Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Pregătirile lui David pentru Templu

221Și David a zis: Aceasta

22.1
Deut. 12.52 Sam. 21.182 Cron. 3.1
este casa Domnului Dumnezeu și acesta este altarul arderii de tot pentru Israel. 2Și David a poruncit să adune pe străinii
22.2
1 Reg. 9.21
de loc care erau în țara lui Israel; și a pus cioplitori de pietre care să taie pietre cioplite spre a zidi casa lui Dumnezeu. 3Și David a pregătit fier mult pentru cuie la aripile porților și pentru scoabe; și aramă multă, fără măsură
22.3
Vers. 14.
1 Reg. 7.47
; 4și lemne de cedru fără număr, căci sidonienii
22.4
1 Reg. 5.6
și tirienii au adus lui David o mulțime de lemne de cedru. 5Și David a zis: Solomon
22.5
Cap. 29.1.

, fiul meu, este tânăr și plăpând și casa care se va zidi Domnului trebuie să fie foarte mare în faimă și frumusețe în toate țările; voi face pregătire deci pentru ea. Și David a pregătit din belșug înaintea morții lui. 6Și a chemat pe Solomon, fiul său, și i‐a poruncit să zidească el casa Domnului, Dumnezeul lui Israel. 7Și David a zis lui Solomon: Fiul meu, a fost în inima
22.7
2 Sam. 7.21 Reg. 8.17
mea să zidesc o casă numelui
22.7
Deut. 12.5,11
Domnului Dumnezeului meu. 8Dar cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: Tu ai vărsat sânge
22.8
1 Reg. 5.3
mult și ai purtat războaie mari: să nu zidești o casă numelui meu, căci tu ai vărsat mult sânge pe pământ înaintea mea. 9Iată
22.9
Cap. 28.5.

, ți se va naște un fiu, care va fi un om de odihnă; și‐i voi da odihnă
22.9
1 Reg. 4.25
5.4
înaintea tuturor vrăjmașilor săi de jur împrejur; căci numele lui va fi Solomon și în zilele lui voi da pace și liniște lui Israel. 10El
22.10
2 Sam. 7.131 Reg. 5.5
va zidi o casă numelui meu; și
22.10
Evr. 1.5
îmi va fi fiu și eu îi voi fi tată; și eu voi întări scaunul de domnie al împărăției lui peste Israel în veac. 11Acum, fiul meu, Domnul
22.11
Vers. 16.

să fie cu tine ca să propășești și să zidești o casă Domnului Dumnezeului tău, cum a zis el despre tine. 12Numai să‐ți dea
22.12
1 Reg. 3.9,12Ps. 72.1
Domnul înțelepciune și pricepere și să te pună peste Israel să păzești legea Domnului Dumnezeului tău. 13Atunci
22.13
Ios. 1.7,8
vei propăși, dacă vei lua seama să faci așezămintele și judecățile pe care le‐a poruncit Domnul lui Moise pentru Israel. Întărește‐te și îmbărbătează‐te
22.13
Deut. 31.7,8Ios. 1.6,7,9
! Nu te teme și nu te spăimânta! 14Și iată, în truda mea, am pregătit pentru casa Domnului o sută de mii de talanți de aur și de o mie de ori o mie de talanți de argint; și aramă și fier fără măsură
22.14
Vers. 3.

, căci este foarte mult; și am pregătit lemne și pietre și tu vei mai adăuga la ele. 15Și cu tine sunt mulți lucrători: cioplitori de pietre și pietrari și tâmplari și meșteșugari iscusiți în tot felul de lucru. 16Aur, argint și aramă și fier este fără număr. Scoală‐te și lucrează și Domnul
22.16
Vers. 11.

să fie cu tine. 17Și David a poruncit tuturor mai marilor lui Israel să ajute pe Solomon, fiul său, zicând: 18Oare nu este Domnul Dumnezeul vostru
22.18
Deut. 12.10Ios. 22.42 Sam. 7.1
cu voi? Și oare nu v‐a dat el odihnă de jur împrejur? Căci a dat în mâna mea pe locuitorii țării și țara este supusă înaintea Domnului și înaintea poporului său. 19Acum puneți‐vă
22.19
2 Cron. 30.3
inima și sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru. Și sculați‐vă și zidiți locașul sfințit al Domnului Dumnezeu, ca să aduceți
22.19
1 Reg. 8.6,212 Cron. 5.7
6.11
chivotul legământului lui Dumnezeu și uneltele sfinte ale lui Dumnezeu în casa care este de zidit numelui
22.19
Vers. 7.
1 Reg. 5.3
Domnului.