Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Numărarea poporului

211Și Satana

21.1
2 Sam. 24.1
s‐a sculat împotriva lui Israel și a ațâțat pe David să numere pe Israel. 2Și David a zis lui Ioab și mai marilor poporului: Mergeți, numărați pe Israel de la Beer‐Șeba până la Dan; și aduceți‐mi
21.2
Cap. 27.23.
numărul lor ca să‐l cunosc. 3Și Ioab a zis: Domnul să adauge la poporul său oricât de mulți, de o sută ori pe cât este! Domnul meu împărate, oare nu sunt ei toți slujitorii domnului meu? Pentru ce cere domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să vină o vină asupra lui Israel? 4Dar cuvântul împăratului a rămas tare împotriva lui Ioab. Și Ioab a plecat și a mers prin tot Israelul și a venit la Ierusalim. 5Și Ioab a dat lui David numărul poporului numărat. Și toți din Israel erau o mie de mii și o sută de mii de bărbați care trăgeau sabia: și din Iuda patru sute șaptezeci de mii de bărbați care trăgeau sabia. 6Dar pe Levi și Beniamin
21.6
Cap. 27.24.
nu‐i numărase între ei, căci cuvântul împăratului era urât lui Ioab.

Ciuma

7Și acest lucru a fost rău în ochii lui Dumnezeu și a lovit pe Israel. 8Și David a zis lui Dumnezeu: Am păcătuit mult

21.8
2 Sam. 24.10
că am făcut lucrul acesta. Și acum, te rog, fă să treacă
21.8
2 Sam. 12.13
păcatul slujitorului tău, căci am lucrat foarte nebunește. 9Și Domnul a vorbit lui Gad, văzătorul
21.9
1 Sam. 9.9
lui David, zicând: 10Du‐te și vorbește lui David zicând: Așa zice Domnul: Trei lucruri îți pun înainte: alege unul din ele și ți‐l voi face. 11Și Gad a venit la David și i‐a zis: Așa zice Domnul: Alege‐ți: 12sau trei
21.12
2 Sam. 24.13
ani de foamete, sau trei luni să fii nimicit dinaintea potrivnicilor tăi și să te ajungă sabia vrăjmașilor tăi, sau trei zile sabia Domnului și ciuma în țară și îngerul Domnului prăpădind în toate hotarele lui Israel. Și acum vezi ce cuvânt să duc aceluia care m‐a trimis! 13Și David a zis lui Gad: Sunt în mare strâmtorare: să cad, te rog, în mâna Domnului; căci îndurările lui sunt foarte mari; dar să nu cad în mâna omului! 14Și Domnul a trimis ciumă peste Israel și au căzut șaptezeci de mii de bărbați din Israel.

Jertfa din aria lui Ornan

15Și Dumnezeu a trimis un înger

21.15
2 Sam. 24.16
la Ierusalim, ca să‐l prăpădească. Și pe când prăpădea el, Domnul a văzut și s‐a căit
21.15
Gen. 6.6
de răul acela și a zis îngerului care prăpădea: Destul! Trage‐ți mâna acum. Și îngerul Domnului sta lângă aria lui Ornan, Iebusitul. 16Și David și‐a ridicat ochii și a văzut
21.16
2 Cron. 3.1
pe îngerul Domnului stând între pământ și între ceruri și sabia trasă în mâna sa întinsă peste Ierusalim. Și David și bătrânii au căzut pe fețele lor, înveliți cu sac. 17Și David a zis lui Dumnezeu: Oare nu eu am poruncit să se numere poporul? Eu sunt acela care am păcătuit și am făcut rău, dar aceste oi ce au făcut? Rogu‐te, să fie mâna ta, Doamne Dumnezeul meu, peste mine și peste casa tatălui meu, dar nu peste poporul tău ca să fie loviți. 18Și îngerul
21.18
2 Cron. 3.1
Domnului a zis lui Gad să spună lui David ca David să se suie și să ridice un altar Domnului în aria lui Ornan, Iebusitul. 19Și David s‐a suit după cuvântul lui Gad, pe care‐l vorbise în numele Domnului. 20Și Ornan s‐a întors și a văzut pe înger; și cei patru fii ai săi care erau cu el s‐au ascuns. Și Ornan treiera grâu. 21Și David a venit la Ornan; și Ornan s‐a uitat și a văzut pe David și a ieșit din arie și s‐a plecat lui David cu fața la pământ. 22Și David a zis lui Ornan: Dă‐mi locul ariei să zidesc în ea un altar Domnului. Să mi‐l dai pe argint deplin și să înceteze rana de la popor. 23Și Ornan a zis lui David: Iați‐l și facă domnul meu, împăratul, ce este bine în ochii lui. Vezi dau boii pentru ardere de tot și carele de treierat pentru lemne și grâul pentru darul de mâncare; toate le dau. 24Și împăratul David a zis lui Ornan: Nu, ci‐l voi cumpăra negreșit pe argint deplin, căci nu voi lua ce este al tău pentru Domnul, ca să aduc o ardere de tot care să nu coste. 25Și David a dat
21.25
2 Sam. 24.24
lui Ornan pentru loc șase sute de sicli de aur în greutate. 26Și David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi de tot și jertfe de pace și a chemat pe Domnul; și i‐a răspuns prin foc
21.26
Lev. 9.242 Cron. 8.1
7.1
din ceruri pe altarul arderii de tot. 27Și Domnul a vorbit îngerului și și‐a vârît sabia iarăși în teacă. 28În vremea aceea, când a văzut David că Domnul îi răspunsese în aria lui Ornan, Iebusitul, a jertfit acolo. 29Și locașul
21.29
Cap. 16.39.
Domnului, pe care‐l făcuse Moise în pustie, și altarul arderii de tot erau pe vremea aceea în înălțime la Gabaon. 30Dar David
21.30
1 Reg. 3.42 Cron. 1.3
n‐a putut să se ducă înaintea lui ca să întrebe pe Dumnezeu, căci era îngrozit de sabia îngerului Domnului.

22

Pregătirile lui David pentru Templu

221Și David a zis: Aceasta

22.1
Deut. 12.52 Sam. 21.182 Cron. 3.1
este casa Domnului Dumnezeu și acesta este altarul arderii de tot pentru Israel. 2Și David a poruncit să adune pe străinii
22.2
1 Reg. 9.21
de loc care erau în țara lui Israel; și a pus cioplitori de pietre care să taie pietre cioplite spre a zidi casa lui Dumnezeu. 3Și David a pregătit fier mult pentru cuie la aripile porților și pentru scoabe; și aramă multă, fără măsură
22.3
Vers. 14.
; 4și lemne de cedru fără număr, căci sidonienii
22.4
1 Reg. 5.6
și tirienii au adus lui David o mulțime de lemne de cedru. 5Și David a zis: Solomon
22.5
Cap. 29.1.
, fiul meu, este tânăr și plăpând și casa care se va zidi Domnului trebuie să fie foarte mare în faimă și frumusețe în toate țările; voi face pregătire deci pentru ea. Și David a pregătit din belșug înaintea morții lui. 6Și a chemat pe Solomon, fiul său, și i‐a poruncit să zidească el casa Domnului, Dumnezeul lui Israel. 7Și David a zis lui Solomon: Fiul meu, a fost în inima
22.7
2 Sam. 7.21 Reg. 8.17
mea să zidesc o casă numelui
22.7
Deut. 12.5,11
Domnului Dumnezeului meu. 8Dar cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: Tu ai vărsat sânge
22.8
1 Reg. 5.3
mult și ai purtat războaie mari: să nu zidești o casă numelui meu, căci tu ai vărsat mult sânge pe pământ înaintea mea. 9Iată
22.9
Cap. 28.5.
, ți se va naște un fiu, care va fi un om de odihnă; și‐i voi da odihnă
22.9
1 Reg. 4.25
5.4
înaintea tuturor vrăjmașilor săi de jur împrejur; căci numele lui va fi Solomon și în zilele lui voi da pace și liniște lui Israel. 10El
22.10
2 Sam. 7.131 Reg. 5.5
va zidi o casă numelui meu; și
22.10
Evr. 1.5
îmi va fi fiu și eu îi voi fi tată; și eu voi întări scaunul de domnie al împărăției lui peste Israel în veac. 11Acum, fiul meu, Domnul
22.11
Vers. 16.
să fie cu tine ca să propășești și să zidești o casă Domnului Dumnezeului tău, cum a zis el despre tine. 12Numai să‐ți dea
22.12
1 Reg. 3.9,12Ps. 72.1
Domnul înțelepciune și pricepere și să te pună peste Israel să păzești legea Domnului Dumnezeului tău. 13Atunci
22.13
Ios. 1.7,8
vei propăși, dacă vei lua seama să faci așezămintele și judecățile pe care le‐a poruncit Domnul lui Moise pentru Israel. Întărește‐te și îmbărbătează‐te
22.13
Deut. 31.7,8Ios. 1.6,7,9
! Nu te teme și nu te spăimânta! 14Și iată, în truda mea, am pregătit pentru casa Domnului o sută de mii de talanți de aur și de o mie de ori o mie de talanți de argint; și aramă și fier fără măsură
22.14
Vers. 3.
, căci este foarte mult; și am pregătit lemne și pietre și tu vei mai adăuga la ele. 15Și cu tine sunt mulți lucrători: cioplitori de pietre și pietrari și tâmplari și meșteșugari iscusiți în tot felul de lucru. 16Aur, argint și aramă și fier este fără număr. Scoală‐te și lucrează și Domnul
22.16
Vers. 11.
să fie cu tine. 17Și David a poruncit tuturor mai marilor lui Israel să ajute pe Solomon, fiul său, zicând: 18Oare nu este Domnul Dumnezeul vostru
22.18
Deut. 12.10Ios. 22.42 Sam. 7.1
cu voi? Și oare nu v‐a dat el odihnă de jur împrejur? Căci a dat în mâna mea pe locuitorii țării și țara este supusă înaintea Domnului și înaintea poporului său. 19Acum puneți‐vă
22.19
2 Cron. 30.3
inima și sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru. Și sculați‐vă și zidiți locașul sfințit al Domnului Dumnezeu, ca să aduceți
22.19
1 Reg. 8.6,212 Cron. 5.7
6.11
chivotul legământului lui Dumnezeu și uneltele sfinte ale lui Dumnezeu în casa care este de zidit numelui
22.19
Vers. 7.
Domnului.

23

Numărul și împărțirea leviților

231Și David era bătrân și sătul de zile și a făcut pe Solomon

23.1
1 Reg. 1.33‐39
, fiul său, împărat peste Israel. 2Și a adunat pe toți mai marii lui Israel și pe preoți și pe leviți. 3Și leviții au fost numărați de la treizeci de ani
23.3
Num. 4.3,47
și mai sus: și numărul lor era, după capetele lor, bărbat după bărbat, treizeci și opt de mii. 4Din aceștia, douăzeci și patru de mii aveau să aibă privegherea peste lucrul casei Domnului și șase mii crau dregători
23.4
Deut. 16.182 Cron. 19.8
și judecători: 5și patru mii erau ușieri; și patru mii lăudau pe Domnul din instrumente, pe care le‐am făcut
23.5
2 Cron. 29.25,26Amos 6.5
eu, a zis David, pentru laudă. 6Și David i‐a împărțit
23.6
Ex. 6.16Num. 26.572 Cron. 8.14
29.25
în cete după fiii lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari. 7Dintre gherșoniți
23.7
Cap. 26.21.
: Laedan și Șimei. 8Fiii lui Laedan: capul Iehiel și Zetam și Ioel, trei. 9Fiii lui Șimei: Șelomit și Haziel și Haran, trei. Aceștia erau capii caselor părintești ai lui Laedan. 10Și fiii lui Șimei: Iahat, Zina și Ieuș și Beria. Aceștia erau cei patru fii ai lui Șimei. 11Și Iahat era capul și Zina al doilea; și Ieuș și Beria n‐au avut mulți fii, pentru aceea s‐au numărat drept o casă părintească. 12Fiii lui Chehat
23.12
Ex. 6.18
: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel, patru. 13Fiii lui Amram
23.13
Ex. 6.20
: Aaron și Moise. Și Aaron
23.13
Ex. 28.1Evr. 5.4
a fost deosebit, ca să fie sfințit ca preasfânt, el și fiii lui în veac, să ardă tămâie
23.13
Ex. 30.7Num. 16.401 Sam. 2.28
înaintea Domnului, să‐i slujească
23.13
Deut. 21.5
și să binecuvânteze
23.13
Num. 6.23
în numele său în veac. 14Și Moise, omul lui Dumnezeu, fiii
23.14
Cap. 26.23, 24, 25.
lui s‐au numit între seminția lui Levi. 15Și fiii
23.15
Ex. 2.22
18.3,4
lui Moise: Gherșom și Eliezer. 16Fiii lui Gherșom: Șebuel
23.16
Cap. 26.24.
capul. 17Și fiii lui Eliezer: Rehabia
23.17
Cap. 26.25.
capul. Și Eliezer n‐avea alți fii. Și fiii lui Rehabia erau foarte mulți. 18Fiii lui Ițehar: Șelomit capul. 19Fiii lui Hebron
23.19
Cap. 24.23.
: Ieria capul, Amaria al doilea, Iahaziel al treilea, și Icameam al patrulea. 20Fiii lui Uziel: Mica era capul și Ișia al doilea. 21Fiii lui Merari
23.21
Cap. 24.26.
: Mahli și Muși. Fiii lui Mahli: Eleazar și
23.21
Cap. 24.29.
Chis. 22Și Eleazar a murit și
23.22
Cap. 24.23.
n‐avea fii, ci fiice: și le‐au luat
23.22
Num. 36.6,8
de neveste fiii lui Chis, frații lor. 23Fiii lui Mu și
23.23
Cap. 24.30.
: Mahli și Eder și Ieremot, trei. 24Aceștia sunt fiii lui Levi
23.24
Num. 10.17,21
, după casele lor părintești, părinții capi, după cum s‐au numărat, după numărul numelor, după capetele lor, care făceau lucrul slujbei casei Domnului de la douăzeci
23.24
Vers. 27.
de ani și mai sus. 25Căci David a zis: Domnul Dumnezeul lui Israel a dat
23.25
Cap. 22.18.
odihnă poporului său și va locui în Ierusalim în veac. 26Și leviții nu vor mai purta
23.26
Num. 1.5
locașul, nici vreuna din uneltele sale pentru slujba sa. 27Căci după cuvintele din urmă ale lui David a fost această numărare a fiilor lui Levi, de la douăzeci de ani și mai sus. 28Căci locul lor era să fie la îndemâna fiilor lui Aaron pentru slujba casei Domnului, peste curți și peste cămări și peste curățirea tuturor lucrurilor sfinte și lucrul slujbei casei lui Dumnezeu: 29și pentru pâinile
23.29
Ex. 25.30
de pus în șiruri și pentru floarea
23.29
Lev. 6.20
făinii pentru darul de mâncare și pentru turtele fără
23.29
Lev. 2.4
aluat și pentru cele coapte în tigăi și pentru cele muiate
23.29
Lev. 2.5,7
cu unt delemn și pentru orice măsură
23.29
Lev. 19.35
și greutate 30și ca să stea în fiecare dimineață să mulțumească și să laude pe Domnul, și tot așa seara; 31și pentru toate arderile de tot aduse Domnului în zilele de sabat
23.31
Num. 10.10Ps. 81.3
la lunile noi și la sărbători
23.31
Lev. 23.4
, după număr, după orânduirea lor, necurmat înaintea Domnului; 32
23.32
Num. 1.53
și ei țineau paza cortului întâlnirii și paza sfântului locaș, și paza fiilor
23.32
Num. 3.6‐9
lui Aaron, frații lor, pentru slujba casei Domnului.