Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Cucerirea cetății Raba

201

20.1
2 Sam. 11.1
Și a fost așa: pe vremea întoarcerii anului, pe vremea când ies împărații, Ioab
20.1
2 Sam. 12.26
a scos oastea și a pustiit țara copiilor lui Amon; și a venit și a împresurat Raba; iar David a rămas în Ierusalim. Și Ioab a bătut Raba și a surpat‐o. 2Și David a luat
20.2
2 Sam. 12.30,31
cununa de pe capul împăratului lor (și a găsit‐o în greutate de un talant de aur și în ea erau pietre scumpe) și a fost pusă pe capul lui David; și a scos foarte multă pradă din cetate. 3Și a scos poporul din ea, și l‐a ferestruit cu ferestraie și cu securi de fier și cu topoare. Și așa a făcut David tuturor cetăților copiilor lui Amon. Și David și tot poporul s‐a întors. 4Și a fost așa: după aceasta s‐a
20.4
2 Sam. 21.18
iscat război în Ghezer cu filistenii; atunci Sibecai
20.4
Cap. 11.29.

, Hușatitul, a bătut pe Sipai, din fiii lui Rafa: și au fost smeriți. 5Și a mai fost o luptă cu filistenii. Și Elhanan, fiul lui Iair, a bătut pe Lahmi, fratele lui Goliat, Gatitul, și coada suliței sale era ca sulul unui țesător. 6Și a mai fost
20.6
2 Sam. 21.20
o luptă în Gat; și a fost un bărbat de mare statură care avea șase degete la mâini și șase la picioare, douăzeci și patru; și el se născuse lui Rafa. 7Și el a batjocorit pe Israel; și Ionatan, fiul lui Șimea, fratele lui David l‐a ucis. 8Aceștia s‐au născut lui Rafa în Gat și au căzut prin mâna lui David și prin mâna slujitorilor săi.