai marele oastei. 19Și slujitorii lui Hadarezer au văzut că erau bătuți înaintea lui Israel, și au făcut pace cu David și s‐au făcut slujitorii lui. Și sirienii n‐au mai voit să ajute pe copiii lui Amon.

20

Cucerirea cetății Raba

201

20.1
2 Sam. 11.1
Și a fost așa: pe vremea întoarcerii anului, pe vremea când ies împărații, Ioab
20.1
2 Sam. 12.26
a scos oastea și a pustiit țara copiilor lui Amon; și a venit și a împresurat Raba; iar David a rămas în Ierusalim. Și Ioab a bătut Raba și a surpat‐o. 2Și David a luat
20.2
2 Sam. 12.30,31
cununa de pe capul împăratului lor (și a găsit‐o în greutate de un talant de aur și în ea erau pietre scumpe) și a fost pusă pe capul lui David; și a scos foarte multă pradă din cetate. 3Și a scos poporul din ea, și l‐a ferestruit cu ferestraie și cu securi de fier și cu topoare. Și așa a făcut David tuturor cetăților copiilor lui Amon. Și David și tot poporul s‐a întors. 4Și a fost așa: după aceasta s‐a
20.4
2 Sam. 21.18
iscat război în Ghezer cu filistenii; atunci Sibecai
20.4
Cap. 11.29.
, Hușatitul, a bătut pe Sipai, din fiii lui Rafa: și au fost smeriți. 5Și a mai fost o luptă cu filistenii. Și Elhanan, fiul lui Iair, a bătut pe Lahmi, fratele lui Goliat, Gatitul, și coada suliței sale era ca sulul unui țesător. 6Și a mai fost
20.6
2 Sam. 21.20
o luptă în Gat; și a fost un bărbat de mare statură care avea șase degete la mâini și șase la picioare, douăzeci și patru; și el se născuse lui Rafa. 7Și el a batjocorit pe Israel; și Ionatan, fiul lui Șimea, fratele lui David l‐a ucis. 8Aceștia s‐au născut lui Rafa în Gat și au căzut prin mâna lui David și prin mâna slujitorilor săi.

21

Numărarea poporului

211Și Satana

21.1
2 Sam. 24.1
s‐a sculat împotriva lui Israel și a ațâțat pe David să numere pe Israel. 2Și David a zis lui Ioab și mai marilor poporului: Mergeți, numărați pe Israel de la Beer‐Șeba până la Dan; și aduceți‐mi
21.2
Cap. 27.23.
numărul lor ca să‐l cunosc. 3Și Ioab a zis: Domnul să adauge la poporul său oricât de mulți, de o sută ori pe cât este! Domnul meu împărate, oare nu sunt ei toți slujitorii domnului meu? Pentru ce cere domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să vină o vină asupra lui Israel? 4Dar cuvântul împăratului a rămas tare împotriva lui Ioab. Și Ioab a plecat și a mers prin tot Israelul și a venit la Ierusalim. 5Și Ioab a dat lui David numărul poporului numărat. Și toți din Israel erau o mie de mii și o sută de mii de bărbați care trăgeau sabia: și din Iuda patru sute șaptezeci de mii de bărbați care trăgeau sabia. 6Dar pe Levi și Beniamin
21.6
Cap. 27.24.
nu‐i numărase între ei, căci cuvântul împăratului era urât lui Ioab.

Ciuma

7Și acest lucru a fost rău în ochii lui Dumnezeu și a lovit pe Israel. 8Și David a zis lui Dumnezeu: Am păcătuit mult

21.8
2 Sam. 24.10
că am făcut lucrul acesta. Și acum, te rog, fă să treacă
21.8
2 Sam. 12.13
păcatul slujitorului tău, căci am lucrat foarte nebunește. 9Și Domnul a vorbit lui Gad, văzătorul
21.9
1 Sam. 9.9
lui David, zicând: 10Du‐te și vorbește lui David zicând: Așa zice Domnul: Trei lucruri îți pun înainte: alege unul din ele și ți‐l voi face. 11Și Gad a venit la David și i‐a zis: Așa zice Domnul: Alege‐ți: 12sau trei
21.12
2 Sam. 24.13
ani de foamete, sau trei luni să fii nimicit dinaintea potrivnicilor tăi și să te ajungă sabia vrăjmașilor tăi, sau trei zile sabia Domnului și ciuma în țară și îngerul Domnului prăpădind în toate hotarele lui Israel. Și acum vezi ce cuvânt să duc aceluia care m‐a trimis! 13Și David a zis lui Gad: Sunt în mare strâmtorare: să cad, te rog, în mâna Domnului; căci îndurările lui sunt foarte mari; dar să nu cad în mâna omului! 14Și Domnul a trimis ciumă peste Israel și au căzut șaptezeci de mii de bărbați din Israel.

Jertfa din aria lui Ornan

15Și Dumnezeu a trimis un înger

21.15
2 Sam. 24.16
la Ierusalim, ca să‐l prăpădească. Și pe când prăpădea el, Domnul a văzut și s‐a căit
21.15
Gen. 6.6
de răul acela și a zis îngerului care prăpădea: Destul! Trage‐ți mâna acum. Și îngerul Domnului sta lângă aria lui Ornan, Iebusitul. 16Și David și‐a ridicat ochii și a văzut
21.16
2 Cron. 3.1
pe îngerul Domnului stând între pământ și între ceruri și sabia trasă în mâna sa întinsă peste Ierusalim. Și David și bătrânii au căzut pe fețele lor, înveliți cu sac. 17Și David a zis lui Dumnezeu: Oare nu eu am poruncit să se numere poporul? Eu sunt acela care am păcătuit și am făcut rău, dar aceste oi ce au făcut? Rogu‐te, să fie mâna ta, Doamne Dumnezeul meu, peste mine și peste casa tatălui meu, dar nu peste poporul tău ca să fie loviți. 18Și îngerul
21.18
2 Cron. 3.1
Domnului a zis lui Gad să spună lui David ca David să se suie și să ridice un altar Domnului în aria lui Ornan, Iebusitul. 19Și David s‐a suit după cuvântul lui Gad, pe care‐l vorbise în numele Domnului. 20Și Ornan s‐a întors și a văzut pe înger; și cei patru fii ai săi care erau cu el s‐au ascuns. Și Ornan treiera grâu. 21Și David a venit la Ornan; și Ornan s‐a uitat și a văzut pe David și a ieșit din arie și s‐a plecat lui David cu fața la pământ. 22Și David a zis lui Ornan: Dă‐mi locul ariei să zidesc în ea un altar Domnului. Să mi‐l dai pe argint deplin și să înceteze rana de la popor. 23Și Ornan a zis lui David: Iați‐l și facă domnul meu, împăratul, ce este bine în ochii lui. Vezi dau boii pentru ardere de tot și carele de treierat pentru lemne și grâul pentru darul de mâncare; toate le dau. 24Și împăratul David a zis lui Ornan: Nu, ci‐l voi cumpăra negreșit pe argint deplin, căci nu voi lua ce este al tău pentru Domnul, ca să aduc o ardere de tot care să nu coste. 25Și David a dat
21.25
2 Sam. 24.24
lui Ornan pentru loc șase sute de sicli de aur în greutate. 26Și David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi de tot și jertfe de pace și a chemat pe Domnul; și i‐a răspuns prin foc
21.26
Lev. 9.242 Cron. 8.1
7.1
din ceruri pe altarul arderii de tot. 27Și Domnul a vorbit îngerului și și‐a vârît sabia iarăși în teacă. 28În vremea aceea, când a văzut David că Domnul îi răspunsese în aria lui Ornan, Iebusitul, a jertfit acolo. 29Și locașul
21.29
Cap. 16.39.
Domnului, pe care‐l făcuse Moise în pustie, și altarul arderii de tot erau pe vremea aceea în înălțime la Gabaon. 30Dar David
21.30
1 Reg. 3.42 Cron. 1.3
n‐a putut să se ducă înaintea lui ca să întrebe pe Dumnezeu, căci era îngrozit de sabia îngerului Domnului.